Fanomezana ara-panahy dia omena amin'ny serivisy

Azontsika tsara ireto teboka tena ilaina ireto avy amin'ny Baiboly mifandray amin'ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny zanany:

  • Ny kristiana tsirairay dia manana fanomezam-pahasoavana iray farafahakeliny; amin'ny ankapobeny na telo na telo.
  • Ny olon-drehetra dia tokony hitondra ny fanomezana ho enti-miasa amin'ny hafa.
  • Tsy misy olona manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra, koa mila mifanampy isika.
  • Andriamanitra dia manapa-kevitra izay mandray fanomezana.

Fantatsika foana fa misy fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Fa vao haingana no lasa nahafantatra azy kokoa izahay. Fantatsika fa saika ny mpikambana rehetra te handray anjara amin'ny asa fanompoana ("ministra" dia manondro ireo ministera rehetra fa tsy asa pasitera ihany.) Ny kristiana tsirairay dia tokony hitondra ny fanomezam-pahasoavan'izy ireo mba hanompoana ny mahasoa ny rehetra (1 Kôr 12,7, 1 Petera 4,10). Izany fahalalàna ny fanomezana ara-panahy izany dia tena fitahiana lehibe ho an'ny rehetra sy ho an'ny fiangonana. Na ny zavatra tsara aza dia azo sorohina ary koa misy olana vitsivitsy mifandraika amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Mazava ho azy fa tsy natokana ho an'ny fiangonana iray manokana ireo olana ireo, koa manampy amin'ny fahitana ny fomba niatrehan'ireo mpitondra kristiana hafa ireo olana ireo.

Ilay fandavana tsy hanompo

Ohatra, ny olona sasany dia mampiasa ny fisainan'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy ho fialan-tsiny mba tsy hanompoana ny hafa. Ohatra, lazain'izy ireo fa eo amin'ny andalana ny fanomezana avy amin'izy ireo ary noho izany dia mandà izy ireo hanao fanompoana fitiavana hafa. Na mihambo ho mpampianatra izy ireo ka mandà tsy hanao fanompoana amin'ny fomba hafa. Heveriko fa mifanohitra amin'izay tian'i Paoly holazaina izany. Nohazavainy fa Andriamanitra dia manome fanomezana ho an'ny olona ho an'ny serivisy fa tsy izany ka mandà ny hanompo izy. Indraindray ny asa tokony hatao, na inona na inona misy olona manana fanomezana manokana ho azy na tsia. Ny efitrano fivoriana dia tsy maintsy omanina ary hadio. Ny fangoraham-po dia tokony homena anaty voina, na manana ny fanomezam-pahasoavana feno fangorahana isika na tsia. Ny mpikambana rehetra dia tokony ho afaka manazava ny filazantsara (1 Petera 3,15), na izy ireo dia manana ny fanomezam-pahasoavana hitory ny filazantsara na tsia, tsy araka ny tokony ho izy ny mieritreritra fa ny mpikambana rehetra dia nasaina hanompo izay zavatra natokana indrindra ara-panahy. Tsy hoe ny serivisy hafa ihany no tokony hatao, fa ny mpikambana rehetra dia tokony hiaina karazana serivisy hafa ihany koa. Matetika ny serivisy isan-karazany no manohitra antsika avy amin'ny faritra mampionona anay - ny faritra izay ahitantsika fa fanomezana. Na izany aza, Andriamanitra dia te-hanana fanomezana ao amintsika izay mbola tsy fantatsika!

Ny ankamaroan'ny olona dia omena iray isaky ny telo. Noho izany, tsara kokoa raha ny faritra voalohany amin'ny fanompoana ny olona dia ao amin'ny faritra iray na maromaro amin'ny fanomezana voalohany. Saingy tokony ho faly ny manompo any amin'ny faritra hafa raha toa ka mila izany ny Fiangonana. Misy fiangonana lehibe izay miasa araka ity fitsipika manaraka ity: “Tokony hisafidy serivisy sasany ianao araka ny fanomezam-pahasoavanao taloha, nefa tokony ho vonona koa ianao (na vonona) hirotsaka amin'ny asa fanompoana ara-panahy faharoa mifototra amin'ny filan'ny hafa ”. Ny politika toy izany dia manampy ny mpikambana hitombo ary ny serivisy ho an'ny vondrom-piarahamonina dia omena fotoana voafetra ihany. Ireo serivisy mety tsara dia mitodika any amin'ny mpikambana hafa. Ny pasitera za-draharaha sasany dia manombatombana fa ny 60% eo amin'ny ministerany ihany no mandray anjara amin'ny fanomezam-pahasoavany ara-panahy.

Ny zava-dehibe indrindra dia ny fandraisan'ny tsirairay anjara amin'ny fomba sasany. Andraikitra ny serivisy ary tsy olana amin'ny "fanekeko fotsiny izany raha tiako".

Fantaro ny fanomezanao manokana

Eritrereto izao ny fomba hahafantarana hoe inona avy ny fanomezana ara-panahy ananantsika. Misy fomba maromaro hanaovana izany:

  • Fanadinana fanomezana, fandalinana ary famoronana
  • Fandinihan-tena momba ny zavatra mahaliana sy traikefa
  • Ny fanamafisana avy amin'ny olona mahalala anao tsara

Ireo fomba fiasa telo ireo dia samy manampy. Tena manampy raha miatrika valiny mitovy izy rehetra ireo. Saingy tsy misy tsy misy lavorary ny telo amin'izy ireo.

Ny sasany amin'ireo fanoratana an-tsoratra dia fomba fandalinan-tena fotsiny izay manampy amin'ny fanehoana ny hevitry ny hafa momba anao. Ny fanontaniana mety hitranga dia: Inona no tianao hatao? Inona no azonao atao tsara? Inona no lazain'ny olona sasany fa tsara ianao? Inona no karazana zavatra hitanao ao amin'ny fiangonana? (Ny fanontaniana farany dia miorina amin'ny fandinihana izay fantatry ny olona manokana indrindra hoe aiza no ahafahany manampy. Ohatra, ny olona manana fangorahana dia hieritreritra fa mila fangorahana bebe kokoa ny Fiangonana.)

Matetika isika dia tsy mahalala ny fanomezam-pahasoavanay mandra-pahavitanay azy ary mahita fa mahay amin'ny karazana asa manokana isika. Tsy hoe mitombo fotsiny ny fanomezana amin'ny alàlan'ny traikefa, fa azo jerena ihany koa amin'ny alàlan'ny traikefa. Noho izany, dia mahasoa raha manandrana karazana serivisy samihafa ny Kristiana indraindray. Afaka mianatra zavatra momba ny tenanao ianao ary manampy ny hafa.    

by Michael Morrison


PDFFanomezana ara-panahy dia omena amin'ny serivisy