Andriamanitra dia fihetseham-po

"Tsy mitomany ny ankizilahy."
"Mihetsi-po ny vehivavy."
"Aza be sipa!"
"Ho an'ny sissies fotsiny ny fiangonana."

Mety efa naheno an'ireo fanambarana ireo ianao taloha. Izy ireo dia manome ny fahatsapana fa ny fihetseham-po dia misy ifandraisany amin'ny fahalemena. Nilaza izy ireo fa mila matanjaka sy hentitra ianao hiroso amin'ny fiainana ary hahomby. Amin'ny maha lehilahy anao dia mila mody ianao fa tsy manana fihetseham-po. Amin'ny maha-vehivavy te hahomby amin'ny tontolon'ny orinasa dia mila henjana, mangatsiaka ary mampihetsi-po ianao. Ny vehivavy ara-pihetseham-po dia tsy manana toerana hapetraka eo amin'ny rihana mpanatanteraka. Tena marina ve izany? Tokony hahatsapa fihetseham-po ve isika sa tsia? Moa ve isika mahazatra kokoa rehefa maneho fihetseham-po kely kokoa isika? Ahoana no namoronan'Andriamanitra antsika? Izy ve no namorona antsika ho olona be fitiavana, ara-pihetseham-po sa tsia? Misy ny milaza fa tsy dia mionona ny lehilahy ary izany no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona ho zavaboary tsy dia be loatra ara-pihetseham-po, izay nahatonga ny stereotype betsaka momba ny lahy sy ny vavy. Ny fiaraha-monina dia nilaza fa ny lehilahy dia tsy omena fihetseham-po ary ny vehivavy kosa dia mahatsiaro ho mihetsi-po be.

Ny olombelona dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Fa inona kosa ny sary tena izy? Hoy i Paoly momba an'i Jesosy: "Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahimatoa talohan'ny fahariana rehetra" (Kolosiana 1,15). Mba hahafantarantsika hoe iza no endrik'Andriamanitra, dia tsy maintsy mijery an'i Jesosy isika satria izy no tena endrik'Andriamanitra.Ny toetrantsika marina, i Satana, ilay mpamitaka, dia te hamitaka antsika momba ny tena toetrantsika hatramin'ny voalohany. Mihevitra aho fa ny tontolo ara-pihetseham-po dia tafiditra ao amin'ny maha-izy antsika ary tian'i Satana hamitaka antsika momba ny fihetseham-pontsika. Miezaka mampino antsika izy fa malemy sy tsy misy saina ny mahita fahatsapana sy hanome azy ireo ny efitrano. I Paoly dia nanambara ny aminny satana dia efa manajamba ny sain'ireo tsy mpino izy ireo fa tsy hahita ny fahazavana mamirapiratra amin'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, izay endrik'Andriamanitra (2 Korintiana 4,4).

Ny marina dia: Fihetseham-po Andriamanitra! Mihetsi-po ny olona! Ara-pihetseham-po ny lehilahy! Fanadihadiana vao haingana nataon'ny andrim-panjakana psikolojia (Mindlab) nahita fa ny lehilahy dia milentika kokoa noho ny vehivavy. Ny iray no nandrefesana ny fihetsik'ireo lehilahy sy vehivavy tamin'ny ambaratonga ara-tsaina. Naseho fa ny fihetseham-po bebe kokoa no norefesin'ny lehilahy fa tsy tamin'ny vehivavy, saingy ny lohahevitra fitsapana dia nahatsapa azy ireo kokoa. Ny vehivavy dia naneho fihetseham-po kely kokoa rehefa mandrefy, saingy nahatsapa azy ireo kokoa noho ny lohahevitra lahy.

Olombelona ny olona. Ny atao hoe fihetseham-po dia midika hoe olombelona. Ary ny mifamadika amin'izany: Ny tsy fika adala dia midika hoe tsy miaina. Raha tsy mahatsapa fihetseham-po sy fihetseham-po ianao, dia tsy olona tena izy. Rehefa voaolana ny ankizy iray, tsy mahatsikaiky ny tsy hahalala na inona na inona momba izany. Mampalahelo fa voasarika hanelingelina ny fihetseham-ponay ho toy ny ratsy izy ireo, ary kristiana maro no manosika ny hevitra hoe Jesosy tezitra. Be fihetseham-po be loatra izy ireo. Tsy fantatr'izy ireo izay tokony hatao momba an'i Jesosy izay manao toy izao: "Ary nanao kapoka tamin'ny tady izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempoly niaraka tamin'ny ondry aman'osy sy ny omby ary nandraraka ny vola tamin'ny mpanakalo vola sy nandondona ny latabatra" (Jaona 2,15). Tsy fantatr'izy ireo koa izay tokony hieritreretana momba an'i Jesosy mitomany sy mitomany ny sakaizan'ny maty. Fa mitantara izany tanteraka ny Jaona 11,35. Jesosy dia nitomany mihoatra noho izay fantatsika. Nanambara izany koa i Lukas: «Ary rehefa mby teo izy dia nahita ny tanàna ka nitomany teo» (Lioka 19,41). Ny teny grika mitomany dia midika hoe mitomany mafy eto. Faly aho fa tezitra i Jesosy ary naneho ny fihetseham-pony - na dia mitomany aza izy. Aleoko ny manompo Andriamanitra manana fihetseham-po fa tsy olona tsy miangatra. Andriamanitra izay ambara ao anaty Baiboly dia Andriamanitra tezitra, fialonana, alahelo, fifaliana, fitiavana ary fangorahana. Raha tsy nanana fihetseham-po Andriamanitra, dia tsy hiraharaha na handeha amin'ny afo mandrakizay isika. Noho izy manana fihetseham-po lalina toy izany ho antsika, dia nandefa ny zanany lahy ho amin'izao tontolo izao izy, mba ho faty indray mandeha ho an'ny olona rehetra. Misaotra an'Andriamanitra mampihetsi-po izy. Ara-pihetseham-po ny olona satria izy ireo dia sarin'ny andriamanitra mampihetsi-po.

Fihetseham-po amin'ny zavatra tsara

Avelao hahay ho be fihetseham-po ianao. Ny olombelona, ​​na ny masina aza, dia tokony hitovizany. Aza avelan'ny devoly hahatonga anao tsy hihonon-tena. Mivavaha mba hanampian'ny Ray any an-danitra anao hahatsapa fihetseham-po amin'ny zavatra tsara. Aza tezitra amin'ny vidin-tsakafo avo lenta. Tezitra noho ny vono olona, ​​fanolanana ary fanararaotana zaza. Afaka mamela ny fihetseham-pontsika ho faty ny lalao amin'ny tele sy tele. Mora ny mankany amin'ny toerana izay tsy mahatsapa na inona na inona, eny fa na dia ny Kristianina izay novonoina noho ny finoany aza. Ho an'ny fahalotoam-pitondrantena hitantsika amin'ny fahitalavitra sy amin'ny sinema, ho an'ireo ankizy kamboty noho ny tsimokaretina VIH sy Ebola.

Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny ota dia ny fahalotoan'ny fihetseham-pontsika. Tsy fantatsika intsony hoe inona no tsapany. Mivavaha mba hanasitranana ny Fanahy Masina amin'ny fiainanao ara-pihetseham-po sy hanova ny fihetseham-ponao amin'ny zavatra nalain'i Jesoa tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ka afaka mitomany amin'ny zavatra nitarainan'i Jesosy ianao, tezitra amin'ny zavatra izay tezitra tamin'i Jesosy, ary mahatsapa faniriana amin'ireo zavatra natolotr'i Jesosy fatratra.

by Takalani Musekwa


PDFAndriamanitra dia fihetseham-po