toriteny

139 nitory

Mety manontany ianao hoe, "Inona no toriteny?"
Ny valiny mora indrindra: kabary. Lahateny iray dia maro no mihaino. Ny tanjon'ity firesahana ity dia ny anazava ny dikan-tenin'ny Baiboly taloha. Anisan'izany ny famaliana ilay fanontaniana: inona no ifandraisan'ny soratra tranainy taloha sy ny fiainako? Izay rehetra mametraka io fanontaniana io dia ho gaga amin'ny fotoana farany misy ny Baiboly. Ity resaka ity dia te-hanome tahaka ny fiainantsika ihany koa (miaraka amin'Andriamanitra) mety hahomby kokoa.

Ahoana no dikan'izany? Ity misy fampitahana: Raha mividy fitaovana teknika ianao ankehitriny dia tonga amin'ny torolàlana fampiasaina. Manazava ny fomba fandidiana ny efijery na ny fitaovana fanamoriana. Raha tsy misy ny torolàlana momba ny fampianarana toy izany dia mety ho antitra ianao. Sarotra kokoa ny fiainana noho ny fitaovana teknika rehetra. Maninona ianao no tsy mahazo fanampiana sy soso-kevitra indraindray amin'ny fotoana mety hahomby kokoa?

Wikipedia dia manome ity famaritana manaraka ity momba ny toriteny:
fitoriana (Latin praedicatio) dia kabary ao amin'ny tontolon'ny lanonana ara-pivavahana, izay matetika misy votoatin'ny mpivavaka. Ny toriteny dia manana toerana manokana ao amin'ny Testamenta Vaovao sy ao amin'ny fotoam-pivavahana kristiana. Ao amin'ny teolojia Kristiana, ny fampianarana momba ny fitoriana dia antsoina hoe homiletika. Ny toriteny amin'ny teny anglisy sy frantsay dia midika hoe "Toriteny" (avy amin'ny lat. sermo: fiovan'ny fitenenana, resaka; famelabelarana).

Bryan Chapell nanoratra ao amin'ny bokiny "Fitoriana mifantoka amin'i Kristy":
Ny soratra rehetra ao amin'ny Soratra Masina dia voalaza fa mifandraika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalany. Misy andininy sasany miomana ho an'i Jesosy amin'ny alàlan'ny fanehoana ny filana famonjena. Misy andininy hafa milaza mialoha ny fiavian'i Kristy. Ny hafa kosa dia taratry ny lafiny famonjena ao amin'i Kristy. Ary misy andininy hafa maneho ny vokatry ny fanavotana ao amin'i Kristy, dia ny fitahiry be dia be amin'ny alàlan'ny fahasoavan'i Jesosy.Ny andininy sasany dia toy ny voa mbola tsy nipoitra. Ny fifandraisana amin'i Kristy dia azo jerena rehefa jerena avy amin'ny fomba fijerin'ny Testamenta Vaovao.