MEDIA

Fanomezana tsara

Fanomezana tsara tarehy 485 Ny apostoly James dia nanoratra tao amin'ny taratasiny hoe: "Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra dia midina avy any ambony, avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay tsy misy fiovana, na fiovana ny mazava sy ny maizina" (Jak 1,17 LUT).

Rehefa mibanjina ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra aho dia mahita fa mamoaka fiainana izy. Ny hazavana, ny voninahitry ny natiora, ny fiposahan'ny volamena, ny loko mamirapiratra amin'ny masoandro eo ambonin'ny tampon-dranona misy kodiarana, ny maintso maniry any anaty ala, ny ranomasina loko amin'ny kianja feno voninkazo. Mahita zavatra maro hafa izay ankafahintsika rehetra raha toa ka manokana fotoana ho azy ireo isika. Manome antsika betsaka ireo zavatra rehetra ireo Andriamanitra, na inona na inona finoana anananao. Ny mpino izay ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny Fitsarana Farany

Lovia faralahy "Ho avy ny lovia! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha izao na handeha any amin'ny helo ianao ”. Mety ho efa naheno mpitoriteny evanjelika be dia be nikiakiaka ireo teny nanandrana nampatahotra ny olona ho fanekena an'i Kristy ianao. Na, mety efa nahita olona toy izany faran'izay sarimihetsika miaraka amin'ny endrika mangdlin ianao. Angamba tsy dia lavitra loatra ny sarin'ilay "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny kristiana maro nandritra ny taonjato maro, indrindra tamin'ny Moyen Âge. Afaka mahita sary sokitra sy sary hosodoko maneho ny olo-marina izay miakatra any an-danitra hihaona amin'i Kristy sy ny tsy marina izay tarihin'ny demonia lozabe ...

Vakio bebe kokoa ➜

Jesosy - ilay sorona tsara kokoa


464 jesosy no niharan-doza kokoa Tonga tany Jerosalema i Jesosy indray mandeha talohan'ny nijaliany, izay nanomanan'ny olona manana sampana rofia ho azy. Vonona hamoy ny ainy izy noho ny fahotantsika. Andeha hojerentsika io fahamarinana mahatalanjona io amin'ny alàlan'ny fitodihana any amin'ny epizianina, izay mampiseho fa ny fisoronana ambony an'i Jesosy dia ambony noho ny fisoronana Aharôna.

1. Ny soron'i Jesosy dia manaisotra ny ota

Isika olombelona dia mpanota voajanahary ary ny ataontsika dia manaporofo izany. Inona ny vahaolana? Ny nahavanon-doza tamin'ny fifanekena taloha dia nanala ny ota ary nanondro ilay hany vahaolana tokana, ilay sorona tanteraka sy farany nataon'i Jesosy. Jesosy dia ilay niharam-boina tsara kokoa tamin'ny fomba telo:

Ny filana ...

Vakio bebe kokoa ➜