Andron'ny trompetra: Andro firavoravoana natao tao amin'i Kristy

Andro trombone 233 notanterahin'ny jesosy Tamin'ny volana septambra (Tena mampiavaka ny faha-3 oktobra tamin'ity taona ity) mankalaza ny Taom-baovao ny jiosy, "Rosh Hashana", izay midika hoe "lohan'ny taona" amin'ny teny hebreo. Izany dia ampahany amin'ny lovantsofina jiosy fa mihinana sombin-trondro iray izy ireo, tandindon'ny lohan'ny taona, ary ny tsirairay miaraka amin'ny «Leschana towa», izay midika hoe «Mandritra ny taona tsara!» dia midika hoe miarahaba. Araka ny lovantsofina, misy ifandraisany ny fetin'ny Rosh Hashana sy ny andro fahenina amin'ny herinandro namoronana, izay namoronan'Andriamanitra ny olona.

Ao amin'ny andinin-teny hebreo ao amin'ny Levitikosy 3:23,24 dia omena ny hoe "Sikron Terua", izay midika hoe "Andro fahatsiarovana miaraka amin'ireo balaoma trompetra". Noho izany, ity andro ity dia antsoina matetika hoe Fetin'ny Trompetra amin'ny teny anglisy (Alemanina: andro trombone). Raby maro no mampianatra fa nisy shofar lasa Rosh Hashana (trombona vita tamin'ny tandroky ny ondrilahy) nitsoka in-100, fara fahakeliny, ary in-30, mba hilazana ny fanantenana ny fiavian'ny Mesia. Manana shofar aho ary afaka milaza aminao aho fa tena sarotra ny mahazo feo mihitsy. Novakiako fa tao amin'ny Rosh Haschana Festdienst dia fanao ny manana mpisolo voofana raha tsy izany dia tsy afaka nitsoka ny ilan'ny trompetra notakiana ny voalohany.

Araka ny loharanom-baovao jiosy dia misy karazan'alika telo izay notsofina tamin'io andro io:

  • Teki'a - feo mitohy maharitra ho tandindon'ny fanantenana ny herin'andriamanitra ary ho fiderana azy ho Andriamanitra (Israely) dia
  • Shevarim - feon-jazona telo tsy fohy fehezina maneho ny fidradradradrana sy ny fitarainan'ny fahotana sy ny olombelona lavo,
  • Teru'a - feo sivy haingana sy staccato (mitovy amin'ny feon'ny famantaranandro fanairana) mba hanolorany ireo fo torotoro izay tonga teo anatrehan'Andriamanitra.

Momba an'i Teru'a, dia hoy i Talmud: “Raha misy fitsarana avy any ambany (fo torotoro), tsy mila lovia avy any ambony ianao ”. Rabi Moshe Ben Maimon (fantatra amin'ny anarana hoe Maimonides), angamba ilay manam-pahaizana sy mpampianatra jiosy tamin'ny vanim-potoana lehibe indrindra, nanampy ireto fepetra ireto:

Tsy ampy ankoatr'izay Andriamanitra irery ihany no mpanjakako. Raha ny olombelona rehetra tsy manaiky an'Andriamanitra ho Mpanjaka, dia misy zavatra tsy ampy amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ampahany amin'ny fitiavako ny Tsitoha ny fanampiana ny tsirairay hamantatra Azy. Mazava ho azy fa fanehoana fiahiahiana lalina ny hafa izany. Saingy misy fiantraikany amin'ny fahatakarako manokana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra maneran-tany rehetra.

[Mitsoka ny trombon - sary amboarina] Tany Israely tany am-boalohany dia nampiasa trompetra ondrilahy iray izy ireo; rehefa afaka kelikely, rehefa mianatra avy ao amin'ny Nomery 4 dia natsofoka ireo (na trompetra) vita amin'ny volafotsy nosoloana. Ny fampiasana trombon dia voatonona in-72 ao amin'ny Testamenta Taloha. Notsofinaina tamin'ny fotoana samihafa izy ireo: hanairana rehefa ao anatin'ny loza, hiantso ny vahoaka amin'ny fivoriam-be, hanao fanambarana, ary ho antso hivavaka. Tamin'ny fotoan'ny ady dia nampiasaina ny trompetra mba hanomanana ny miaramila hametraka ny tafika ary avy eo hanome ny marika hiadiana. Nolazaina tamin'ny trompetra koa ny fahatongavan'ny mpanjaka.

Ankehitriny, ny kristiana sasany dia mankalaza ny andro trompetra ho andro firavoravoana miaraka amin'ny serivisy ary matetika mampifangaro izany amin'ny firesahana amin'ny hetsika ho avy - ny fiavian'i Jesosy fanindroany na ny fampakarana ny fiangonana. Na izany aza, mety ho tsara ny dikan'ireny fandaharana ireny momba ny fetibe, dia tsy hadinon'izy ireo fa efa nahatanteraka izay nasongadin'ity fetibe ity i Jesosy. Araka ny fantatsika dia vetivety io fifanarahana taloha nahitana ny Andron'ny trompetra io. Izany no nampiasaina hanambarana ny Mesia ho avy amin'ny olona. Mpaminany, pretra, lehilahy hendry sy mpanjaka izy. Ny trompetra nitsoka an'i Rosh Hashana dia tsy vitan'ny fanamarihana ny fiandohan'ny kalandrie isan-taona any Israely, fa koa manambara ny hafatr'ity fetibe ity: "Ho avy ny Mpanjakanay!"

Ny ahy dia ny ampahany lehibe indrindra amin'ny andron'ny trompetra dia ny fomba nanondroany an'i Jesosy sy ny fomba nahatanterahan'i Jesosy izany tamin'ny nahatongavany voalohany: tamin'ny alàlan'ny Fahatongavana ho nofo, ny asany momba ny fampihavanana, ny fahafatesany, ny nitsanganany ary ny fiakarany. Tamin'ny alàlan'ireo "fisehoan-javatra teo amin'ny fiainan'i Kristy" ireo dia tsy vitan'ny nahatanteraka ny fanekeny tamin'ny Isiraely Andriamanitra (ny fanekena taloha), nefa niova mandritra ny fotoana rehetra mandrakizay. Jesosy no lohan'ny taona - lohan'ny na tompon'ny fotoana rehetra, indrindra satria izy namorona fotoana. Tompontsika izany ary manana fiainana vaovao ao isika. Hoy i Paoly: “Raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; lasa ny taloha, jereo, lasa vaovao » (2 Korintiana 5,17).

Jesosy no Adama farany. Nandresy izay tsy nahombiazan'ny Adama voalohany izy. Jesosy no Paska, mofo tsy misy lalivay ary fampihavanana. Etsy izy (ary iray ihany) izay manaisotra ny fahotantsika. Jesosy dia Sabatanay, izay ahitantsika fitsaharana amin'ny ota. Amin'ny maha-Tompon'ny fotoana rehetra antsika dia mipetraka ao amintsika izy ankehitriny ary mandritra ny andro rehetra iainantsika, satria miaina fiainana vaovao isika amin'ny fifandraisantsika aminy. Jesosy, ilay Tompontsika sy Tompontsika, dia nitsoka trompetra indray mandeha!

Miaina amin'ny fiarahana amin'i Jesosy

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFAndron'ny trompetra: andro firavoravoana natao tamin'i Kristy