Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01

03 mifantoka amin'i Jesosy 2020 01

JANOARY - MARTSA 2020


Hamiratra ny hazavana - Toni Püntener

Jiron'i Kristy eo amin'izao tontolo izao - Joseph Tkach

Fanomezana ho an'ny zanak'olombelona - Eddie Marsh

Ny tantara fiterahana lehibe indrindra - Tammy Tkach

Aoka ho fitahiana ho an'ny hafa - Barbara Dahlgren

Mankanesa at me amiko! - Greg Williams

Ny haben'ny tsy manam-petra avy amin'Andriamanitra - Cliff Neill

Famantarana ny fotoana - Joseph Tkach

Ankizy iray sarotra - Irene Wilson

Ny enta-mavesatra mavesatra amin'ny fahotana - Brad Campbell

Ny Sakafo Harivan'i Jesosy farany - John McLean

Vaovao ratsy? - Joseph Tkach