Teny manana fahefana

419 ny teny dia manana tanjaka Tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny lalan'ny tantara na ny anaran'ireo mpisehatra. Fa tadidiko ny tranga iray. Ilay mahery fo dia nitsoaka avy amin'ny tobin'ny ady ary nisy ny miaramila nenjehin'ny tafika, nandositra nankany amin'ny tanàna akaiky iray.

Rehefa nitady toerana hiafenana izy, dia niditra tao amin'ny teatra be olona ary nahita toerana tao. Saingy tsy ela dia tonga saina fa niditra tao amin'ny teatra ny mpiambina ny fonja efatra na dimy ary nanomboka nosakanana ireo fivoahana. Nihazakazaka ny eritreriny. Inona no azony atao? Tsy nisy fomba hafa nandehanana ary fantany fa ho fantatra mora foana izy raha mandao ny teatra ny mpitsidika. Tampoka teo dia nisy hevitra tonga taminy. Nitsambikina tao amin'ny teatra antsasa-maizina izy ary niantsoantso hoe: «Afo! Fire! Afo! » Nikoropaka ny vahoaka ary nirohotra nankany amin'ny fivoahana. Noraisin'ny mahery fo ilay fotoana, nafangaro tamin'ny vahoaka, dia nandositra ireo mpiambina ary nanjavona tao anaty alina. Tadidiko fa ity zava-nitranga iray ity no antony iray lehibe: Manana hery ny teny. Tao anatin'ity trangan-javatra gaga ity dia nisy teny kely iray nampahatezitra ny olona maro ary nihazakazaka nanolotra ny ainy!

Ny Bokin'ny Ohabolana (18,21:2) dia mampianatra antsika fa ny teny dia manan-kery mitondra aina na fahafatesana. Mety handratra, hamono ny hafanam-po ary mahatazona ny olona ny teny voafidy ratsy. Manasitrana sy mandrisika ary manome fanantenana ny teny voafidy tsara. Nandritra ny andro maizim-pito tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, ny teny voafidy tsara sy namboarina nataon'i Winston Churchill dia nanome herim-po ho an'ny olona ary namerina ny fiaretana ny olona anglisy fahirano. Voalaza fa nampihetsika ny fiteny anglisy izy ary nalefany hiady. Izany no herin'ny herin'ny teny. Afaka manova fiainana ianao.

Izany dia tokony hahatonga antsika hiato sy hieritreritra. Raha manana ny hery be dia be ny tenin'olombelona, ​​tsy mainka ve ny tenin 'Andriamanitra? Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampiseho amintsika fa "ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery" (Hebreo 4,12). Manana kalitao mavitrika izy io. Manana angovo. Mahatonga zava-mitranga izany. Izy io dia manao zavatra tsy hain'ny olon-kafa. Tsy fampahafantarana fotsiny izany, manao zavatra izy. Rehefa nosedrain'i Satana tany an-tany efitra i Jesosy, dia fitaovam-piadiana hiadiana sy hialana amin'i satana ihany izy: “Voasoratra; voasoratra; voasoratra, »hoy i Jesoa - ary nandositra i Satana! Mahery i Satana, fa mahery kokoa ny Soratra Masina.

Ny hery manova antsika

Saingy tsy mahavita zavatra fotsiny ny Tenin'Andriamanitra fa manova antsika koa. Tsy nanoratra momba ny fampahafantarana antsika ny Baiboly fa natao hanovana antsika. Ny lahatsoratra dia afaka mampahafantatra antsika. Ireo bokotra dia afaka manome aingam-panahy antsika. Ny tononkalo dia afaka mankafy antsika. Fa ny Tenin'Andriamanitra tokana ihany no afaka manova antsika. Vantany vao voaray, ny Tenin'Andriamanitra dia manomboka miasa ao amintsika ary lasa hery velona eo amin'ny fiainantsika. Manomboka miova ny fitondran-tenantsika ary mamoa isika (2 Timoty 3,15:17 - 1; 2,2 Petera). Ny Tenin'Andriamanitra dia manana hery toy izany.

Gaga ve isika? Tsy hoe rehefa mamaky ao amin'ny 2 Timoty 3,16 hoe: "Fa ny Soratra Masina rehetra dia nampidiran'Andriamanitra". ("Ny fofonalan'Andriamanitra" no fandikana ny teny grika). Tsy tenin'olombelona fotsiny ireo teny ireo. Avy amin'andriamanitra ireo. Izy ireo dia tenin'andriamanitra izay nahary izao rehetra izao ary nandray ny zavatra rehetra tamin'ny alàlan'ny teniny mahery (Hebreo 11,3:1,3;). Saingy tsy avelany ho irery isika amin'ny teniny rehefa mandeha izy ary manao zavatra hafa. Velona ny teniny!

"Tahaka ny hazo maintsina mitondra ala an'arivony, ny tenin'Andrimanitra dia mitoetra ao amin'ny pejin'ny Soratra Masina toy ny voa mitsimoka ao anaty silo iray izay miandry ny mpamafy mazoto manaparitaka ny voa sy ny fo mahavokatra mandray azy » (Ilay olo-malaza ao amin'i Kristy: Fandinihana ny hebreo nataon'i Charles Swindol, p. 73).

Mbola miteny amin'ny alàlan'ny teny nolazaina izy

Aza diso ny famakiana ny Baiboly noho ny tsy maintsy ataonao na satria mety izany. Aza vakiana amin'ny fomba mekanika izany. Aza mamaky azy io satria mino izy ireo fa Tenin'Andriamanitra. Fa jereo kosa ny Baiboly ho Tenin'Andriamanitra izay itenenany azy ireo anio. Amin'ny teny hafa, mbola miteny amin'ny teniny izy. Ahoana no ahafahantsika manomana ny fontsika hanana vokatra hahazoana ny teny mahery?

Amin'ny alalan'ny fianarana ny Baiboly, mazava ho azy. Hoy ny ao amin'ny Isaia 55,11: "Izao no teny izay aloaky ny vavako: Tokony hiverina amiko foana izy, fa hanao izay tiako ary hahomby amin'izay alefako azy. . » John Stott dia mitantara ny tantaran'ny mpitory iray mpivezivezy mamaky ny vavahady fiarovana amin'ny seranam-piaramanidina. Izy io talohan'ny fanodinana elektronika dia nirohotra teo am-paosiny ilay mpiambina. Tonga teo ambonin'ilay boaty baoritra mainty izay misy ny Baiboly ilay mpitory ary liana izy hahalala hoe inona izany. "Inona no ao amin'io boaty io?" Nanontany tamim-pahavoana izy ary nahazo valiny manaitra: "Dynamite!" (Eo anelanelan'ny tontolo roa: John Stott)

Tena famaritana tsara ny Tenin'Andriamanitra - hery, hery mipoaka - izay afaka "mipoaka" fahazarana taloha, mamotika ny finoana diso, mandiso fahafoizan-tena vaovao ary mamoaka angovo ampy hanasitranana ny fiainantsika. Moa ve tsy izany antony manosika ny famakiana ny Baiboly hovana?

by Gordon Green


PDFTeny manana fahefana