Fanompoam-pivavahana na sampy sampy

525 fanompoam-pivavahana Ho an'ny olona sasany, ny fifanakalozan-dresaka momba ny fijery izao tontolo izao dia toa kokoa ny avaram-pianarana sy ny abstract - lavitra ny fiainana andavan'andro. Fa ho an'ireo maniry te hiaina fiainana izay navadika ho an'i Kristy amin'ny Fanahy Masina, zavatra vitsy no manan-danja kokoa ary misy fiantraikany lalindalina amin'ny tena fiainana. Ny fomba fijerintsika izao dia mamaritra ny fomba hijerentsika ireo lohahevitra isan-karazany - Andriamanitra, politika, fahamarinana, fampianarana, fanalan-jaza, fanambadiana, tontolo iainana, kolontsaina, lahy sy vavy, toekarena, inona ny dikan'ny hoe olombelona, ​​ny fiandohan'izao tontolo izao.

Tao amin'ny bokiny The New Testament and the People of God, NT Wright dia naneho hevitra hoe: "Ny fomba fijery an'izao tontolo izao no votoatin'ny fisian'ny olombelona, ​​ny masony izay ahitana an'izao tontolo izao, ny rafitra izay hitan'ny olona iray ao amin'ny tokony hiaina ianao, ary ambonin'izany rehetra izany dia mitazona ny maha izy azy sy ny tokantrano ahafahan'ny olona manao ny maha izy azy izy. Ny tsy firaharahana ny fomba fijery an'izao tontolo izao, na ny an'ny tena na ny an'ny kolontsaina hafa ianarantsika, dia ho lasa iray fahamendrehana miavaka " (Pejy 124).

Fiaviana ny fijerintsika tontolo

Raha ny fomba fijerintsika sy ny fifandraisan-tsika mampifandray antsika dia mifototra amin'izao tontolo izao fa tsy mifantoka amin'i Kristy, izany dia mitarika antsika lavitra ny fomba fisainan'i Kristy amin'ny fomba hafa. Noho izany antony izany, dia zava-dehibe ny ahalalantsika sy hikarakarana ny lafiny rehetra amin'ny tontolontsika izay tsy manaraka ny lalàn'i Kristy.

Sarotra ny mampifanaraka ny fomba fijerintsika bebe kokoa an'i Kristy, satria rehefa vonona ny hitondra an'Andriamanitra mavesa-danja isika, matetika dia efa nanana fijery feno tanteraka - iray izay samy osmotic (Fitaomana) ary koa ny fisainana tsy miangatra. Ny fananganana fijerin'ny tontolo dia mitovy amin'ny fomba ampianaran'ny ankizy ny fiteniny. Fotoam-pomba ofisialy, niniana natao ho an'ny zaza sy ny ray aman-dreny ary koa dingana iray miaraka amin'ny tanjona manokana amin'ny fiainana. Ny ankamaroan'izany dia mitranga amin'ny soatoavina sy ny fiheverana sasany izay mahatsiaro ho mety amintsika satria nanjary fototra iorenantsika manombatombana (na am-pahatsorana na tsy tiana) izay zava-mitranga ao sy manodidina antsika. Io ilay fihetsika tsy mahatsiaro tena izay matetika lasa sakana sarotra indrindra amin'ny fitomboantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesosy azy.

Ny fifandraisantsika amin'ny kolontsain'olombelona

Mampitandrina antsika ny soratra masina fa ny kolontsaina olombelona rehetra dia tsy mifanaraka amin'ny soatoavina sy ny fomba fitondran'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny maha-kristiana antsika dia antsoina hoe nolavina ny soatoavina sy ny fomba fiainana toy ny ambasadaoron'ny Fanjakan'Andriamanitra. Matetika ny Soratra Masina no mampiasa ny teny hoe Babel mba hilazana ny kolontsaina mankahala an'Andriamanitra ary miantso azy ireo hoe "reny ... amin'ny fahavetavetana rehetra eto ambonin'ny tany" (Apokalypsy 17,5 New Geneva Dikanteny) ary mandrisika antsika hampiasa ny soatoavina rehetra sy ny fitondran-tena tsy misy Andriamanitra ao amin'ny kolontsaina manodidina antsika Ny mandà (izao tontolo izao). Mariho izay nosoratan'ny Apôstôly Paoly momba izany: "Aza manaraka ny fenitr'izao tontolo izao intsony, fa mianara mieritreritra amin'ny fomba vaovao ka ahafahana manova sy mitsara na zavatra iray sitrapon'Andriamanitra - na tsara izany na ankafizin’Andriamanitra ary na lavorary toa izao ” (Romana 12,2 Fandikan-tenin'i New Geneva).

Tandremo ny olona izay te-hamandrika anao amin'ny filozofia tsy misy dikany sy mamitaka, miaraka amin'ny fijerena ny fiandohan'ny zanak'olombelona izay manandanja ny foto-kevitra mifehy an'izao tontolo izao fa tsy Kristy (Kolosiana 2,8 Fandikana ny Genève vaovao).

Tena ilaina amin'ny fiantsoana antsika amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesosy ny ilana miaina fiainana manohitra ny kolontsaina - mifanohitra amin'ny toetran'ny mpanota amin'ny manodidina antsika. Voalaza fa niaina tamin'ny kolontsaina jiosy niaraka tamin'ny tongotra iray i Jesosy ary namaka fatratra ny lanjan'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny tongotra hafa. Nolaviny matetika ny kolontsaina mba tsy ho voasambotry ny foto-kevitra sy ny fomba fanao nanaratsy an'Andriamanitra. Tsy nandà ny olona ao anatin'izany kolotsaina izany anefa i Jesosy. Tia azy ireo kosa izy ary nangoraka azy ireo. Raha nanasongadina ireo lafiny momba ny kolontsaina mifanohitra amin'ny lalan'Andriamanitra, dia nanasongadina ny tsara ihany koa izy - raha ny marina, ny kolontsaina rehetra dia fifangaroan'ny roa.

Nantsoina hanaraka ny ohatr'i Jesoa isika. Ny Tompontsika tafatsangana sy tafakatra dia manantena antsika hanaiky an-tsitrapo ny fitarihan'ny teniny sy ny fanahiny ka amin'ny maha-maso-mahatoky azy ny fanjakany feno fitiavana dia afaka mamirapiratra ny fahazavan'ny voninahiny ao amin'ny tontolo maizina matetika.

Mitandrema amin'ny fanompoan-tsampy

Mba hiaina toy ny ambasadaoro amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny kolontsain'izy ireo samihafa dia manahaka an'i Jesoa isika. Isika dia tsy mitsahatra mahita ny fahotana lalina indrindra amin'ny kolontsain'olombelona - izany no olana ao ambadiky ny olana momba ny fahitana ambadik'izao tontolo izao. Io olana io, fanompoan-tsampy izany. Mampalahelo fa ny fanompoan-tsampy dia miparitaka amin'ny kolontsaina tandrefana sy mifototra amin'ny hafa. Mila maso fatratra isika hahita izany zava-misy izany - na eo amin'izao tontolo izao sy amin'ny fijerintsika manokana. Sarotra izany ny mahita satria ny sampy dia tsy mora asiana toerana.

Ny fanompoan-tsampy dia ny fiankohofana amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Izy io dia momba ny fitiavana, ny fahatokisana ary ny fanompoana zavatra na olona iray hafa noho ny amin'Andriamanitra. Mandritra ny Soratra Masina, mahita an'Andriamanitra sy mpitari-dalana avy amin'Andriamanitra izay manampy ny olona hahafantatra ny fanompoan-tsampy isika ary mamoy izany. Ohatra, ny Didy Folo dia manomboka amin'ny fandrarana ny fanompoan-tsampy. Ny Bokin'ny Mpitsara sy ny Bokin'ny Mpaminany dia mitantara ny olana ara-tsosialy, ara-politika ary ara-toekarena nateraky ny olona mahatoky olona na zavatra hafa ankoatra ilay tena Andriamanitra.

Ny fahotana lehibe ao ambadiky ny ota hafa rehetra dia ny fanompoan-tsampy - ny fanarahana ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fankatoavana azy ary ny fanompoana azy. Araka ny nambaran’ny apostoly Paoly, dia manimba ny valiny: "Fa na dia eo aza izay nahalala an Andriamanitra dia tsy nomenny voninahitra azy izay mendrika azy ary nomaninny fananany izy ireo ka very ny hevitra tao anaty hadalana sy tao am-pony. izay tsy ampy saina, tonga maizina. Raha tokony nomen'Andriamanitra ilay tsy manam-petra, izy ireo dia nametraka sary ... Koa navelan'Andriamanitra ho an'ny filan'ny fony izy ireo ary navelany ho amin'ny fitondran-tena ratsy, hany ka manimba ny vatany izy ireo " (Romana 1,21:23; 24; Fandikana ny Genève Vaovao). Nasehon'i Paoly fa ny tsy fanekena an'Andriamanitra ho ilay tena Andriamanitra dia mitarika amin'ny fahalotoam-pitondran-tena, ny kolikoly ary ny haizina ao am-po.

Izay rehetra te handinika ny tontolony dia tsara raha mandalina ny Romanina 1,16: 32, izay nanaovan'ny apostoly Paoly fa manohitra ny fanompoan-tsampy (ilay olana ao ambadiky ny olana) dia tsy maintsy jerena raha tiantsika ny tsy hamokatra voa tsara (manaova fanapahan-kevitra hendry ary manaja fitondran-tena tsy mendrika). Mijanona ho toy izany hatrany i Paul mandritra ny asany (Jereo, ohatra, 1 Kor 10,14, izay nanentanan'i Paoly ny Kristiana handositra ny fanompoan-tsampy).

Manofana ireo mpikambana ao aminay

Raha ny fanompoan-tsampy dia miroborobo amin'ny kolontsaina tandrefana dia zava-dehibe ny manampy ny mpikambana ato amintsika hahatakatra ny loza atrehany. Tokony heverina ho taratry ny fahatsiarovan-tena ny taranaka tsy miovaova isika fa ny fiankohofana amin'ny sampy fotsiny dia toy ny fiankohofana amin'ny zavatra ara-batana fotsiny. Tsy ampy izany!

Na izany aza, dia tokony homarihina fa ny fiantsoana antsika ho mpitarika fiangonana dia tsy ny hanondro tsy an-kijanona ny olona ny tena ivavahan'ny fanompoan-tsampy amin'ny fitondran-tenany sy ny fomba fisainany. Anjaranao ny mitady ny tenanao. Fa kosa, antsoina hoe "mpanampy ny hafaliany" isika, mba hanampiana azy ireo hahafantatra ny fihetsika sy ny fitondran-tena izay tandindon'ny fifandraisana sampy. Ilaintsika mampahafantatra azy ireo ny loza ateraky ny fanompoan-tsampy ary hanome azy ireo fitsipiky ny Baiboly mba hamerenany ny famoahana ny hevitra sy ny soatoavina izay mamolavola ny fijerin'izy ireo hahitana raha mifanaraka amin'ny finoana kristiana izay lazainy izy ireo.

I Paoly dia nanome izany torolàlana izany tamin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Kolossä. Nanoratra momba ny fifandraisan'ny fanompoan-tsampy sy ny fitiavan-tena izy (Kolosiana 3,5 Fandikana ny Genève vaovao). Raha tiantsika ny hananana zavatra tadiavintsika indrindra dia efa nandresy ny fontsika izy io - lasa sampy iray narahintsika, ka nampandehanana izay mendrika ho an'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoan'ny fanararaotana izao sy ny fanjifana dia mila fanampiana isika hiadiana amin'ny fitiavan-tena izay mankany amin'ny sampy. Ny tontolon'ny dokam-barotra manontolo dia natao hamelabelatra ao anatintsika ao am-piainana tsy mahazo fahafaham-po amin'ny fiainana mandra-pividianantsika ny vokatra na mankafy amin'ny fomba fiaina voalaza. Toy ny hoe nisy olona nanapa-kevitra ny hamorona kolontsaina iray izay tokony hanimba ny tenin'i Paul Timoty:

"Fa ny toe-panahy dia tombontsoa lehibe ho an'ireo olona afaka mahazo fahafaham-po. Satria tsy nitondra zavatra teto amin'izao tontolo izao isika dia izany no tsy hitondranay na inona na inona. Nefa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia te ho afa-po amin'izany. te hanan-karena, latsaka amin'ny fakampanahy sy fanangonan-dratsy ary amin'ireo faniriana adala sy manimba, izay avelan'ny olona hilentika amin'ny faharavana sy fanamelohana, satria ny fitiavam-bola dia fototry ny ratsy rehetra; alahelo be " (1 Timoty 6,6: 10).

Ny ampahany amin'ny fiantsoana antsika ho mpitarika fiangonana dia ny fanampiana ny mambra ato amintsika hahatakatra ny fomba mahafinaritra ny kolontsaina ao am-pontsika. Tsy hoe miteraka faniriana matanjaka ihany izany, fa fahatsapan-tena ihany koa ary ny fiheverana fa tsy sarobidy isika raha mandà ny vokatra na ny fomba fiaina navoakany. Ny tena manokana amin'ity asa fampianarana ity dia ny ankamaroan'ny zavatra ataontsika sampy dia zavatra tsara. Aminy, tsara ny manana trano tsara kokoa, na asa tsara kokoa. Saingy rehefa lasa zavatra mamaritra ny mombamomba antsika, ny dikany, ny fiarovana ary / na ny fahamendrehantsika izy ireo, dia avelantsika ho tonga eo amin'ny fiainantsika ny sampy. Zava-dehibe ny manampy ny mambra ato amintsika hahatakatra rehefa nanjary lasa zavatra tsara ny fanompoan-tsampy ny fifandraisan'izy ireo.

Ny fahafantarana ny fanompoan-tsampy ho ilay olana ao ambadik'ilay olana dia manampy ny olona hametraka torolàlana amin'ny fiainany hahafantatra hoe rehefa maka zavatra tsara ary manao azy ho sampy - zavatra mifandray amin'ny resaka fihavanana, fifaliana, avelao ny dikany manokana sy ny filaminana. Ireo zavatra ireo dia Andriamanitra irery no afaka atolotra. Ny zavatra tsara afaka manova ny olona ho "zavatra faratampony" dia ny fifandraisana, ny vola, ny laza, ny ideolojia, ny fitiavan-tanindrazana, ary koa ny toe-panahy maha-izy azy manokana. Ny Baiboly dia misy tantara feno momba ny olona manao an'io.

Manompo sampy amin'ny vanim-potoanan'ny fahalalana

Miaina ao amin'ny antsoin'ny mpahay tantara fa ny vanim-potoanan'ny fahalalana (mifanohitra amin'ny vanim-potoana indostrialy taloha. Amin'izao androntsika izao, ny fanompoan-tsampy dia kely kokoa ny hivavaka amin'ny zavatra ara-batana noho ny momba ny fanompoam-pivavahana sy ny fahalalana. Ny endrika manam-pahalalana izay manandrana mandresy ny fontsika dia ideolojia - modely ara-toekarena, teoria ara-tsaina, filozofia ara-politika, sns. Amin'ny maha mpitondra fiangonana, dia mamela ny vahoakan'Andriamanitra isika raha tsy manampy azy ireo hanana fahaiza-manao tena mitsarà rehefa misy hevitra tsara na filozofia tonga sampy ao am-pony sy ao an-tsainy.

Azontsika atao ny manampy azy ireo amin'ny fampiofanana azy ireo hahafantatra ny soatoavina sy ny fiheverany lalina indrindra - ny fahitana azy ireo. Azontsika atao ny mampianatra azy ireo ny fomba hamantarana ny vavaka, ny antony nanehoany fihetsika mahery tamin'ny zavatra na tamin'ny media sosialy. Azontsika atao ny manampy azy ireo hametraka fanontaniana toa izao: Nahoana no tezitra be aho? Maninona aho no mahatsapa mafy azy io? Inona ny lanjan'io ary oviana ary ahoana no nahatongavan'izany ho lanjany? Manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fihetsikiko ary maneho ny fitiavan'i Jesosy sy ny fangorahany ny olona?

Aza adino ihany koa fa ny tenantsika manokana dia mahalala ny "ombivavy masina" ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika - ny hevitra, ny toetra sy ny zavatra tsy tiantsika hoferanin Andriamanitra, ny zavatra "fady". Amin'ny maha mpitarika ny fiangonana antsika, dia mangataka amin'Andriamanitra izahay mba hamerina manokana ny fomba fijerintsika manokana ka ny ataontsika sy ny ataontsika dia hamoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

famaranana

Ny ankamaroan'ny tsy fahaizantsika amin'ny maha-kristiana dia miorina amin'ny fitaomana matetika tsy voafehy amin'ny fomba fijerintsika manokana. Iray amin'ireo voka-dratsy manimba indrindra ny fihenan'ny fijoroanay ho vavolombelona kristiana ao amin'ny tontolo maratra. Matetika isika no mamaly ireo olana maika amin'ny fomba izay taratry ny fomba fijery momba ny kolontsaina sekta manodidina antsika. Vokatr'izany dia maro amintsika no misalasala hamaha ireo olana ao amin'ny kolontsaintsika, ka mahatonga ireo mpikambana ao amintsika ho marefo. Anjarantsika amin'i Kristy ny hanampy ny olony hahafantatra ny fomba ahafahan'ny fijerin'izao tontolo izao ho loharanom-pamokarana ho an'ny hevitra sy ny fitondran-tena izay manala an'i Kristy. Tokony hanampy ny mambran'ny mpikambana isika mba hanombatombana ny fihetsiky ny fony ao anatin'ny fahazavana amin'ny didin'i Kristy hitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Midika izany fa mianatra mianatra izay rehetra manompo sampy izy ireo ary manalavitra azy ireo.

nataon'i Charles Fleming