Ny fahendren'Andriamanitra

Ny fahendren'Andriamanitra Misy andininy iray mivaingana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay anirian'ny apostoly Paoly miresaka ny hazofijalian'i Kristy ho hadalana ho an'ny Grika sy hanelingelina ny Jiosy (1 Korintiana 1,23) , Mora ny mahazo ny antony anaovany io fanambarana io. Rehefa dinihina tokoa, hoy ny Grika, ny fitsipi-pitenenana sy ny filozofia dia ny fanenjehana ambony. Ahoana no ahafahan'ny olona nohomboana iray nampita fahalalana?

Dia feo rehetra izany ary faniriana ny ho afaka amin'ny saina jiosy. Nandritra ny tantaran'izy ireo dia notafihan'ny hery marobe izy ireo ary matetika fanalam-baraka nataon'ireo tompon-kery. Na Asyrianina, babylonianina na Romana dia voaroba imbetsaka i Jerosalema ary lasa tsy manan-kialofana ny mponina ao. Inona no fanirian'ny Hebreo iray mihoatra noho ny olona izay miahy ny adiny ary mandroaka ny fahavalo? Ahoana no ahafahan'ny Mesia iray nohomboana tamin'ny hazo fijaliana?

Fahadalana tamin'ny Grika ny hazo fijaliana. Ho an'ny Jiosy dia fanelingelenana, sakana tsy fahita firy izy io. Inona ny momba ny hazofijalian'i Kristy, satria nanohitra mafy ny zava-drehetra izay nahazo fahefana? Nanala baraka, mahamenatra, ny hazo fijaliana. Mahamenatra tokoa izany, ny Romana, izay tena manam-pahaizana manokana amin'ny asa fampijaliana, no niantoka ny olan-tenan'izy ireo fa ny Romanina dia tsy hohomboana amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Tsy vitan'ny hoe nanala baraka azy, fa narary ihany koa. Eny tokoa, ny teny anglisy hoe excruciating (mampahory) dia avy amin'ny teny latina roa: "ex cruciatus" na "avy amin'ny hazo fijaliana". Ny fanomboana amin'ny hazo no teny mahazatra amin'ny fampijaliana.

Tsy manakana antsika ve izany? Tsarovy - fanalam-baraka sy fangirifiriana.Izany no fomba nofidian'i Jesoa hanolo-tanana antsika hamonjy ny famonjena azy. Hitanareo, ilay antsointsika hoe ota, fa ny zavatra tsy manavakavaka antsika dia manimba ny fahamendrehana izay nahary antsika. Mitondra fanalam-baraka amin'ny maha-izy antsika sy ny fanaintainana amin'ny fisiantsika. Mampisaraka antsika amin'Andriamanitra.

Ny zoma zoma lasa roa arivo taona lasa izay dia nanetry tena sy fanaintainana lehibe i Jesosy mba hamerenantsika ny fahamendrehan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fanasitranana ny fanahintsika. Ho tsaroanao ve fa natao ho anao io ary hanaiky ny fanomezana ve ianao?

Dia ho hitanao avy eo fa ota izany, fahadalana. Ny fahalemena lehibe indrindra dia tsy fahavalo avy any ivelany, fa ny fahavalo avy ao anaty. Ny sitrapontsika ihany no mahatonga antsika ho tafintohina. Jesosy Kristy kosa manafaka antsika amin'ny hadalan'ny ota sy ny fahalemen'ny tenantsika.

Izany no tena antony nahatonga ny apostoly hitory an'i Jesosy Kristy ho ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana, izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Mankanesa amin'ny hazo fijaliana ary fantaro ny heriny sy ny fahendreny.

by Ravi Zacharias


PDFNy fahendren'Andriamanitra