Ny Fanahy Masina no mahatonga izany

440 no nahatonga ny fanahy masina Vonona ny hiala amin'ny sehatry ny fampiononana ianao ary mametraka ny finoanao an'i Kristy? Teo afovoan'ny rivo-mahery, dia nivoaka avy tao amin'ilay sambo i Peter. Izy no iray tao anaty sambo izay vonona ny hino an’i Kristy ary manao toa azy toy izany: "Mandehandeha eny ambony rano" (Matio 14,25: 31).

Fantatrao ve ny toe-javatra izay nolavinao fa misy zavatra ifandraisany amin'ny zava-manahirana anao? Nitranga tamiko izany tamin'ny fahazazako. «Novako ny varavarankely tao amin'ny efitranon'ny rahalahiko ve? Fa maninona aho? Tsia! » «Izaho ve ilay nitifitra lavaka teo am-baravaran'ilay trano mitsangana teo akaikin'ny varavarana tenisy? Tsia! » Ary inona moa raha toa ka voampanga ho naman'ny mpitondra revolisiona aho, olona tsy manohitra, fahavalon'ny emperora romana? "Fa tsy izaho!" Nandà an'i Kristy i Peter taorian'ny fisamborana azy tany amin'ny zaridainan'i Getsemane. Ity tranga fandavana ity dia mampiseho hoe ahoana ny maha-olombelona, ​​malemy ary tsy mahavita mametraka zavatra irery.

Herinandro vitsy taty aoriana, feno ny Fanahy Masina dia nanao kabary feno fahasahiana i Petera tamin 'ireo olona nivory tao Jerosalema. Ny andro voalohany amin'ny Pentekosta ao amin'ny Fiangonana Fanekem-pihavanana Vaovao dia mampiseho amintsika izay azo atao amin'Andriamanitra. Niakatra avy tany amin'ny faritra nampionona azy i Petera fanindroany, feno ny herin'ny Fanahy Masina. "Ary Petera niseho tamin'ny elf, nanandratra ny feony ary niteny taminy ..." (Asan’ny Apostoly 2,14). Ity no toriteny voalohany nataon'i Petera - be herim-po, tamin'ny mazava sy ny fahazotoana.

Ny asan'ny apôstôly manontolo dia natao tamin'ny herin'ny Fanahy Masina. Tsy ho tafavoaka velona tamin'ny fanandramana nahafaty azy i Stefana raha tsy teo ny Fanahy Masina. Afaka nandresy ny sakana rehetra i Paoly hanambarana ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny heriny dia avy amin'Andriamanitra.

Raha ny tenantsika manokana dia malemy ary tsy mahavita isika. Feno ny herin'ny Fanahy Masina isika, tratrantsika izay rehetra ao an-tsain'Andriamanitra. Manampy antsika hivoaka avy ao amin'ilay "faritry fampiononana" - hivoaka ny "sambo" - ary matoky fa ny herin'Andriamanitra dia manazava sy hanatanjaka ary hitarika antsika.

Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana ny Fanahy Masina izay raisinao, dia afaka mandray fanapahan-kevitra ianao handroso sy hivoaka amin'ny faritra mampionona anao.

avy amin'i Philipper Gale


PDFNy Fanahy Masina no mahatonga izany