Jesosy: Ilay mpanadio

Ny fanadiovana ivelany dia tsy manova ny fontsika! Mety ho mieritreritra indroa ny olona momba ny fanitsakitsaham-bady, fa hohatezitra mafy noho ny eritreritra tsy handro aorian'izany. Ny fangalarana dia zavatra madinidinika, saingy tezitra izy ireo rehefa misy lakan'ny amboa iray. Izy ireo dia manana fitsipika momba ny fomba hitsoka ny oronao, ny fomba hanadiovana ny tenanao, izay biby tokony hialana, ary ny fombafomba izay mamerina ny faneken'izy ireo. Mampianatra ny kolontsaina fa ny zavatra sasany dia mampivily am-po - maharikoriko ary tsy mora ny milaza amin'ireo olona ireo fa tsy mampidi-doza izy ireo.

Mifamadika ny fahadiovan'i Jesosy

Die Bibel hat ziemlich viel über rituelle Reinheit zu sagen. Externe Rituale können Menschen äusserlich rein machen, wie wir in Hebräer 9,13 lesen, aber nur Jesus kann uns innerlich reinigen. Stellen Sie sich zur bildlichen Darstellung einen finsteren Raum vor. Stellen Sie dort ein Licht hinein und der ganze Raum wird vom Licht erfüllt werden – von seiner Finsternis «geheilt». Auf ähnliche Weise kommt Gott in der Gestalt Jesu ins menschliche Fleisch, um uns von innen her zu reinigen. Rituelle Unreinheit wird im Allgemeinen als ansteckend angesehen – wenn man jemanden berührt, der unrein ist, wird man ebenfalls unrein. Aber für Jesus funktionierte es in der umgekehrten Richtung: Seine Reinheit war ansteckend, genauso wie das Licht die Finsternis zurückdrängte. Jesus konnte Aussätzige berühren und statt von ihnen angesteckt zu werden, heilte und reinigte er sie. Er tut das auch mit uns – er entfernt den rituellen und moralischen Schmutz aus unserem Leben. Wenn Jesus uns berührt, sind wir für immer moralisch und rituell rein. Die Taufe ist ein Ritual, das diese Tatsache symbolisiert – es ist Ritual, das einmal im Leben stattfindet.

Vaovao amin'i Kristy

Ao amin'ny kolontsaina iray izay mifantoka amin'ny fahadiovana fombafomba, ny olona dia tsy manana fanantenana ny hamaha ny olany. Moa ve izany tsy mihatra amin'ny kolontsaina mifantoka amin'ny fanaovana fiainana mendrika amin'ny alàlan'ny fitiavan-karena sy ny fitiavan-tena? Amin'ny alàlan'ny fahasoavana ihany no ho voavonjy ny olona ao amin'ny kolontsaina rehetra - ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fandefany ny Zanany hanohitra ny fandotoana miaraka amin'ny mpandoto mahery sy hitondra fahatanterahany marina amin'ny alàlan'ny herin'ny fitiavany. Afaka mitarika olona mankany amin'ny Mpanavotra izay manadio azy ireo isika ary tia azy ireo. Nandresy ny tenany Izy, ny fomba mahatonga ny fahapotehana lehibe indrindra. Ary nitsangana izy ary nampisatrohaka ny fiainan'olombelona tamin'ny dikany sy fiadanana mandrakizay.

  • Ho an'ny olona mahatsapa maloto, dia nanolotra fanadiovana i Jesosy.
  • Manome voninahitra ny olona mahatsiaro menatra izy.
  • Manome famelan-keloka amin'ny olona mahatsapa izy ireo fa tsy maintsy andoavana ny trosa. Manolotra fampihavanana amin'ireo olona mahatsapa fa tafasaraka izy.
  • Ho an'ny olona mahatsiaro ho andevo dia manome fahafahana izy.
  • Ho an'ireo izay mahatsapa fa tsy anisan'izy ireo, dia manolotra fananganan'anaka amin'ny fianakaviany maharitra izy.
  • Ho an'ireo mahatsapa reraka, dia manome fitsaharana izany.
  • Ho an'ireo izay manahy dia omena fandriampahalemana izy.

Ny ritual dia manolotra ny filana miverimberina foana. Ny faniriana ara-nofo fotsiny no manome ny faniriana mafy bebe kokoa. Mahafantatra olona mila an'i Kristy ve ianao? Misy zavatra azonao atao ve momba izany? Ity no zavatra tokony hoeritreretina.

nataon'i Joseph Tkach


PDFJesosy: Ilay mpanadio