Ny maha-isika antsika marina

222 ny tena maha-izy antsikaHeutzutage gilt es oft, dass man sich einen Namen machen muss, um für andere und sich selbst bedeutend und wichtig zu sein. Es scheint, als ob Menschen auf einer unstillbaren Suche nach Identität und Bedeutung sind. Doch Jesus sagte bereits: « Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden” (Matio 10, 39). Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Nanomboka tamin'ny taona 2009 dia nantsoina hoe Grace Communion International izahay ary io anarana io dia manondro ny tena toetranay, izay mifototra amin'i Jesôsy fa tsy ao amintsika. Andao hodinihintsika akaiky io anarana io sy hahita izay miafina ao anatiny.

Fahasoavana (Grace)

Gnade ist das erste Wort in unserem Namen, weil es unsere individuelle und gemeinsame Reise zu Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist am besten beschreibt. « Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie” (Asan’ny Apostoly 15, 11). Wir sind « ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist” (Romana 3:24). Amin'ny fahasoavana irery ihany no avelan'Andriamanitra (amin'ny alàlan'i Kristy) mizara amin'ny fahamarinany manokana. Mampianatra antsika tsy tapaka ny Baiboly fa ny hafatry ny finoana dia hafatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra (jereo ny Asan’ny Apostoly 14: 3; 20, 24; 20, 32).

Ny fototry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona dia fahasoavana sy fahamarinana foana. Raha ny lalàna no fanehoana ireo soatoavina ireo, ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahita fanehoana feno amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no hamonjena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna. Ny lalàna izay hanamelohana ny olona rehetra dia tsy teny farany nataon'Andriamanitra ho antsika. I Jesosy no teny farany ho antsika. Io no fanambarana tonga lafatra sy manokana momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana nomeny an-kalalahana tamin'ny zanak'olombelona.
Ny faharesen-dahatra antsika eo ambanin'ny lalàna dia voamarina sy marina. Tsy mahazo fitondran-tena tiantsika isika satria tsy gadra ny lalàny sy ny ara-dalàna Andriamanitra. Andriamanitra ao anatintsika dia miasa amin'ny fahalalahana masina araka ny sitrapony.

Sein Wille ist durch Gnade und Erlösung definiert. Der Apostel Paulus schreibt dazu folgendes: « Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben” (Galatianina 2:21). I Paoly dia manoritsoritra ny fahasoavan'Andriamanitra ho toy ny hany safidy tsy tiany hesorina. Ny fahasoavana dia tsy zavatra azo lanja, refesina ary ifanakalozana. Ny fahasoavana dia fahasoavan'Andriamanitra velona izay hanenjehany ny fon'ny olona sy ny sainy ary samy miova izy roa.

In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus, dass das Einzige, was wir durch unsere eigene Mühe zu erreichen versuchen der Sünde Sold ist, nämlich der Tod selbst. Das ist die schlechte Nachricht. Doch es gibt auch eine ganz besonders Gute, denn « die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn” (Romana 6:24). Jesosy dia fahasoavan'Andriamanitra. Fanavotana an’Andriamanitra izay navotsotra ho an’ny olona rehetra.

Community (Ny fiombonana)

Gemeinschaft ist das zweite Wort in unserem Namen, weil wir in eine wahrhaftige Beziehung mit dem Vater durch den Sohn in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist treten. In Christus haben wir echte Gemeinschaft mit Gott und miteinander. James Torrance drückte es so aus: « Der dreieinige Gott erschafft Gemeinschaft auf eine solche Art und Weise, dass wir nur echte Menschen sind, wenn wir unsere Identität in der Gemeinschaft mit ihm und anderen Menschen gefunden haben.» (avy amin'ny Fiankohofana momba ny fiankohofana sy ny Triune Andriamanitry ny fahasoavana, p. 74).

Ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina dia ao anatin'ny fiarahana tonga lafatra ary i Jesosy dia nivavaka mba hizara an'io fifandraisana io ny mpianany ary haneho an'izao tontolo izao izany (Jaona 14:20; 17, 23). Ny apôstôly Jaona dia mamaritra ity vondrom-piarahamonina ity fa miorina amin'ny fitiavana be. Jaona mamaritra ny fitiavana lalina ho toy ny fiarahana mandrakizay amin'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny tena fifandraisana dia midika hoe miaina amin'ny fifandraisana amin'i Kristy amin'ny fitiavan'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina (1 Jaona 4: 8).

Es wird oft gesagt, dass es sich beim Christsein um eine persönliche Beziehung zu Jesus handelt. Die Bibel verwendet mehrere Analogien um diese Beziehung zu beschreiben. In einer wird von der Beziehung des Herrn gegenüber seinem Sklaven gesprochen. Abgeleitet davon ergibt sich, dass wir unseren Herrn, Jesus Christus, ehren und ihm folgen sollen. Weiter sagte Jesus zu seinen Nachfolgern: « Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiss nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan» (Jaona 15, 15). Sary iray hafa miresaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanany (Jaona 1: 12-13). Na ny sarin'ny mpivady sy ny ampakariny, izay efa hita ao amin'ny Testamenta Taloha, dia efa nampiasain'i Jesosy (Matio 9:15 sy i Paoly dia manoratra momba ny fifandraisan'ny mpivady (Efesiana 5). Raha ny marina, ny taratasy ho an'ny Hebreo dia milaza fa isika dia kristiana dia mpirahalahy sy anabavin'i Jesosy (Hebreo 2:11). Ireo sary rehetra ireo (Ny andevo, ny namana, ny zanaka, ny vady, ny rahavaviny) no ahitana ny hevitry ny fiaraha-monina lalina sy tsara ary tsara. Fa sary avokoa ireo rehetra ireo. Andriamanitra tokana isika no loharano sy fahamarinan'ity fifandraisana sy vondrom-piarahamonina ity. Vondrom-piarahamonina no anomezany antsika amim-pahalalahan-tanana amin'ny hatsaram-panahiny.

Nivavaka Jesosy mba hiaraka aminy any amin'ny mandrakizay isika ary hifaly amin'ity fahatsarana ity (Jaona 17, 24). Tamin'ity vavaka ity dia nanasa anay hiaina amin'ny maha-fiaraha-monina miaraka amin'ny Ray isika. Rehefa niakatra tany an-danitra i Jesosy dia nentiny niditra tao amin'ny fiarahamonina Ray sy ny Fanahy Masina isika. Nilaza i Paoly fa misy làlana iray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay ijoroantsika eo akaikin'i Kristy sy eo anatrehan'ny Ray (Efesiana 2, 6). Afaka miaina am-pifandraisana amin'Andriamanitra isika, na dia ho hita maso aza ny fahafenoan'ity fifandraisana ity raha miverina sy mametraka ny fanjakany i Kristy. Izany no mahatonga ny fiarahamonina ho ampahany manan-danja amin'ny vondrom-pinoantsika. Ny maha-isika antsika, ankehitriny sy mandrakizay, dia miorina ao amin'i Kristy sy ao amin'ny fiaraha-monina izay zarainay amintsika Andriamanitra, Zanaka ary Fanahy Masina.

Iraisam-pirenena (International)

Ny sehatra iraisam-pirenena no teny fahatelo amin'ny anarantsika satria fikambanana misy antsika iraisam-pirenena ny fiangonantsika. Tonga amin'ny olona manerana ny sisin'ny kolontsaina, fiteny ary fiteny nasionaly isika - tonga amin'ny olona manerantany. Na dia antokonolona aza isika statistika dia misy vondrom-piarahamonina isaky ny fanjakana amerikana ary koa any Canada, Mexico, Karaiba, Amerika Atsimo, Eropa, Azia, Aostralia, Afrika ary any amin'ny Nosy Pasifika. Manana mpikambana maherin'ny 50.000 izahay any amin'ny firenena 70 mahery izay mahita trano any amin'ny fiangonana 900 mahery.

Nentin'Andriamanitra miaraka eto amin'ity vondrona iraisampirenena ity isika. Fitahiana tokoa fa lehibe isika miara-miasa nefa kely sisa fa mbola anjarantsika manokana ireo fiarahana miasa ireo. Ao amin'ny vondrom-piarahamonina eto amintsika, ny fisakaizana no ampiorina tsy tapaka sy hambolena manerana ny sisin'ny firenena sy ny kolontsaina, izay matetika mizara ny tontolontsika. Izy io dia tena mariky ny fahasoavan'Andriamanitra!

Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia zava-dehibe ny miaina sy mizara ny filazantsara izay napetrak'Andriamanitra tao am-pontsika. Na dia ny fanandramana ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana aza dia manosika antsika hizara ny vaovao tsara amin'ny olona hafa. Tiantsika ny olona hafa hiditra sy hihazona fifandraisana amin'i Jesosy Kristy ary handray anjara amin'ity fifaliana ity. Tsy afaka mihazona ny tsiambaratelon'ny filazantsara isika satria tiantsika ny hiaina ny fahasoavan'Andriamanitra ary ho tonga ampahan'ny vondron'olona telo. Izany no hafatra nomen'Andriamanitra antsika hizara an'izao tontolo izao.

nataon'i Joseph Tkach


PDFNy maha-isika antsika marina