Hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra

521 traikefa Andriamanitra amin'ny sainao rehetra Azoko antoka fa am-bavaka isika rehetra mba hanomezana vahana an'Andriamanitra ilay havantsika tsy mpino - ny mpianakavy, ny namana, ny mpifanila trano ary mpiara-miasa. Samy miandany amin'Andriamanitra izy ireo. Ilay andriamanitra no eritreretinao fa ilay triatra nasehon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy? Ahoana no azontsika anampiana anao hahafantatra an'io Andriamanitra io amin'ny fomba manokana? Nanoratra i King King hoe: "Andramo ka zahao fa tsara ny Tompo!" (Salamo 34,9 Fandikana ny Genève vaovao). Ahoana no ahafahantsika manampy anao hamaly an'io fanasana io? Tsy gimmika fanaovana varotra io - manondro ny fahamarinana lalina i Davida ka mampahafantatra ny tenany ny olona rehetra mitady azy Andriamanitra. Manasa antsika hanana fifandraisana miray sy fiainana manova an'Andriamanitra izay misy ny haben'ny fisiantsika olombelona Izy!

Manandrana fa tsara fanahy ny Tompo

Tsirony? Eny! Ny mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra tonga lafatra dia toy ny sakafo matsiro na zava-pisotro mamelona ny lela. Mieritrereta bittersweet, miadana tsikelikely sôkôla na divay mena miloko mirindra izay mifanodidina ny lelanao. Na eritrereto ny tsirony afovoan-kena mifangaro menaka mifangaro mifangaro amin'ny mason-tsira mifangaro sira sy zava-manitra. Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga rehefa fantatsika ilay Andriamanitra nambara tamin'i Jesosy. Irintsika ny fifaliana mahafinaritra amin'ny hatsarany mba haharitra mandrakizay!

Ny fisaintsainana ny maha-zava-dehibe ny toetran'ny andriamanitra telo sy ny fahasarotan'ny lalany dia mamoha ny hanoanana ny zavatr'Andriamanitra. Hoy i Jesosy: «Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana; satria ho feno » (Matio 5,6, fandikana vaovao nataon'i Geneva). Rehefa mifankahalala amin'Andriamanitra manokana isika dia maniry ny fahamarinana - hanana fifandraisana tsara sy tsara - ho antsika irery Andriamanitra. Indrindra rehefa tsy dia ratsy ny zava-dratsy, dia mahatsiravina tokoa ity faniriana ity ka toa maharary antsika na mangetaheta. Hitantsika ny hamafisin'ny fanompoana an'i Jesosy ho an'ireo namany ary ny fanaintainany ho an'ireo mandà an'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny faniriany mampihavana ny fifandraisana - indrindra ny fifandraisantsika amin'ilay Rainy any an-danitra. Jesosy, Zanak'Andriamanitra, dia tonga mba hametraka io fifandraisana tsara sy manatanteraka an'Andriamanitra io - handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra, hahavita tsara ny fifandraisana rehetra. I Jesoa dia ilay mofo manome fiainana manome fahafaham-po ny hanoanana lalina sy ny fanantenantsika fifandraisana tsara sy mahitsy. Manandrana fa tsara fanahy ny Tompo!

Jereo fa tsara ny Tompo

Jereo? Eny! Amin'ny masonay no ahitantsika ny hatsarana sy ny endrika, ny halavirana, ny hetsika ary ny loko. Tadidio fa mahakivy azy io, rehefa afenina ny zavatra tiantsika ho hita. Mieritrereta mpijery vorona iray izay maheno ny feon'ny biby lava be dia be nefa tsy mahita. Na ny fahasosoran'ny manandrana ahita ny lalanao ao amin'ny efitrano maizina tsy fantatra amin'ny alina. Avy eo, diniho ity manaraka ity: Ahoana no ahafahantsika miaina ny fahatsaran'Andriamanitra izay tsy hita maso sy tsy manam-paharoa, mihoatra ny saintsika? Ity fanontaniana ity dia mampahatsiahy ahy izay nanontanian'i Mosesy, izay somary diso fanantenana ihany: "Avelao aho hahita ny voninahitrao!", Dia hoy Andriamanitra: "Hataoko eo anoloanao ny hatsaram-poko rehetra" (Deoteronomia 2-33,18).

Ny teny hebreo ho an'ny voninahitra dia "kabod". Ny lanjan'ny fandikan-teny voalohany ho an'ity dia lanja ary nampiasaina hanehoana ny herin'ny maha-Andriamanitra manontolo (hita taratra amin'ny rehetra ary finaritra amin'ny rehetra) - ny hatsarany rehetra, ny fahamasinana ary ny tsy fivadihana tsy mivadika. Rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra isika dia esorina ny zavatra miafina rehetra ary ho hitantsika fa tena tsara fanahy Andriamanitra ary marina ny lalany. Ao anatin'ny voninahitry ny fahamarinany sy ny rariny, dia tapa-kevitra ny handamina ny zava-drehetra Andriamanitra. Ilay Andriamanitry ny fiadanana sy fitiavana manome antsika dia manohitra ny ratsy rehetra ary manome toky izy fa tsy misy ny ratsy. Ilay triatra Andriamanitra dia mamirapiratra amin'ny voninahiny ary manambara ny toetrany sy ny fanatrehany - ny fahafenoan'ny fahasoavana feno famindrampony sy marina. Ny fahazavan 'ny voninahitr' Andriamanitra dia mamiratra ao amin 'ny haizintsika ary manambara ny hakanton'ny hatsarany. Jereo fa tsara ny Tompo.

Dia fitsidihana

Ny fahafantarana ny Triune Andriamanitra dia tsy toy ny mitelina sakafo sakafo haingana na mijery tsy mijery video minitra telo. Mba hahafantaranao ilay Andriamanitra nambara tamin'i Jesoa Kristy, dia ilaina ny esorina amin'ny masontsika ireo jamba ary miverina amin'ny laoniny ny tsiro. Midika izany hoe sitrana tamin'ny fomba mahagaga hahitana sy hanandrana an'Andriamanitra ho tena toetrany. Ny hetahetantsika tsy lavorary dia marefo ary simba hahatakatra ny fahafenoana sy ny voninahitr'Andriamanitsika tsy misy haja. Ity fanasitranana ity dia fanomezana sy asa iray mandritra ny androm-piainana - dia fomba fitsidihana nahafinaritra sy mahafinaritra hita. Toy ny sakafo manankarena izany, izay hipoahan'ny tsirony amin'ny làlana maro, isaky ny mandeha mihoatra ny teo aloha. Toy ny andiany manintona izay misy fizarana tsy hita isa - izay azonao jerena, fa tsy ho reraka na mandiso fanantenana mihitsy.  

Na dia fitsangatsanganana fitadiavana aza izany, ny fahalalana ny Andriamanitra telo amn'ny voninahitra rehetra dia mihodina manodidina ny teboka afovoany - izay hitantsika ary fantatsika ao amin'ny toetran'i Jesosy. Amin'ny maha-Emmanuel (Andriamanitra miaraka amintsika) Izy no Tompo sy ilay Andriamanitra tonga olombelona hita maso sy mampihetsi-po. Jesosy dia tonga iray amintsika ary nonina teo amintsika. Amin'ny fijerena azy raha voasoratra izy dia mahita ilay "feno fahasoavana sy fahamarinana" ary hitantsika ny "voninahitra" an'ny Zanaka tokana izay avy amin'ny Ray " (Jaona 1,14 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Na dia «tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra aza» dia ny zanakalahy tokana no nanambara azy tamintsika, dia ilay Andriamanitra ary mipetraka eo anilan’ny Ray » (Jaona 1,18 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Mba hahitana an'Andriamanitra tena misy azy, dia tsy mila mijery afa-tsy ny Zanaka isika!

Mandehana ary aparitaho ny teny

Ny Salamo 34 dia manavaka ny sarin'andriamanitra iray izay tsara fanahy, manao ny marina, be fitiavana ary ho an'ny tena manokana - Andriamanitra izay te hahita ny zanany sy ny hatsaram-panahiny ary manafaka azy amin'ny ratsy. Miresaka an Andriamanitra iray izay tena misy tokoa fa niova mandrakizay ny fiainantsika ary ny fontsika toa an'i Mosesy dia maniry fatratra azy sy ny lalany. Io no Andriamanitra Trio, izay ampahafantarintsika ny havantsika sy ny tiantsika. Amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesôsy antsika, antsoina isika handray anjara amin'ny fanompoana ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alàlan'ny fizarana ny filazantsara Ampandehano (ny vaovao mahafaly) fa Andriamanitra tsara ny Tompo. Andramo, zahao ary apetraho fa tsara fanahy ny Tompo.

by Greg Williams


PDFHahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra