MEDIA

Jesosy: ilay fampanantenana

510 jesosy ny fampanantenanaNy Testamenta Taloha dia milaza amintsika fa ny olombelona dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Tsy ela dia nanota isika ary noroahina tsy ho paradisa. Fa tamin'ny tenin'ny fitsarana dia nisy teny fampanantenana. Hoy Andriamanitra: "Hasiako fifankahalana eo aminao (Satana) sy ny vehivavy ary eo amin'ny taranakao sy ny taranany; Izy (Jesosy) hanorotoro ny lohanao ary hokorokinao (Jesosy) amin'ny ombelahin-tongony "(Genesisy 1:3,15 LUT). Ho afaka hamonjy ny vahoaka ny mpanafaka an'i Eva.

Tsy vahaolana hita maso

Mety nanantena i Eva fa ny zanany voalohany no ho vahaolana. Saingy tao anatin'ny olana i Kaina. Niely ny fahotana ka niharatsy. Nisy fizaram-potoana ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny Fitsarana Farany

Lovia faralahy"Ho avy ny lovia! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha izao na handeha any amin'ny helo ianao ”. Mety ho efa naheno mpitoriteny evanjelika be dia be nikiakiaka ireo teny nanandrana nampatahotra ny olona ho fanekena an'i Kristy ianao. Na, mety efa nahita olona toy izany faran'izay sarimihetsika miaraka amin'ny endrika mangdlin ianao. Angamba tsy dia lavitra loatra ny sarin'ilay "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny kristiana maro nandritra ny taonjato maro, indrindra tamin'ny Moyen Âge. Afaka mahita sary sokitra sy sary hosodoko maneho ny olo-marina izay miakatra any an-danitra hihaona amin'i Kristy sy ny tsy marina izay tarihin'ny demonia lozabe ...

Vakio bebe kokoa ➜

Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra

537 miaina amin'ny fitiavan'AndriamanitraTao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina, i Paul dia nametraka ilay fanoharana hoe: “Iza no te hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana na tahotra, fanenjehana, hanoanana, fitanjahana, loza, na sabatra? ”(Rom 8,35).

Tsy afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany, izay aseho mazava amintsika eto, araka izay azontsika vakiana ao amin'ireto andininy manaraka ireto: na avo, na ambany, na zavatra hafa rehetra, no afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika ”(Rom 8,38: 39-XNUMX).

Tsy afaka misaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika satria tia antsika foana. Tiany antsika raha tsara isika na ...

Vakio bebe kokoa ➜