Fampahatsiahivana amin'ny fotoana mety

Fahatsiarovana amin'ny fotoana mety Izy io dia tamin'ny alatsinainy maraina ary efa naharitra ela kokoa ny filaharana ao amin'ny fivarotam-panafody. Rehefa anjarany kosa, dia natoky aho fa hotorina haingana aho. Tiako ny haka fanafody ho amin'ny aretina mitaiza ihany koa. Ny tahiriko rehetra dia efa voavonjy tao amin'ny solosaina pharmacy.

Tsikarako fa vaovao amin'ilay orinasa ilay mpivarotra nanompo ahy. Nitsiky tamim-pahatokiana ahy izy rehefa nomeko ny anarako sy ny adiresiny. Taorian'ny nidirany angon-drakitra vitsivitsy tao amin'ny solosaina, dia nanontany ahy indray izy noho ny anarako farany. Namerina nanam-paharetana tamim-paharetana tamin'ity indray mitoraka ity aho. Eny, hoy aho fa vaovao izy ary mbola tsy mahalala ny fizotrany. Rehefa nanontaniany ahy ny anarako farany fanintelony, dia nanomboka nitombo tao anatiko ny fahatsapana faharetana. Raha tsy takatrao ilay izy, na tsy afaka mifantoka tsara fotsiny izy? Toy ny hoe tsy ampy izany, toa manahirana azy ihany koa izy amin'ny fahazoana ny vaovao ilaina. Farany, nangataka fanampiana taminy ilay mpiara-miasa aminy tsara indrindra. Gaga aho tamin'ny faharetan'ireo lehibeny, izay efa sahirana tokoa. Tao aoriako aho dia nahare tamim-pitaka hatezerana izay nanitarana ny tsipika teo amin'ny fidirana. Dia nahita zavatra aho. Nahazo fitaovana fihainoana ilay mpivarotra vaovao. Nanazava be izany. Tsy afaka naheno tsara izy, dia faly ary tsy maintsy niasa tao anaty tsindry mafy. Azoko an-tsaina ny fomba tsapany - kivy sy tsy fahatokisana.

Rehefa nandao ny fivarotana niaraka tamin'ny zavatra nataoko aho dia nahatsapa fankasitrahana, mazava ho an'Andriamanitra, izay nampahatsiahy ahy tamin'ny fotoana tsara: «Aza maika hanorisory ny tenanao; satria ao am-pon'ny adala ny fahatezerana » (Mpitoriteny 7,9). Tahaka ny ankamaroan'ny kristiana, ny iray amin'ireo fangatahako isan'andro dia ny Fanahy Masina no mitarika ahy. Te hahita ny mpiara-belona amiko sy ny zavatra hafa aho raha ny fahitan'Andriamanitra azy ireo. Matetika aho dia tsy mpandinika tsara. Tsy misalasala aho fa nanokatra ny masoko Andriamanitra tamin'io maraina io mba hahitana tsipiriany kely toy ny fanampiana fihainoana.

vavaka

"Misaotra anao ry Ray malala, noho ny fanomezana mahafinaritra ny Fanahy Masina izay nampionona sy nitarika anay. Aminy ny fanampiany ihany no mety ho sira nataon’ny tany ».

nataon'i Hilary Jacobs


PDFFampahatsiahivana amin'ny fotoana mety