MEDIA

Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra

537 miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra Tao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina, i Paul dia nametraka ilay fanoharana hoe: “Iza no te hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana na tahotra, fanenjehana, hanoanana, fitanjahana, loza, na sabatra? ”(Rom 8,35).

Tsy afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany, izay aseho mazava amintsika eto, araka izay azontsika vakiana ao amin'ireto andininy manaraka ireto: na avo, na ambany, na zavatra hafa rehetra, no afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika ”(Rom 8,38: 39).

Tsy afaka misaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika satria tia antsika foana. Tiany antsika raha tsara isika na ...

Vakio bebe kokoa ➜

Fanomezana tsara

Fanomezana tsara tarehy 485 Ny apostoly James dia nanoratra tao amin'ny taratasiny hoe: "Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra dia midina avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay tsy misy fiovana, na fiovana ny mazava sy ny maizina" (Jak 1,17 LUT).

Rehefa mibanjina ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra aho dia mahita fa mamoaka fiainana izy. Ny hazavana, ny voninahitry ny natiora, ny fiposahan'ny volamena, ny loko mamirapiratra amin'ny masoandro eo ambonin'ny tampon-dranona misy kodiarana, ny maintso maniry any anaty ala, ny ranomasina loko amin'ny kianja feno voninkazo. Mahita zavatra maro hafa izay ankafahintsika rehetra raha toa ka manokana fotoana ho azy ireo isika. Manome antsika betsaka ireo zavatra rehetra ireo Andriamanitra, na inona na inona finoana anananao. Ny mpino izay ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra

492 fanasana ny fanjakan'andriamanitra

Samy manana ny mety sy ny tsy mety ny rehetra ary samy nanao ny tsy mety na dia samy araka ny heviny avy aza ny rehetra. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana.

Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy mahatanty eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny feon'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, nefa fantatr'izy ireo koa fa tsy izy ireo. Mahatsiaro menatra ianao ary mahatsiaro meloka. Ahoana no ahafahana manavotra ny trosany? Ahoana ny fomba hanazavana ny saina? "Andriamanitra ny famelan-keloka," hoy ny fehiny

Vakio bebe kokoa ➜