Malemy fanahy ve ianao?

465 malefaka izy ireo Ny vokatry ny Fanahy Masina dia ny malemy fanahy (Galatiana 5,22). Ny teny grika ho azy dia "midira", izay midika hoe malefaka na mandinika; maneho ny atao hoe "fanahin'olombelona" izany. Ny fahalemem-panahy sy ny fiheverana dia aseho ao amin'ny fandikan-tenin'ny Baiboly sasany toy ny fandikana ny New Geneva (NGÜ) mifanakalo mifanakalo.

Manantitrantitra tsara ny fahalemem-panahy na ny fiheverana ny Baiboly. Izao no voalaza ao: "ny mpandefitra handray ny tany ho fananana" (Matio 5,5). Na izany aza, ny fahalemem-panahy dia tsy fiteny malaza na miparitaka ankehitriny. Tsiahivina fa mahery setra ny fiarahamonintsika. Mba handroso, tsy maintsy milomano miaraka amin'ny antsantsa ianao. Miaina ao anaty fiaraha-monina siku isika ary ny malemy dia atsipy haingana. Fahadisoana lehibe anefa ny mampifangaro ny fahalemem-panahy amin'ny fahalemena. Tsy fahalemena na fiheverana ny fahalemem-panahy. I Jesosy dia nanonona ny tenany ho olona malemy fanahy, ary tsy lavitra ny zazavavy malemy ary tsy misy tomika izy, izay misoroka ny olana rehetra (Matio 11,29). Tsy miraharaha ny manodidina azy na ny filàn'ny hafa izy.

Betsaka ny tantara manan-tantara toa an'i Lincoln, Gandhi, Einstein ary i Mother Teresa no malefaka na be saina fa tsy matahotra. Tsy voatery haneho ny maha-zava-dehibe ny hafa izy ireo. Nanana ny tanjon'izy ireo sy ny fahaizana hiatrika izay sakana rehetra napetraka izy ireo. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra Andriamanitra izany fahatapahan-kevitra izany (1 Pet. 3,4) Mila hery be dia be izy mba hahay tena malemy fanahy. Ny fahalemem-panahy dia voalaza fa hery voafehy.

Mahaliana fa ny teny hoe "malemy paika" dia tsy re matetika talohan'ny vanim-potoana kristiana ary tsy fantatra ny teny hoe "tompokolahy" Ity kalitao avo lenta ity dia vokatra azo avy amin'ny vanim-potoana kristiana. Ny fahalemem-panahy na ny fiheverana dia aseho amin'ny zavatra eritreretintsika momba ny tenantsika sy ny fiheverantsika ny hafa.

Ahoana no fomba itondrantsika ny hafa rehefa manana fahefana momba azy ireo isika? Sambatra izay olona tsy mieritreritra bebe kokoa momba ny tenany noho ny tokony ho rehefa midera sy manohana azy ny hafa raha oharina amin'ny fotoana teo amin'ny fiainana fony izy mbola tsy nisy.

Tokony hitandrina tsara amin'ireo teny lazaintsika isika (Ohabolana 15,1: 25,11; 15). Tokony hitandrina isika amin'ny fomba hitondrantsika ny hafa (1 Tes 2,7). Tokony ho sariaka amin'ny rehetra isika (Filipiana 4,5). Tsy ny hatsarantsika no asain'Andriamanitra sarobidy amintsika, fa ny toetrantsika tsara sy mahay mandanjalanja (1 Petera 3,4). Ny mpandefitra dia tsy natao hifandonana (1 Kôr 4,21). Ny olona mahonon-tena dia tsara fanahy amin'ireo manao fahadisoana ary fantany fa ny dingana diso dia mety ho tonga mora taminy fotsiny! (Galatiana 6,1). Andriamanitra dia miantso antsika ho tsara fanahy sy manam-paharetana amin'ny olon-drehetra ary hifamela sy hifankatia (Efesiana 4,2). Rehefa angatahana olona malemy fanahy Andriamanitra dia hanome valiny, dia am-pahatokiana no anaovany izany, tsy amin'ny fihetsika manafintohina, fa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. (1 Petera 3,15).

Tsarovy: ny olona manana toetra malemy fanahy dia tsy manondro hevi-dratsy ho an'ny hafa, ary manamarina ny fitondran-tenany manokana, araka ny asehon'ny filazalazana manaraka ireto:

Ilay iray hafa

 • Raha maharitra ela ny iray hafa, dia miadana izy.
  Raha maka fotoana lavitra aho dia mandinika tsara.
 • Raha tsy manana ilay iray hafa dia kamo.
  Raha tsy izany dia sahirana aho.
 • Raha manao zavatra ny olona iray nefa tsy nasaina hanao an'izany, dia hihoatra ny fetrany.
  Rehefa manao izany dia mandray an-tanana ny fandraisana andraikitra.
 • Raha tsy mijery fomba fitenenana ny olona iray hafa dia tsy mahalala fomba izy.
  Raha tsy miraharaha ireo fitsipika aho dia niorenako izany.
 • Raha ny hafa manome fahafaham-po amin'ny lehibeny, dia malina izy.
  Raha tiako ny boss, dia miara-miasa aho.
 • Raha ny hafa no mandroso dia vintana izy.
  Raha afaka manohy aho dia izany fotsiny, satria efa niasa mafy aho.

Ny mpanara-maso malemy fanahy dia hitondran'ny mpiasa ny fomba tiany hitondrana azy - tsy hoe mety fotsiny izany, fa satria fantany fa mety ho indray andro any dia hiasa izy ireo.

avy amin'i Barbara Dahlgren


Malemy fanahy ve ianao?