Ny hanoanana lalina ao anatintsika

361 ny hanoanana lalina ao anatintsika «Mijery anao avokoa ny olon-drehetra ary omenao azy ireo amin'ny fotoana mety. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboary ... » (Salamo 145, 15-16 Fanantenana ho an'ny rehetra).

Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy.

Miresaka momba ny faniriana aho, ny faniriana ao anaty antsika hikaroka lalina kokoa, ny fitalahoana ho fahatanterahana izay ezahintsika hofenoina zavatra hafa. Fantatro fa mila bebe kokoa avy amin'Andriamanitra aho. Saingy noho ny antony sasany ity zava-mihomehy ity dia mampatahotra ahy, toy ny hoe nangataka betsaka ahy noho ny azoko omena azy. Matahotra aho raha avelako hiakatra izy ireo izay hampiseho ny lafiny mampihoron-koditra amiko. Izy io dia hampiseho ny fahitako azy, hanambara ny filana fiankinan-doha amin'ny zavatra iray na olona lehibe kokoa. I Davida dia noana fa tsy azo lazaina amin'ny teny fotsiny. Nanoratra salamo ho an'ny salamo izy ary mbola tsy afaka nanazava izay notadiaviny.

Mino aho fa mahatsapa tsindraindray izany fahatsapana izany isika. Hoy ny Asan’ny Apostoly 17,27: “Nanao izany rehetra izany izy satria tiany ny olona hitady azy. Tokony ho afaka hahatsapa sy hahita azy ianao. Ary tena mifanakaiky tokoa isika tsirairay avy! » Andriamanitra no namorona antsika amin'ny faniriana azy. Rehefa misintona antsika izy dia mahatsiaro hanoanana isika. Matetika isika dia mangina fotoana fohy mba mangina na hivavaka, nefa tsy maka fotoana hitadiavana azy isika. Manokana minitra vitsy izahay handrenesana ny feony ary dia milavo lefona izahay. Sahirana loatra ny mijanona ela kokoa isika, oh afaka mahita hoe akaiky ny nahatongavanay taminy. Tena nanantena handre inona ve izahay? Raha izany no izy, tsy hihaino ve isika toy ny miankina amin'ny fiainantsika?

Io hanoanana io dia toa feno fahafaham-po ny Mpamorona antsika. Ny hany fomba ahafahany mampinono azy dia ny mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Raha matanjaka ny hanoanana dia mila fotoana bebe kokoa amin'izany isika. Miaina fiainana sahirana daholo isika rehetra, fa inona no tena lehibe indrindra amintsika? Vonona ve isika hahafantatra azy bebe kokoa? Manao ahoana ianao? Ahoana raha mangataka ora iray izy amin'ny maraina? Ahoana raha mangataka mandritra ny adiny roa izy ary na dia ny sakafo fisakafoanana na antoandro? Ahoana raha nangataka ahy handeha any ivelany izy ary hiara-miaina amin'ny olona izay mbola tsy nahare ny filazantsara talohan'izay?

Vonona hanome ny eritreritra, ny fotoanantsika ary ny fiainantsika amin'i Kristy ve isika? Tsy isalasalana fa mendrika izany. Ho lehibe ny valiny, ary mety ho fantatry ny olona maro izany satria manao izany.

vavaka

Ray ô, omeo sitrapo aho hitady anao amin'ny foko rehetra. Nampanantena ny hihaona aminay ianao rehefa manatona anao. Te hanatona anao aho anio. amena

by Fraser Murdoch


PDFNy hanoanana lalina ao anatintsika