bokikely

Ny teolojia 03 lit wkg Trinité mifototra amin'i Kristy  

Ny teolojia mifototra amin'i Kristy

Ny iraka ampiasain'ny Church of the Worldwide Church of God (WCG) dia ny hiara-miasa amin'i Jesosy hiantohana fa miaina sy mitory ny filazantsara. Ny fahalalantsika an'i Jesosy sy ny vaovao mahafalin'ny fahasoavany dia niova tanteraka nandritra ny folo taona farany tamin'ny taonjato faha-20 vokatry ny fanavaozana ny fampianarantsika.

03 litera wkg 35 foto-pinoana bokikely finoana  

Finoana 35 amin'ny WKG

Fanambarana lahatsoratra momba ny foto-pinoana,
izay voatonona ao amin'ny finoan'ny Fiangonan'Andriamanitra eran-tany

 

  03 lit wkg manan-karena god g deddo  

Ny Fanjakan'Andriamanitra - nataon'i Dr. Gary Deddo

Ny fanjakan'Andriamanitra dia matetika no nifantohan'ny fampianarana kristiana, ary marina izany. Niteraka resabe ny momba izany, indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Ny fifanarahana dia sarotra tanterahina noho ny habeny sy ny fahasarotan'ny fitaovana ara-baiboly sy ireo lohahevitra teolojika izay mifanalavitra amin'ity lohahevitra ity. Misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe amin'ny toetra ara-panahy izay mitarika ireo manam-pahaizana sy ny pasitora ary mamela azy ireo hahatratra ny tsoakevitra lehibe.

Ny anjara asan'ny vehivavy ao am-piangonana  

Ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny fiangonana (WKG)

Afaka anti-panahy ve ny vehivavy?
Mitaky andraikitra isan-karazany ho an'ny lehilahy sy vehivavy ny Baiboly?
Inona no anjara asan'ny vehivavy sy lehilahy ao amin'ny Testamenta Taloha?
Ahoana ny fomba nitondran'i Jesosy ny vehivavy?
Inona no anjara asan'ny vehivavy tao amin'ny fiangonana apostolika?
Inona no nolazain'ny apostoly Paoly momba ny halavan'ny vehivavy sy ny loha?
Mangina ny vehivavy eny an-toerana!
Fanontaniana momba ny 1. Timoty 2,11–15?

 

03 lit wkg ny tontolo ara-panahy      

Ny tontolon'ny fanahy

Loharanon'ny fahazavana na loza miafina?
Manome valiny amin'ireo fanontaniana lehibe ary maneho izay lazain'ny Baiboly momba ny tontolon'ny fanahy.

Misy ve ny tontolon'ny fanahy?
Misy devoly ve?
Tokony hanontany ny kintana ve isika?
Fifandraisana amin'ny maty
Reincarnation
i Satana fivavahana

03 litatra ny vaovao tsara ho an'ny rehetra  

Vaovao tsara ho an'ny rehetra

Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra
Inona no nampianarin'ny apostoly?
Nitory ny vaovao tsara i Paoly
03 litera wkg ny ady amin'ny helo  

Ny ady amin'ny afobe

Ny afobe dia iray amin'ireo adihevitra mafana indrindra ankehitriny
ao anatin'ny fiaraha-monina Kristiana.

03 lit wkg dia andriamanitra  

Andriamanitra dia. , ,

Raha afaka manontany fanontaniana amin'Andriamanitra ianao
Mikaroka ny mandrakizay
Ny fomba nanambaran'Andriamanitra ny tenany
«Tsy Andriamanitra afa-tsy izaho»
Nambaran'Andriamanitra tao amin'i Kristy
Iray amin'ny telo ary telo ao amin'ny iray
Fifandraisan'olombelona amin'Andriamanitra

03 lit wkg Kristy efa nitsangana  

Natsangan'i Kristy

Jesosy Kristy, ilay nohomboana
Toerana eo amin'ny latabatry ny Tompo
Ny fanomboana amin'ny hazo iray
Toriteny farany an'i Jesosy
Ny Fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty - Fanantenantsika ny fanavotana
Ilay fasana tsy misy antony - antony inoana
Velona izy!

Ny 03 lit wkg mino ny fiainana andavan'andro  

Minoa amin'ny fiainana andavan'andro

Ireo modely lehibe
Finoana sy fandinihana
Tokony hanao zavatra tsy ho vita ve Andriamanitra?

03 lit wkg inona moa ny famonjena  

Inona no atao hoe famonjena?

Mila fanavotana
Nalefa ho faty
Jesosy dia mampihavana antsika amin'Andriamanitra
Tonga zanak'Andriamanitra
Ilay fanomezana ny fiainana mandrakizay

03 lit wkg ny filazantsara  

Ny filazantsara

Ilaintsika ny filazantsara - ny vaovao tsara.
Ny filazantsaran'i Kristy dia mitondra fiadanan-tsaina,
Mirary soa sy fandresena manokana.
Antso iray hiaina ny ho avy etsy sy eroa

03 litatra wkg mahita fiadanana ao amin'i Kristy  

Mitadiava fiadanana ao amin'i Kristy

Mifankatia
Fiatrehana ireo hevitra vaovao
Ny lalàna sy ny toky
Mandehana amin'ny fitsaharan'Andriamanitra
Ny zavatra ivavahana
Divay vaovao ao anaty siny hoditra vaovao

Fifandraisana 03 lit wkg  

Ny fifandraisana amin'Andriamanitra

Ny fifandraisana amin'Andriamanitra

Ny fifandraisana amin'ny fianakaviana

Ny fifandraisana amin'ny namana
Ny fifandraisana miaraka amin'ny lahy sy ny vavy

Fanambarana wkg 03  

Ny fanambarana: fahitana momba ny fandresena

Faminaniana, faminaniana - manavaka, mahatakatra
Ny zanak'ondry dia mendrika
Ny lakilen'i Davida
Ataovy foana ny faminaniana