Famerenana ny WKG

221 famerenana ny wkgMaty tamin'ny Janoary 1986 i Herbert W. Armstrong tamin'ny faha-93 taonany. Ny nanorina ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia lehilahy niavaka, izay misy fomba fitenenana sy fomba fanoratra mahavariana. Niaiky ny olona mihoatra ny 100.000 ny fandikana ny Baiboly izy ary nanangana ny Fiangonan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho radio, fahitalavitra ary famoahana boky izay nahatratra ny tampon-taonany mihoatra ny olona 15 tapitrisa isan-taona.

Ny fanamafisana mafy ny fampianaran'i Mr. Armstrong dia ny finoana fa ny Baiboly dia manana fahefana bebe kokoa noho ny fomban-drazana. Vokatr'izany, ny WKG dia nandika ny fandikana ny Soratra Masina na aiza na aiza misy ny fomba fijeriny sy ny fanaon'ny fiangonana hafa.

Taorian'ny nahafatesan'i Atoa Armstrong tamin'ny 1986, dia nanohy nianatra ny Baiboly ny fiangonantsika, tahaka ny nampianariny anay. Fantatray anefa fa misy valiny samy hafa noho ireo nampianariny taloha. Indray dia voatery nifidy teo amin'ny Baiboly sy ny fomba amam-panao isika - tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny Baiboly sy ny fomban-drazantsika. Nifidy Baiboly indray izahay.

Fihetsika vaovao ho anay io. Tsy mora ary tsy vita haingana. Taona isan-taona dia hita ny lesoka momba ny fotopampianarana ary fanitsiana natao sy nanazava. Ny fanombantombanana momba ny faminaniana dia nosoloina tamin'ny fitoriana sy fampianarana ny filazantsara.

Früher bezeichneten wir andere Christen als unbekehrt, nun nennen wir sie Freunde und Familienangehörige. Wir verloren Mitglieder, Kollegen, wir verloren unsere Rundfunkund Fernsehsendungen und fast all unsere Publikationen. Wir verloren vieles, was uns einst sehr lieb und teuer war und wir mussten immer und immer wieder «zu Kreuze kriechen». Warum? Weil die Bibel in der Tat grössere Autorität hat als unsere Traditionen.

Ny fanovana ny fotopampianarana dia naharitra 10 taona - 10 taona nisavorovoroana, ny famerenana indray. Mila mamerina mandinika ny tenantsika isika rehetra, mamerina mihevitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fanovana lehibe indrindra tamin'ny ankamaroan'ny mpikambana dia niseho 10 taona lasa izay - rehefa nanohy ny fianarantsika ny Baiboly dia nanambara fa tsy mitaky ny olony intsony Andriamanitra hitandrina ny Sabata andro fahafito sy ny lalàn'ny Testamenta Taloha.

Mampalahelo fa misy mpikambana maro tsy afaka nandray izany. Mazava ho azy fa afaka mitandrina ny sabata raha te hanana izy ireo, saingy maro no tsy faly dia tao amina fiangonana izay tsy mitaky ny hitandreman'ny olona azy. An'arivony no nandao ny fiangonana. Nidina an-taonany maro ny vola miditra am-piangonana ka nanerena anay handatsaka fandaharana. Noterena hihena ny isan'ireo mpiasa ao koa ny fiangonana.

Dies erforderte eine enorme Veränderung in den Strukturen unserer Organisation – und wiederum war es nicht leicht und es ging nicht schnell. In der Tat, die Neustrukturierung unserer Organisation hat ungefähr so lange gedauert wie die doktrinäre Neubewertung. Viele Grundstücke mussten verkauft werden. Der Verkauf des Campusgeländes in Pasadena wird bald abgeschlossen sein, so beten wir, und die Angestellten der Kirchenzentrale (etwa 5 % der ehemaligen Belegschaft) werden in ein anderes Bürogebäude in Glendora, Kalifornien, umziehen.
Niorina ihany koa ny fokontany tsirairay. Ny ankamaroany dia manana pasitera vaovao izay miasa tsy misy karama. Ny serivisy vaovao dia novolavolaina, matetika miaraka amin'ny mpitondra vaovao. Ny hierarchies maro an'isa dia nihataka ary marobe hatrany ireo mpikambana handray andraikitra mavitrika rehefa miditra amin'ny vondron'olona misy azy ireo ny fokonolona. Ny talen'ny vondrom-piarahamonina dia mianatra miara-manao drafitra ary mametraka teti-bola. Fiandohana vaovao ho antsika rehetra izany.

Gott wollte, dass wir uns ändern und er zog uns in etwa so schnell, wie wir gehen konnten durch Dickichte, kurvenreiche Canyons und tobende Ströme. Es erinnert mich an eine Karikatur in einem Büro vor etwa acht Jahren – die ganze Abteilung war aufgelöst worden und der letzte Angestellte klebte die Karikatur an die Wand. Sie zeigte eine Achterbahn, in der eine Person mit weit aufgerissenen Augen sass, die sich besorgt um ihr wertes Leben am Sitz festklammerte. Der Titel unter der Karikatur lautete: «Die wilde Fahrt ist noch nicht vorbei.» Wie zutreffend das war! Wir mussten noch für mehrere Jahre um unser Leben kämpfen.

Fa toa izao isika dia toa eo ambonin'ilay havoana, indrindra amin'ny fivarotana ireo fananana any Pasadena, ny fifindranay any Glendora sy ny fanarenana izay nanome ny vondron'olona ifotony handray andraikitra amin'ny volany sy ny serivisy. Nialantsika ny lalan'ny lasa ary efa manomboka fanombohana amin'ny asa fanompoana izay niantsoan'i Jesosy hataontsika. 18 ny fiangonana mahaleo tena no niara-nanangana anay ary nanangana fiangonana 89 vaovao.

Ny Kristianisma dia mitondra fanombohana vaovao ho an'ny rehetra - ary tsy dia malama sy milamina foana ny dia. Amin'ny maha-fikambanana antsika, nifandimby, nifamadika, nanomboka ny diso ary U-turn. Manana fahasalamana sy fotoanan'ny krizy isika. Ny fiainana kristiana dia matetika mitovitovy amin'ny an'ny tsirairay - misy fotoam-pifaliana, fotoanan'ny fanahiana, fotoanan'ny fahaterena ary fotoanan'ny krizy. Amin'ny fahasalamana sy ny aretina dia manaraka an'i Kristy any an-tendrombohitra sy eny amin'ny lohasaha isika.

Das neue Magazin, das diesem Brief beigefügt ist, spiegelt die Unvorhersehbarkeit des christlichen Lebens wider. Als Christen wissen wir, wohin wir gehen, aber wir wissen nicht, was entlang des Weges passieren mag. «Christian Odyssey» (die neue Zeitschrift «Christliche Odyssee») wird Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern biblische, doktrinäre und praktische Artikel für das christliche Leben bieten. Obwohl derartige Artikel früher in der «Worldwide News» erschienen sind, haben wir entschieden, Kirchennachrichten von biblischer Lehre zu trennen, indem wir zwei Zeitschriften ins Leben riefen. Auf diese Weise wird «Christian Odyssey» in der Lage sein, Menschen zu dienen, die nicht Mitglieder unserer Kirche sind.

Nachrichten aus der Kirche werden in der Zeitschrift «WCG Today» («WKG Heute») veröffentlicht werden. WKG-Mitglieder in den USA werden weiterhin beide Zeitschriften, zusammen mit einem Brief von mir erhalten. Nicht-Mitglieder (in den USA) können ein Abonnement von «Christian Odyssey» per Telefon, Mail oder Internet bestellen. Wir möchten euch ermutigen, die Zeitschrift «Christian Odyssey» mit euren Freunden zu teilen und sie einzuladen, ihre eigenes Abonnement zu bestellen.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFamerenana ny WKG