Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 16)

Nitsidika ny tranon'ny ray aman-dreniko sy ny sekoliko aho vao haingana. Niverina ny fahatsiarovana ary naniry ny andro taloha tsara aho. Fa tapitra ny andro. Nanomboka ary nijanona ny akanin-jaza. Ny mari-pahaizana avy any an-tsekoly dia midika veloma sy handraisana traikefa fiainana vaovao. Ny sasany tamin'ireo traikefa ireo dia nampientam-po, ny hafa naharary ary nampatahotra aza. Na tsara na ratsy, na fohy na ela, dia nianatra zavatra iray aho: ny hijanona eo amin'ilay lalana, satria ny fiovana tafiditra dia ampahany amin'ny fiainantsika.

Ny foto-kevitra momba ny dia dia ao anaty Baiboly ihany koa. Ny Baiboly dia mamaritra ny fiainana ho lalana miaraka amin'ny fotoana samy hafa sy ny fiainana niainana izay misy fiandohana sy fiafarana. Ny Baiboly dia miresaka momba ny fanovana eto. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa sy Enoka (Genesisy 1: 5,22-24; 6,9: 99). Rehefa 1 taona i Abrahama, dia nasain'Andriamanitra handeha eo alohany (Genesisy 17,1: XNUMX). Taona maro taty aoriana dia nandeha avy tany amin'ny fanandevozana Egyptiana nankany amin'ny tany nampanantenaina ny Isiraelita.

Ao amin'ny Testamenta Vaovao, i Paoly dia namporisika ny Kristiana hiaina amim-pahamendrehana amin'ny antso izay niantsoana azy ireo (Ef 4,1: 9,2). Nilaza i Jesosy fa ny tenany no lalana ary manasa antsika hanaraka azy. Ny mpino taloha dia niantso ny tenany ho mpanaraka ny làlana vaovao (Asa XNUMX). Mahaliana fa ny ankamaroan'ny dia nohazavaina ao amin'ny Baiboly dia misy ifandraisany amin'ny fandehanana miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany: mandehana miaraka amin'Andriamanitra ary mandehana miaraka aminy amin'ny fiainanao.

Ny Baiboly dia manantitrantitra fa ilaina ny mandeha. Noho izany, tsy tokony ho gaga ho antsika fa ny teny fanta-daza iray dia manokan-tena amin'ity lohahevitra ity: "Matokia an'ny Tompo amin'ny fonao rehetra, ary aza miantehitra amin'ny sainao, fa mba tsarovy izy amin'ny lalanao rehetra, dia hitari-dalana anao Izy. "(Ohab. 3,5-6-XNUMX)

"Miantehitra amin'ny Tompo amin'ny fonao rehetra", hoy i Solomona ao amin'ny andininy faha-5, "ary aza miantehitra amin'ny sainao" ary "amin'ny lalanao rehetra" mahatsiaro azy. Ny lalana eto dia midika hoe fitsangatsanganana. Manana fitsangatsanganana manokana manokana isika rehetra, dia fitsangatsanganana amin'ity dia amin'ny fiainana lehibe ity. Làlana izay miampita amin'ny fitsangatsaran'ny olona hafa. Ny fitsangatsanganana dia misy ny fiovan'ny fifandraisana sy ny fotoana marary sy ny fahasalamana. Manomboka ny dia ary miainga ny dia.

Milaza ny Baiboly momba ny dia maro nataon'ny olona, ​​toa an'i Mosesy, Joseph ary David. Nandeha tany Damaskosy ny apostoly Paoly, rehefa niatrika an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Tao anatin'ny fotoana vitsy monja, niova be ny lalan'ny diany - tamin'ny lafiny maro. Ny dia sasany dia toy izany. Tsy manomana izany izahay. Omaly dia nandeha tamin'ny lalana iray ary androany niova ny zava-drehetra.Ny Paulus dia nanomboka ny diany ho mpifanandrina amin'ny finoana kristiana feno fahasiahana sy fankahalana ary fikasana hamongorana ny kristianisma. Namarana ny diany tsy tany kristiana ihany izy fa tamin'ny naha olona nanaparitaka ny vaovao tsaran'i Kristy manerana izao tontolo izao tamin'ny dia maro sy sarotra ny dia. Ahoana ny dianao? Mankaiza ianao?

Ny fo fa tsy lohany

Ao amin'ny andininy fahenina no ahitantsika ny valiny hoe: "mieritrereta." Ny teny hebreo jada dia midika hoe mahafantatra na mahalala. Teny manan-danja lehibe izy io ary tafiditra ao ny hoe mahalala olona amin'ny alàlan'ny fandinihana, fandinihana sy traikefa. Ny mifanohitra amin'izany dia ny mifankahita olona amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra amin'ny lohahevitra ianarany - sy ny fifandraisan'ny mpivady. Ity fahalalana momba an'Andriamanitra ity dia tsy hita ao an-dohantsika fa indrindra ao am-pontsika.

Ka hoy i Solomona fa mila mahalala an'Andriamanitra (jada) ianao rehefa mandeha amin'ny làlan-kalehanao miaraka aminy. Tanjona lalandava io tanjona io ary dia ny hahafantarana an'i Jesôsy amin'ity dia ity sy ny fahatsiarovana an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Raha ny drafitra rehetra efa nomanina sy tsy nomanina, dia ny fitsangatsanganana izay toa maty fa tsy nandeha ny lalana. I Jesosy dia te hiaraka aminao amin'ny dia isan'andro amin'ny fiainana normal ary ho lasa namanao.

Ahoana no fomba ahazoantsika fahalalana toy izany avy amin'Andriamanitra? Maninona ianao no tsy mianatra amin'i Jesosy ary mahita toerana mangina lavitra ny eritreritra sy ny zavatra andro iainanao isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra alohan'ny andro? Nahoana ianao no tsy mamono ny tele na tele mandritra ny antsasak'adiny? Manokà fotoana irery hiarahanao amin'Andriamanitra, hihaino azy, hialanao aminy, hisaintsainana sy hivavaka aminy (Sl 37,7: 3,19). Tiako ny hampirisika anao hanao ny Ep XNUMX:XNUMX ho vavaky ny fiainanao manokana. Nivavaka toy izao i Paoly: “ny hamantatra ny fitiavan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, mba ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra isika.

“Nilaza i Solomona fa hitari-dalana antsika Andriamanitra. Na izany aza, tsy midika akory izany fa ny lalana lalantsika amin'Andriamanitra dia ho mora, tsy misy fanaintainana, fijaliana ary tsy fandriam-pahalemana. Na dia amin'ny fotoan-tsarotra, Andriamanitra dia hamelona sy hampahery ary hitahy anao amin'ny alàlan'ny fanatrehany sy ny heriny.

Vao haingana no niantso ahy ny zafikeliko vavy Dadabe. Niteny vazivazy tamin'ny zanako lahy aho hoe: "Vao tamin'ny volana lasa aho tamin'izaho mbola tanora. Raim-pianakaviana ny herinandro lasa teo, ary dadabe aho izao - aiza ny fotoana sisa? ”Nandeha ny fiainana. Fa ny ampahany rehetra amin'ny fiainana dia dia lalana ary na inona na inona mitranga ao amin'ny fiainanao dia io ny dianao. Ny hahafantarana an'ity dia ity no tanjonao.

by Gordon Green


PDFNy Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 16)