Misaora ny mpampianatra tsara indrindra

548 fahasoavana no mpampianatra tsara indrindraEchte Gnade schockiert, ist skandalös. Gnade entschuldigt die Sünde nicht, aber sie nimmt den Sünder an. Es gehört zum Wesen der Gnade, dass wir sie nicht verdienen. Die Gnade Gottes verändert unser Leben und ist das, was der christliche Glaube ausmacht. Viele Menschen, die mit der Gnade Gottes in Kontakt kommen, haben Angst davor, nicht mehr unter dem Gesetz zu sein. Sie denken, dies würde sie zum mehr Sündigen verleiten. Paulus wurde mit dieser Sichtweise konfrontiert und reagierte: «Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne!» (Römer 6,15).

Vao haingana aho no nahare tantara iray nahatonga ahy hisaina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tohiny. Indray maraina dia nisy raim-pianakaviana iray sy ny zanany niditra tao an-tanàna. Nipetraka tany amin'ny toeram-piompiana 40 km avaratr'i Durban, any Afrika Atsimo izy ireo. Tian'ilay raim-pianakaviana hiambina ilay fiara ary miasa any amin'ny ilany tanàna. Rehefa tonga tao an-tanàna izy ireo dia navelan'ny rainy ilay zanany lahy hanao asa aman-draharaha. Nodidiany ny zanany lahy hitondra fiara ao anaty garazy izay nanoratany ny serivisy. Noheverina fa handeha hamonjy ny rainy izy rehefa avy nanamboatra ilay fiara taorinan'ny fiara rehefa niverina.

Nentin'ny fiara tamin'ny alàlan'ny fiara ny zanany ary efa vonona ny nangonina ny fiara tamin'ny tolakandro. Nanamarina ny famantaranandrony izy ary nihevitra fa handeha hijery sarimihetsika manodidina ny joro mihetsika izy alohan'ny hisintonana ny rainy. Mampalahelo fa ity flick ity dia iray tamin'ireo horonan-tsary mahaliana izay nandeha nandritra ny adiny roa sy sasany. Nony tonga izy dia efa milentika ny masoandro.
Ny olona etsy andaniny dia ny tanàna no niahiahy. Nantsoiny ny garazy mba hanontany momba ny toerana misy ny zanany lahy. Nianatra izy fa nanomboka nitondra fiara ny zanany lahy ora vitsivitsy talohan'izay (izany dia andro talohan'ny finday). Rehefa tonga maizina ny andro dia tonga haka ny rainy ny zanany lahy.

Taiza ianao Nanontany ny raim-pianakaviana. Koa satria tsy fantatry ny zanakalahy fa efa nantsoin-drainy ny garazy dia hoy izy namaly: «Naharitra elaela tao anaty garazy izy ireo. Rehefa tonga tany aho dia efa sahirana tamin'ny fiara hafa izy ireo. Nanomboka niasa teo amin'ny fiaranay »izy ireo taty aoriana. Izy dia nilaza izany tamin'ny endriny matotra izay mety hinoan'ny rainy ity lainga raha tsy fantany ny marina.
Nahatsapa alahelo ilay raim-pianakaviana hoe: «Anaka, nahoana no nandainga tamiko ianao? Nantsoiko ny garazy ary nilaza tamiko izy ireo fa niala andro vitsy lasa izay. Nosoratanako ianao mba hanao ny marina. Toa tsy nahomby intsony aho. Izao dia handeha an-trano hody aho ary hahita izay tsy mety nataoko tamin'ny fitaizako, izay nahatonga ahy handainga ahy toy izany ».

Tamin'ireny teny ireny dia nihodina izy ary nandeha 40 km an-trano! Nitsangana teo ilay tovolahy, tsy fantatra izay holazaina na hataony. Rehefa nahatsiaro tena izy dia nanapa-kevitra ny handeha moramora tao aorinan'ny rainy, nanantena fa hanova ny sainy izy ary hiditra anaty fiara. Ora maro taty aoriana dia niditra tao an-trano ilay raim-pianakaviana ary ilay zazalahy izay nanaraka ny rainy tamin'ny fiara nandeha nandeha fiara mba hihidy ilay fiara. "Nanomboka tamin'io andro io, dia nanapa-kevitra aho fa tsy handainga amin'ny raiko intsony", hoy ny zanaka raha nilaza ny zava-nitranga izy.

Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra hoe inona no nataon'ny ota taminy. Rehefa fantatrao ny haben'ny toerana dia izany no tadiavinao amin'ny fiainanao.
Ich denke, das ist eine klassische Gnadengeschichte. Der Vater beschloss, seinen Sohn nicht wegen der Lüge zu bestrafen. Er beschloss jedoch, den Schmerz für seinen Sohn auf sich zu nehmen. Das ist Gnade - unverdiente Gunst, Güte, Liebe und Vergebung. Unser Vater im Himmel hat genau das getan. Als die Menschen sündigten, liebte er uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn schenkte, damit wir durch den Glauben an ihn vor Sünde und Tod gerettet werden können. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben (Johannes 3,16). Er nahm den Schmerz auf sich. Fördert die Tatsache, dass der Vater mit Geduld antwortet, mehr Lügen und Sünden? Nein! Mit Sünde zu antworten bedeutet nicht zu verstehen, was gerade passiert ist.

«Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben» (Titus 2,11-12). Anstatt uns zu lehren, mehr zu sündigen, lehrt uns die Gnade, Nein zur Sünde zu sagen und ein selbstbeherrschtes, aufrechtes und Gott zugewandtes Leben zu führen!

Ahoana no anaovan'ny fahasoavana izany?

Tena sarotra ho antsika olombelona ny mahatakatra ny fiantraikan'ny ota sy ny tsy fisian'ny fifandraisana. Tahaka ny mpidoroka zava-mahadomelina izy io, izay simban'ny zava-mahadomelina ny ainy. Raha manome famindram-po ilay raim-pianakaviana ary mamoaka ny zanany lahy avy ao anaty zohy misy zava-mahadomelina, dia tsy azo inoana fa te handray zava-mahadomelina indray ilay zaza raha vao tafavoaka amin'ny laoniny izy mba hahafahan'ny ray maneho famindram-po bebe kokoa. Tsy mitombina.

Rehefa fantatsika ny nataon'ireo Ray ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy, inona ny fahotana sy ny ota nataontsika taminao sy izay mbola ataontsika amintsika, ny valin-tenintsika dia tsy misy dikany! Tsy afaka manota bebe kokoa isika hany ka mitombo ny fahasoavana.

Gnade ist ein wunderschönes Wort. Es ist ein schöner Name und bedeutet die Anmutige oder auch die Gnädige. Meine Schwägerin heisst Grace (Gnade). Jedes Mal, wenn Sie den Namen Grace hören oder lesen, erinnern Sie sich, was er Ihnen beibringen möchte. Denken Sie bitte daran, dass es bei der Gnade nicht nur um «Errettung geht», sondern auch darum, dass die gnädige, barmherzige Haltung eine Lehrerin ist, die Sie erziehen und belehren möchte!

by Takalani Musekwa