Mialà ary miandrasa!

Indraindray, toa fiandry ho sarotra indrindra ho antsika ny fiandrasana. Rehefa avy mihevitra isika fa fantatsika izay ilaintsika ary mieritreritra isika fa vonona amin'izany, ny ankamaroantsika dia mahita ny fiandrasana maharitra saika tsy azo ovana intsony. Ao amin'ny tontolo andrefana dia mety ho diso fanantenana sy tsy manam-paharetana isika raha tsy maintsy miandry dimy minitra amin'ny akanjo tsy misy vy ao amin'ny hotely fisakafoanana haingana, rehefa mipetraka ao anaty fiara sy mihaino mozika. Alao sary an-tsaina ange ny fomba fahitan'ny renibeny anao.

Ho an'ny Kristiana, ny fiandrasana dia mbola manahirana bebe kokoa noho ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, ary matetika isika dia sarotra ny mahatakatra ny antony anaovantsika ny zavatra tena inoantsika sy ny ataontsika hatrany. dia nivavaka sy nanao izay azo atao rehetra tsy nahazo izany.

Niady saina sy nitebiteby i Saul Mpanjaka raha niandry an'i Samoela ho tonga hanao sorona ho an'ny ady (1 Sam. 13,8). Lasa milamina ireo miaramila, nisy ny nandao azy, ary tao anaty fahasosorana miaraka amin'ny fiandrasana tampoka tsy misy farany, dia izy ihany no nanolotra ilay nahavanon-doza tamin'ny farany. Nahatonga ny fifarananan'i Sauls ity tranga ity (And. 13-14).

Amin'ny fotoana iray na hafa, mety ho nahatsapa toa an'i Saoly ny ankamaroantsika. Matoky an'Andriamanitra isika, saingy tsy takatsika ny antony tsy hidiranany na tsy tony ireo ranomasina. Miandry sy miandry isika, toa miharatsy sy miharatsy ny toe-javatra, ary farany, toa tsy hihoatra ny zavatra azontsika atao ny fiandrasana. Fantatro fa tsapako fa indraindray isika rehetra dia mahatsapa eto Pasadena ary azo antoka fa ny vondronay rehetra rehefa namidy ny fananantsika tany Pasadena izahay.

Mahatoky anefa Andriamanitra ary mampanantena izy fa hitondra antsika amin'ny zavatra rehetra hihaona amin'ny fiainana. Efa nanaporofo izany indray mandeha izy. Indraindray mijaly amintsika izy ary indraindray - somary tsy dia fahita firy intsony - toa ajanony izay toa tsy nifarana hatrizay. Na izany na tsy izany, ny finoantsika dia miantso antsika hatoky azy - matoky fa hanao ny tsara sy tsara ho antsika Izy. Rehefa mamerina isika dia afaka mahita ny hery azontsika nandritra ny alina niandrasana andro farany ary manomboka mahazo ny fahatsapana fa ny traikefa maharary dia mety nitsoaka tokoa.

Na izany aza, tsy dia mahonena loatra ny miaritra rehefa mandalo azy isika, ary malahelo amin'ilay mpanao salamo izay nanoratra hoe: “Natahotra loatra ny fanahiko. Tompo ô, mandra-pahoviana! " (Sal. 6,4). Misy antony iray nandikana ny teny hoe "faharetana" tamin'ny "fahari-po" maharitra ny King James Version taloha!

Niresaka taminay momba ny mpianatra roa i Jesosy izay nalahelo teny an-dalana ho any Emmaus satria toa very maina ny fiandrasan'izy ireo ary very daholo ny zava-drehetra satria maty Jesosy (Lioka 24,17). Saingy tamin'io fotoana io ihany, ny Tompo nitsangana tamin'ny maty, izay nantenain'izy ireo dia nandeha nanohana azy ary nampahery azy - tsy fantatr'izy ireo fotsiny izany. (And. 15-16). Indraindray dia mitranga amintsika ny zavatra mitovy. Matetika isika tsy mahatsapa ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika, mitady antsika, manampy, mampahery antsika - mandra-pahatongan'ny fotoana ho avy.

Mbola rehefa namaky mofo niaraka tamin'izy ireo i Jesosy dia "nisokatra ny mason'izy ireo ary nahafantatra azy izy ireo ary nanjavona tao amin'izy ireo." Ary nifampiresaka izy ireo: Tsy nandoro anay ve ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ary nanokatra ny soratra ho antsika? " (And. 31-32).

Raha matoky an'i Kristy isika dia tsy hiandry irery. Mijanona miaraka aminay isaky ny alina maizina Izy, omeny hery hahatratrarana sy hazavana mba hahitana fa tsy tapitra ny zavatra rehetra. Jesosy dia manome toky antsika fa tsy handao antsika irery izy (Matio 28,20).

nataon'i Joseph Tkach


PDFMialà ary miandrasa!