Nahoana no misy faminaniana?

Faminaniana 477 Hisy foana ny olona milaza azy ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny daty fiverenan'i Jesosy. Vao haingana aho no nahita tatitra momba ny rabi izay voalaza fa mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray hafa nanambara fa ny fiverenan'i Jesosy dia amin'ny Pentekosta 2019. Betsaka ny faminaniana manandrana mampifandray ny vaovao farany amin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly. Kark Barth dia nandrisika ny olona hijanona ho mafy orina ao amin'ny Soratra Masina ary miezaka mafy hahatakatra ny tontolo maoderina tsy miova.

Ny tanjon'ny soratra ara-Baiboly

Jesosy dia nampianatra fa ny tanjon'ny Soratra Masina dia ny hanambara amin'Andriamanitra - ny toetrany, ny tanjony ary ny toetrany. Manome izany tanjona izany ny Baiboly amin'ny fanondroana an'i Jesosy, izay fanambarana feno sy farany an'Andriamanitra. Ny famakiana mifototra amin'i Kristy mifototra amin'i Kristy dia manampy antsika hiaina hatrany amin'ity tanjona ity ary manampy antsika hisoroka ny diso ny faminaniana.

Jesosy dia nampianatra fa izy no ivon'ny fivelaran'ny fanambarana rehetra ao amin'ny Baiboly ary isika rehetra dia ny Soratra Masina rehetra (ao anatin'izany ny faminaniana) avy amin'ity ivon-toerana ity. I Jesosy dia nanakiana mafy ny Farisiana noho ny tsy fahazoany an'io. Na dia nitady ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Soratra Masina aza izy ireo dia tsy nanaiky an'i Jesosy ho loharanon'ity fiainana ity (Jaona 5,36-47). Mahatsikaiky fa ny fahatakarany mialoha ny Soratra Masina dia nanakana azy tsy hahafantatra fa tanteraka ny Soratra Masina. Nasehon’i Jesosy ny fomba handikana tsara ny Baiboly amin’ny alalan’ny fampisehoana ny fomba nanondroana azy rehetra ny Soratra Masina ho fahatanterahany (Lk 24,25-27; 44-47). Ny fijoroana ho vavolombelona ananan'ireo Apôstôly ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manamafy io fomba fandikana io mifototra amin'i Kristy.

Ho sarin'andriamanitra tsy hita maso (Kolosiana 1,15) Jesosy dia nanambara ny toetran'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fifandraisany, izay manondro ny fifanaovan'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona. Zava-dehibe izany ao an-tsaina rehefa mamaky ny Testamenta Taloha. Tena ilaina indrindra izany mba tsy hanaovantsika zavatra toy ny fiezahana mampihatra ny tantaran'i Daniel any Löwengrube amin'ny toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao, ohatra, rehefa mifidy birao politika. Tsy ao ny faminanian'i Daniela fa tsy hiteny amintsika hoe iza no hisafidy. Ny bokin'i Daniela kosa dia milaza ny lehilahy iray izay notahina noho ny tsy fivadihany tamin'Andriamanitra. Koa nanondro ny Andriamanitra mahatoky izay eo foana ho antsika i Daniela.

Fa angaha moa ny Baiboly no ilaina?

Olona maro no manontany hoe mbola azo ampiharina ankehitriny ny boky taloha toy ny Baiboly. Rehefa dinihina tokoa, ny Baiboly dia tsy milaza na inona na inona momba ny zavatra maoderina toy ny kloning, ny fitsaboana maoderina ary ny fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka. Ny siansa sy ny teknolojia maoderina dia miteraka fanontaniana sy zava-manahirana tsy nisy tamin'ny andron'ny Baiboly. Na izany aza, tena manan-danja tokoa ny Baiboly amin'izao androntsika izao satria mampahatsiahy antsika fa ny fandrosoana ara-teknolojika dia tsy nanova ny toe-piainan'olombelona na ny finiavan'Andriamanitra tsara sy ny drafitry ny zanak'olombelona.

Ny Baiboly dia mamela antsika hahatakatra ny anjara asan'ny drafitr'Andriamanitra, ao anatin'izany ny fahafenoan'ny fanjakany. Manampy antsika hahafantatra ny dikan'ny zava-dehibe sy ny fiainantsika ny soratra masina. Mampianatra antsika izany fa ny fiainantsika dia tsy mifarana na amin'inona, fa mitarika ny fihaonambe lehibe, izay hihaonaantsika amin'i Jesosy mifanatrika. Ny Baiboly dia manambara amintsika fa misy dikany eo amin'ny fiainana - noforonina mba ho tafaray amin'Androhantsika triatra ao anaty firaisana sy firaisana isika. Ny Baiboly dia manome torolàlana hanomezana antsika ho an'ity fiainana manankarena ity (2 Timoty 3,16: 17). Manao izany amin'ny alàlan'ny fanondroana antsika hatrany amin'i Jesosy, ilay manome fiainana be dia be isika amin'ny fanomezana antsika hiditra ao amin'ny Ray (Jaona 5,39) ary mandefa ny Fanahy Masina amintsika.

Eny, azo itokisana ny Baiboly, misy tanjona miavaka sy azo antoka. Na izany aza, maro ny olona mandà izany. Ilay filozofa frantsay Voltaire dia nanambara tamin'ny taonjato faha-17 fa hanjavona ao anatin'ny haizin'ny tantara tao anaty 100 taona ny Baiboly. Diso izy. Ny Guinness World Record dia manoratra fa ny Baiboly no boky lafo indrindra. Hatramin'izao dia mihoatra ny 5 miliara ny famarotana sy nozaraina. Izy ireo dia mahatsikaiky sy mahatsikaiky fa ny tranon'i Voltaire tany Geneva, Soisa dia novidian'ny Geneva Bible Society ary nanangana foibe fizarana Baiboly. Be dia be ho an'ny faminaniana ihany!

Ny tanjon'ny faminaniana

Mifanohitra amin'ny zavatra inoan'ny sasany, ny tanjon'ny faminaniana ara-Baiboly dia tsy ny hanampiana antsika hahafantatra ny ho avy, fa ny hanampy antsika hahafantatra an'i Jesosy ho Tompon'ny tantara. Ny faminaniana dia manomana ny lalana ho an'i Jesosy ary hanondro azy. Mariho izay nosoratan'ny apostoly Petera momba ny fiantsoana an'ireo mpaminany:

Io bliss [araka ny voalaza ao amin'ireo andininy fito teo aloha] dia nokatsahin'ireo mpaminany izay naminany ny fahasoavana tadiavinao, ary amin'ny fotoana inona ary ny tondro nanoro ny Fanahin'i Kristy, Izay tao aminy ka nijoro alohan'ny fahoriana izay hanjo an'i Kristy sy ny voninahitra aorian'izay. Nambara taminy fa tsy tokony hanompo izy ireo fa izay efa notorina taminareo ankehitriny, dia ireo efa nitory ny filazantsara taminareo tamin'ny Fanahy Masina nirahina avy tany an-danitra " (1 Petera 1,10: 12).

Nilaza i Petera fa ny Fanahin'i Kristy (ny Fanahy Masina) no loharanon'ny faminaniana ary ny tanjon'izy ireo dia ny mialoha ny fiainana, ny fahafatesany ary ny fitsanganan'i Jesôsy. Midika izany fa rehefa nandre ny hafatry ny filazantsara ianao dia efa naheno ny zavatra rehetra ilainao momba ny faminaniana. Nanoratra izany koa ny apostoly Jaona: “Fa manompoa an'Andriamanitra! Satria ny hafatry ny faminaniana izay omen'ny Fanahin'Andriamanitra dia ny hafatr'i Jesosy » (Apokalypsy 19,10b, Fandikan-tenin'i Geneva vaovao).

Mazava ny soratra masina: "Jesosy no lohahevitry ny faminaniana". Ny faminaniana ara-baiboly dia milaza amintsika hoe iza i Jesosy, inona no nataony ary izay hataony. Ny amin'i Jesosy no ifantohantsika sy ny fiainana omeny antsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny alàlan'ny fiarahamonina geopolitika, ny ady varotra na raha nisy olona naminany mialoha ny fotoana. Mampahery tokoa ny mahafantatra fa i Jesosy no fototra sy fanatanterahana ny finoantsika. Ilay Tompontsika dia tsy miova omaly, anio ary mandrakizay.

Ny fitiavan'i Jesosy Tompontsika dia ivon'ny faminaniana rehetra.

Joseph Tkach

filoha

MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNahoana no misy faminaniana?