Ny fandrika fikarakarana

391 ny fandrika fikarakarana Tsy nihevitra ny tenako ho jamba an-java-misy marina aho. Saingy miaiky aho fa mandeha amin'ny fantsom-baovao momba ireo dokambarotra momba ny biby aho rehefa tsy misy vaovao ilay vaovao na ny filma sarimihetsika loatra dia tsy azo atao ny hahaliana azy. Misy zavatra tsara amin'ny fijerena ireo mpiambina ny lalao dia misambotra bibidia rehefa ilaina izany, indraindray mitsabo azy ireo amin'ny fomba ara-pitsaboana, ary mamindra ny andian'omby rehetra any amin'ny faritra hafa izay atolotry ny tontolo iainana azy ireo tsara kokoa. Matetika mampidi-doza ny ain'izy ireo ny gamekeepers raha tsy maintsy taitra ny liona, ny hippos na ny rhinos. Mazava ho azy fa miara-miasa amin'ny ekipa izy ireo ary ny dingana tsirairay dia nomanina sy tanterahana miaraka amin'ny fitaovana ilaina. Fa indraindray dia eo amin'ny sisin'ny antsy na efa mandeha tsara ny fitsaboana.

Tadidiko ny hetsika iray izay nomanina tsara sy nahomby. Nisy ekipa manam-pahaizana manokana nametraka "fandrika" ho an'ny andiana biby izay tsy maintsy nafindra any amin'ny faritra hafa. Tokony hahita ahitra tsara kokoa izy any, ary hifangaro amin'ny omby hafa hanatsarana ny fototarazo. Ny tena nahasarika ahy dia ny fahitana ny fomba ahazoana andiam-biby mahery, masiaka ary haingam-pandeha handehanany amin'ireo mpandeha miandry. Natao izany tamin'ny fanamboarana sakana vita amin'ny lamba izay nitazona tsato-by. Nofehezina tsimoramora tao ireo biby ireo mba hahafahany manosika moramora ao anatin'ireo mpandeha miandry.

Nisy ny nanaporofo fa sarotra ny naka azy. Tsy nanaiky anefa izy ireo mandra-pahatongan'ny biby rehetra mipetraka ao anaty fitaterana. Tena mendrika ny hahita ny fomba namotsorana ireo biby ho ao an-tranony vaovao, izay ahafahan'izy ireo mivelatra malalaka sy tsara kokoa, na dia tsy fantatr'izy ireo aza izany.

Hitako fa misy fitoviana eo amin'ireo lehilahy izay mamonjy ireo biby ireo sy ny Mpamorona antsika izay mitarika antsika tamim-pitiavana amin'ny lalana mankany amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy toy ny antilopa Eland ao amin'ny tahiry lalao, fantatsika ny fitahian'Andriamanitra na eto amin'ity fiainana ity sy ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay.

Ao amin'ny toko voalohany amin'ny bokiny, Isaia mpaminany dia mitaraina amin'ny tsy fahalalana ny vahoakan'Andriamanitra. Ny omby, hoy ny nosoratany, mahalala ny tompony ary ny boriky mahalala ny fihinananan'ny tompony; fa ny vahoakan'Andriamanitra tsy mahalala izany ary tsy mahalala azy (Isaia 1,3). Izany angamba no mahatonga ny Baiboly matetika hiantso antsika hoe ondry, ary toa tsy eo amin'ireo biby manan-tsaina indrindra ny ondry. Matetika izy ireo dia mandeha mankamin'ny lalana mikaroka sakafo tsara kokoa, raha ilay mpiandry mahalala ny tsara no mitarika azy ireo amin'ny faritany tsara indrindra. Ny ondry sasany dia te hampahazo aina tsara amin'ny tany malefaka ary mamadika ny gorodona ho fahaketrahana. Vokatr'izany dia tototra izy ireo ary tsy afaka hijoro intsony. Ka tsy mahagaga raha nanoratra toy izao ilay mpaminany teo amin'ny toko 53,6: "Samy nania tahaka ny ondry ireo rehetra."

Ilay tena mila an'i Jesosy dia milazalaza ny tenany ho "mpiandry tsara" ao amin'ny Jaona 10,11, 14 ary. Ao amin'ny fanoharana momba ny ondry very (Lioka 15) manaingo ny sarin'ilay mpiandry mody miaraka amin'ny ondry very eny an-tsorony izy ary feno hafaliana rehefa mahita azy indray. Ny mpiandry ondry tsara dia tsy namely antsika raha lasa mania toy ny ondry isika. Amin'ny alàlan'ny fanentanana mazava sy mitandrina avy amin'ny Fanahy Masina dia mitarika antsika hiverina amin'ny lalana marina izy.

Naneho famindram-po tamin’i Piera i Jesosy, izay nandà azy intelo! Hoy izy taminy: "Fahano ny ondriko" ary "Fahano ny ondriko". Nasainy nampihomehy ilay misalasala Thomas: "Alefaso eto ny fanondronao ary jereo ny tanako, ... aza mino izany ianao, fa minoa". Tsy misy teny na fanaratsiana henjana, fihetsika iray fotsiny amin'ny famelan-keloka miaraka amin'ny porofo tsy azo lavina momba ny nitsanganany tamin'ny maty. Izany indrindra no nilain'i Tomasy.

Ilay mpiandry tsara io dia mahalala tsara izay ilaintsika hitoerana amin'ny ahitra tsara ary mamela antsika lalandava Izy raha manao fahadisoana toa azy koa isika. Tiany isika na aiza na aiza ho very. Izany dia ahafahantsika mianatra ny lesona ilaintsika. Indraindray maharary ny lesona nefa tsy milavo lefona velively isika.

Tamin'ny niandohan'ny famoronana, dia nikasa Andriamanitra fa ny olombelona dia tokony hanjaka amin'ny biby rehetra eto amin'ity tany ity (Genesisy 1:1,26). Fantatsika fa ny ray aman-drenintsika lehibe dia nanapa-kevitra fa handeha amin'ny azy manokana, mba tsy ho hitantsika fa iharan'ny olombelona ny zava-drehetra (Hebreo 2,8).

Rehefa miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra i Jesosy dia hahazo ny fanapahana izay nokendren'Andriamanitra ho azy ireo ny olona.

Ireo mpilalao gamekeepers izay naseho teo am-piasana tamin'ny fahitalavitra dia tena nahaliana ny fanatsarana ny fiainan'ny bibidia tao. Mahazo be dia be ny loharanon-karena be mba hanodinana ireo biby raha tsy mandratra azy ireo. Ny tena fifaliana sy fahafaham-po azon'izy ireo avy amin'ny hetsika mahomby dia hita tamin'ny endrika mirehareha ary tamin'ny alàlan'ny tanana.

Saingy azo ampitahaina amin'ny fifaliana sy ny tena fahasambarana izay hitranga rehefa hamita ilay "famonjena" ao amin'ny fanjakany i Jesosy ilay Mpiandry Tsara? Afaka mampitaha ny fametrahana ny fialan-tsasatra eran-tany vitsivitsy, izay ho tsara mandritra ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny famonjena olona an'arivony tapitrisa mandritra ny mandrakizay? Tsy izany mihitsy!

nataon'i Hilary Jacobs


Ny fandrika fikarakarana