Voasoratra eo an-tanany

362 nosoratana teo an-tanany "Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko ny zava-tsoa rehetra nanjo azy ireo » (Hosea 11: 3 Fanantenan'ny rehetra).

Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy. Tsy fantatro hoe iza no nanoratra an'io tao anatin'izay taona maro izay, saingy nampahatsiahiviny ahy ny teniny hoe: "Soraty eo amin'ny faran'ny boaty sigara!" Angamba misy efa mahafantatra anao an'izany?

Mampatsiahy izany koa fa manoratra zavatra hafahafa Andriamanitra. Inona no tiako holazaina? Eny, mamaky azy momba ny manoratra anarana eo an-tanany isika. Manambara amintsika ny momba an'io fanambarana io i Isaia ao amin'ny toko faha-49. Andriamanitra dia manazava ao amin'ny andininy 8-13 fa hamoaka ny Isiraely avy amin'ny fahababoana babyloniana izy miaraka amin'ny hery sy ny fifaliana lehibe. Mariho ny andininy 14-16 fa nisaona i Jerosalema hoe: "Avelan'ny Tompo nandao ahy aho, efa nanadino ahy izy". Fa hoy ny valintenin'ny Tompo: «Afaka manadino ny zanany ve ny reny? Moa ve izy manana fo mamela ny zaza vao tonga amin'ny farany? Ary na nanadino izy aza dia tsy hanadino anao aho! Nosoratako am-paladin'ny tanako ny anaranao. » (HfA) Eto Andriamanitra dia manambara ny tsy fivadihany tanteraka amin'ny olony! Mariho fa mampiasa sary manokana roa izy, fitiavana reny ary manoratra amin'ny tanany, fampahatsiahivana tsy tapaka ho an'ny tenany sy ho an'ny olony!

Raha mivily amin'i Jeremia isika izao ary mamaky ny voalazan'ireto tenin'Andriamanitra manaraka ireto: "Indro, ho avy ny andro", hoy ny Tompo, toy ny hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Isiraely sy ny taranak'i Joda; tsy toy ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy hitondrany azy hiala amin'ny tany Egypta; fa nivadika ny fanekeko izy ireo na dia vadiko aza izy ireo, hoy ny Tompo. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Isiraely aorian'izany andro izany, hoy Jehovah; Te-hataoko lalina ao anaty lalàko ny lalàko ary hosoratako am-pon'izy ireo, ary tiako ho Andriamaniny izy ireo ary tokony ho oloko » (Jeremia 31, 31-33 Schlachter 2000). Maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olony indray Andriamanitra ary manoratra indray amin'ny fomba manokana, tamin'ity indray mitoraka ity. Nefa fantaro fa vaovao io, fanekena vaovao, tsy toa ny fanekena taloha, miorina amin'ny fahamendrehana sy ny asa, fa fifandraisana amin'ny anatiny kosa dia nomen'Andriamanitra azy ireo fahalalana akaiky sy fifandraisana miaraka Aminy!

Sahala amin'ilay boaty sigara taloha sy reraka, izay mampahatsiahy ahy ny fantsom-baravarana telo teboka, dia nanoratra tamina toerana mampihomehy koa ny rainay: "eo an-tanany izay mampatsiahy antsika ny tsy fivadihany, ary koa ao am-pontsika ny fampanantenany antsika amin'ny lalàny ara-panahy. fitiavana tia nameno! "

Aoka ho tadidintsika foana fa tena tia antsika izy ary manoratra izany ho porofona.

vavaka:

Dada ô, misaotra anao nampahafantatra fa sarobidy aminao izahay amin'ny fomba manokana - tiako koa ianao! amena

nataon'i Cliff Neill


PDFVoasoratra eo an-tanany