Niakatra ny lanitra - sa tsy izany?

Fotoana fohy taorian'ny nahafatesanao dia hahita ny tenanao ao anaty filaharana eo anoloan'ny vavahadin'ny lanitra ianao, izay iandrasan'i Saint Peter anao amin'ny fanontaniana vitsivitsy. Raha toa ianao ka mendrika ho mendrika, dia hoekena ary, miaraka amin'ny akanjo fotsy sy ny lokanga, dia hiezaka mankamin'ny rahona voatondro ho anao ianao. Ary rehefa manaonao ny tadin-koditra ianao dia mety ho fantarinao ny namanao sasany (fa angamba tsy dia maro no nanantena); saingy mety ho maro koa no tianao hialana amin'ny androm-piainanao. Dia izay no manomboka ny fiainanao mandrakizay.

Mety tsy inoanao mafy izany. Soa ihany, tsy voatery hino izany koa ianao satria tsy mifanaraka amin'ny marina. Ahoana anefa no ahitanao ny lanitra? Ny ankamaroantsika izay mino an'Andriamanitra dia mino ny fiainana aorian'ny fahafatesana izay hahazoana valisoa amin'ny fahatokiantsika na manasazy noho ny fahotantsika. Betsaka tokoa ny azo antoka - izany no antony nahatongavan'i Jesôsy anay; izany no nahafatesany ho antsika, ary izany no antony nahavelomany antsika. Ny fitsipika volamena antsoina hoe: "... toy izany no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jaona 3,16).

Fa inona marina no dikan'izany? Raha tena akaiky ny sary fanta-daza ny karaman'ny olo-marina, dia tokony hijery akaiky ny toerana hafa isika - tsara, mety tsy te hanaiky izany isika.

Mieritreritra momba ny lanitra

Ity lahatsoratra ity dia natao hanentana anao mba hieritreritra momba ny lanitra amin'ny fomba vaovao tanteraka. Isika dia manantona lehibe mba tsy ho dogmatika; izay ho hadalana sy fiavonavona. Ny hany loharanom-pahalalana tiantsika azo itokisana dia ny Baiboly, ary tena mahagaga ny hitranga any an-danitra. Mampanantena antsika anefa ny Soratra Masina fa ny fahatokisantsika an'Andriamanitra dia hanome antsika roa tonta eto amin'ity fiainana ity (miaraka amin'ireo olany rehetra) ary koa amin'ny tontolo ho avy. Jesosy dia nazava tsara. Na izany aza dia tsy dia nifampiresaka loatra izy mikasika ny ho tohin'ny tontolo ho avy (Marka 10,29: 30).

Nanoratra ny apostoly Paoly hoe: "Ankehitriny tsy mahita sary tsy mazava toy ny amin'ny fitaratra rahona ..." (1 Korintiana 13,12, Baiboly Vaovao Tsara). I Paul dia iray amin'ireo olona vitsivitsy nomena ny “visa fitsidihana” ho any an-danitra, ary sarotra taminy ny namaritra ny zava-niseho taminy. (2 Korintiana 12,2: 4). Na inona na inona io, tena nanintona tokoa ny nanamboarany azy namerina ny fiainany. Tsy natahotra ny ho faty izy. Hitany tsara ny tontolo ho avy, ary niandrandra azy tamim-pifaliana mihitsy aza izy. Ny ankamaroantsika kosa tsy toa an'i Paul.

Mandrakizay foana?

Rehefa mieritreritra ny lanitra isika dia tsy afaka manao izany afa-tsy ny mamela ny fahalalantsika ankehitriny. Ohatra, ireo sary hosodoko tamin'ny Moyen Âge dia nandoko sarina paradisa tanteraka teto an-tany, izay novolavolain'izy ireo miaraka amin'ny zeitgeist azy, toetran'ny hatsarana ara-batana sy fahatanterahana. (Ny iray tsy maintsy manontany, aiza no eto an-tany ny soso-kevitra momba ny fametahana, izay toa mitovitovy endrika tsy misy nofinofy, zazakely tsy voatanisa aerodynamically tsy ilaina.) Ny bika dia miankina amin'ny fiovana tsy tapaka, toy ny teknolojia sy ny tsiro, ary koa ny hevitra momba ny medieval Tsy ho lasa lavitra loatra ny paradisa ankehitriny raha te hanana hevitra momba an'io tontolo ho avy io isika.

Ireo mpanoratra maoderina dia mampiasa sary misimisy kokoa. The Class Divorce mahazatra an'i CS Lewis (Ilay fisaraham-panambadiana lehibe) dia mamaritra ny fitsangatsanganana bus iray alain-tahaka avy any amin'ny helo (izay heveriny ho toy ny kianja lehibe sy lao) any an-danitra. Ny tanjon'ity dia ity dia ny hanomezana ireo any amin'ny "helo" hanova ny sainy. Misambotra ny sasany ny Lewis 'Sky, na dia maro amin'ireo mpanota aza dia tsy tia aorian'ny acclimatization voalohany ary aleony ny afobe fantatr'izy ireo. Nasongadin'i Lewis fa tsy nanome fijerena manokana momba ny toetra sy ny fiainana mandrakizay izy; ny bokiny dia miharihary avokoa.

Ny asa mahasarika nataon'i Mitch Alborn Ny olona dimy izay hihaona any an-danitra ianao (Eng .: Ireo olona dimy nihaona taminao tany an-danitra) dia tsy mitaky ny fahitsiana ara-teôlôjia. Miaraka aminy, ny lanitra dia hita eo amin'ny zaridaina fialamboly eo amoron-dranomasina, izay niasa ny mpandray anjara fototra nandritra ny androm-piainany. Saingy mety nahatsapa ny ambaniny i Alborn sy i Lewis ary ireo mpanoratra hafa toa azy ireo. Angamba ny lanitra dia tsy hafa noho ny manodidina izay fantantsika eto amin'ity tontolo ity. Rehefa niresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy dia matetika nanao fampitahàna amin'ny fiainana araka izay fantatsika ao amin'ny filazalazany. Tsy mitovy velively aminy, fa mitovitovy aminy, ka afaka manao mitovy aminy ihany.

Ary izao

Ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona dia tsy nahalala firy ara-tsiansa momba ny toetran'ny cosmos. Raha nieritreritra zavatra toy izany ianao, dia nino fa ny tany dia kapila izay voahodidin'ny masoandro sy ny volana amin'ny faribolana concentric tanteraka. Ny lanitra dia inoana fa hitranga any amin'ny toerana iray, raha any amin'ny afobe kosa ny afobe. Ny hevitra nentin-drazana eo am-baravaran'ny lanitra, lokanga, akanjo fotsy, elatry ny anjely ary fiderana tsy manam-petra dia mifanaraka amin'ny fanantenana izay ampitaintsika amin'ireo mpandinika Baiboly madio izay nandika ny ampahany kely amin'ny Baiboly milaza ny momba ny lanitra mifanaraka amin'ny fahatakarany an'izao tontolo izao.

Ankehitriny dia manana fahalalana betsaka momba ny astronomika isika ankehitriny. Fantatsika fa faritra kely fotsiny ny tany ao amin'ny elanelana tsy hita isa. Fantatsika fa ny heverintsika ho zava-misy azo tsapain-tanana dia tsy farafaharatsiny afa-tsy ny tamba-jiro angovo mampitambatra izay tarihan'ny hery matanjaka izay tsy mbola niahiahy ny fisian'ny fisiany ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona. Fantatray fa angamba eo amin'ny 90% eo amin'izao rehetra izao dia misy ny "maizina" - izay ahafahantsika manondro ny matematika, nefa tsy hitantsika na handrefesana izany.

Fantatsika fa na ireo zava-mitranga tsy azo lavina toy ny hoe "fotoana mandalo" dia mifandray. Na ny refy mamaritra ny hevitry ny saintsika (Ny halavany, ny sakany, ny haavony ary ny halaliny) dia lafiny ara-pahitana sy takatry ny tena zava-misy sarotra kokoa. Ny astrofizisista sasany dia milaza amintsika fa mety misy refy hafa farafahakeliny fito, saingy tsy takatry ny saintsika ny fomba fanaovan-javatra. Mihevitra ny mpahay siansa ireo fa ny refy fanampiny dia tena misy amin'ny haavony, ny halavany, ny sakany ary ny fotoana. Ianao dia eo amin'ny ambaratonga izay mihoatra ny fetran'ny refy misy ny zavamanana tena sarotsika; ary koa avy amin'ny faharanitan-tsaintsika dia afaka manomboka miatrika an'izany fotsiny isika fa tsy feno fanantenana.

Ny fahombiazan'ny siansa nampidirina tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa dia nanova ny fanjakan'ny fahalalana saika ny faritra rehetra. Ary ahoana ny amin'ny lanitra? Moa ve isika mila mamerina mandinika ny hevitra momba ny fiainana any aoriana any?

Ny any an-tany

Teny mahaliana - ankoatr'izay. Tsy an'ity lafiny ity fa tsy amin'ity tontolo ity. Moa ve tsy ho afaka mandany ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny tontolo mahazatra sy hanao araka izay itiavantsika azy foana - miaraka amin'ireo olona fantatsika amin'ny vatana fantatsika? Moa ve tsy ny fiainana aorian'ny fahafatesana dia fanitarana ny fotoana tsara indrindra iainantsika izao fiainana izao tsy misy enta-mavesatra, tahotra ary fijaliana? Tokony ho vakiana tsara ianao amin'izay - tsy mampanantena ny Baiboly fa tsy izany. (Aleoko averiko indray izany - tsy nampanantena ny Baiboly fa tsy izany).

Ilay teolojia amerikana Randy Alcorn dia niresaka momba ny foto-kevitry ny lanitra nandritra ny taona maro. Ao amin'ny bokiny Sky (Lanitra) izy dia mandinika tsara ny teny nalaina rehetra avy ao amin'ny Baiboly mifandray amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Ny vokatra dia sary manintona ho an'ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Hoy izy nanoratra:

“Reraka ny tenantsika isika, reraka ny hafa, ny ota, ny mijaly, ny heloka bevava ary ny fahafatesana. Na izany aza, tia ny fiainana an-tany isika, sa tsy izany? Tiako ny halehiben'ny lanitra amin'ny alina. Tiako ny hipetraka milamina eo anilan'i Nancy eo ambony seza eo am-pandriana, bodofotsy miparitaka eo amboninay, ilay alika miraikitra akaiky anay. Ireo zavatra niainana ireo dia tsy manantena ny lanitra fa manome tsirony ny zavatra andrasana ao. Ny tiantsika amin'ity fiainana eto an-tany ity dia ny zavatra izay mahatonga antsika hanana toe-tsaina hiaina amin'ny fiainana izay noforonintsika. Ny tiantsika eto amin'ity tontolo ity dia tsy ny tsara indrindra atolotry ny fiainana ihany, fa fijerena ny fiainana ho avy bebe kokoa ihany koa. Miorina amin'ny fahalalana tsara kokoa ny tontolo iainantsika ary andeha hojerentsika hoe hanao ahoana ny fiainana any an-danitra.

Ara-batana any an-danitra

Ny apôstôly apôstôly, izay fijoroana ho vavolombelona mahazatra indrindra amin'ny finoana manokana eo amin'ny Kristiana, dia miresaka ny "fitsanganan'ny maty". (ara-bakiteny: ny hena). Mety efa naverinao imbetsaka ilay izy, saingy efa mba nieritreritra ny dikan'izany?

Matetika ny iray mifanerasera amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia vatana "ara-panahy", zavatra malefaka sy tsy misy dikany ary tsy mitovitovy amin'ny fanahy. Tsy mifanaraka amin'ny hevitra ao amin'ny Baiboly anefa izany. Ny Baiboly dia manondro fa hatsangana amin'ny maty ny olona iray amin'ny maty. Na izany aza, ny vatana dia tsy ho ara-nofo raha tsy azontsika ny hevitr'io teny io.

Ny hevitry ny halehiben'ny nofo (na koa ara-batana) dia mifamatotra amin'ny refy efatra izay ahitantsika ny tena izy. Saingy raha misy ny refy hafa, dia diso tokoa isika amin'ny famaritana ny fananantsika.

Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nanana vatana nofo i Jesosy. Afaka nihinana sy nandeha ary nijery tsara toy ny mahazatra. Azonao atao ny mikasika azy. Ary na izany aza dia vitany ny nihoatra an-tsitrapo ny haavon'ny zava-misy antsika amin'ny alàlan'ny fandehanana fotsiny amin'ny rindrina toa an'i Harry Potter eo amin'ny toerany. Izahay dia mandika izany fa tsy tena izy; fa angamba izany dia ara-dalàna tanteraka amin'ny vatana iray izay afaka mahatsapa ny tontolon'ny zava-misy rehetra.

Koa afaka manantena fiainana mandrakizay ho toy ny tenantsika manokana ve isika, omena vatana tena tsy iharan'ny fahafatesana, aretina ary fahalovana, ary tsy miankina amin'ny rivotra, sakafo, rano ary mivezivezy misy ve? Eny, raha izany no izy. "... izay mbola ho tiantsika dia tsy mbola naharihary", hoy ny Baiboly. “Fantatsika fa rehefa aseho izy dia ho hitovy aminy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy (2 Jaona 3,2, Baiboly Zurich).

Alao sary an-tsaina ny fiainana miaraka amin'ny sainao sy ny dikany - mbola mitondra ny toetranao manokana izany ary tsy ho afaka amin'ny zava-drehetra afa-tsy ny zava-dehibe, ary afaka manomana ny laharam-pahamehana ary afaka mikasa, manonofy ary ho mamorona mandrakizay. Alao sary an-tsaina ny mandrakizay mandrakizay izay hihaonanao indray amin'ny namana taloha ary hanana fotoana hahazoana fandresena bebe kokoa. Alao sary an-tsaina ny fifandraisana amin'ny hafa ary koa amin'Andriamanitra tsy misy tahotra, fihenjanana, na fahadisoam-panantenana. Alao sary an-tsaina hoe tsy manao veloma farany amin'ny havan-tiana akory isika.

Tsy mbola

Ny mifanalavitra amin'ny maha-tafiditra amin'ny fotoam-pivavahana tsy manam-petra mandritra ny mandrakizay, ny fiainana mandrakizay dia toa tsy manafintohina izay tsy azo resahina amin'ny hakantony. Ny fiainana any an-tany dia mitana be lavitra ho antsika mihoatra noho ny azontsika jerena miaraka amin'ny fahatsapantsika voafetra. Indraindray, nomen'Andriamanitra tombo-tsika ny endrik'io zava-misy io. I Saint Paul dia nilaza tamin'ny finoanoam-poana ny Ateniana fa "tsy lavitra ny olona rehetra ..." (Asan’ny Apostoly 17,24: 27). Ny lanitra dia azo antoka fa tsy akaiky antsika amin'ny endrika azo refesina. Saingy tsy afaka ny ho "firenena finaritra sy lavitra" ihany koa izany. Eny, tsy afaka manodidina antsika amin'ny fomba tsy azontsika atao amin'ny teny fotsiny izy.

Avelao hilentika mandritra ny fotoana kelikely ny sainao

Fony mbola teraka i Jesosy dia niseho tampoka ireo anjely mpiandry ondry tany an-tsaha (Lioka 2,8-14). Toy ny hoe mivoaka avy ao amin'ny fanjakany izy ireo. Moa ve tsy mitovy amin'ny voalazan'ny Bokin'ny Mpanjaka 2:6 ilay mpanompon'i Elisa tampoka rehefa nisy anjely liona niseho tampoka? Talohan'ny nanoraham-bato azy tamin'ny vahoaka romotra, dia nanokatra fihetseham-po sy feo tsy dia mahazatra loatra i Stephanus. (Asan’ny Apostoly 7,55: 56). Ka raha ny fahitana tamin'ny fahitana ve dia hitan'i Jaona?

Randy Alcorn dia nanasongadina fa "tahaka ny tsy hitan'ny jamba ny tontolo manodidina azy, na dia misy aza izany, ny fahotantsika dia midika fa tsy afaka mahita ny lanitra isika. Azo atao ve ny alohan'ny Fahalavoana, dia nahita mazava izay tsy hita maso ankehitriny i Adama sy i Eva? Mety ve ny fanjakan'ny lanitra lavitra dia lavitra antsika? ” (Lanitra, p. 178).

Manombatombana mahaliana ireo. Tsy mampientam-po anefa izy ireo. Nasehon'ny siansa antsika fa ny zavaboary dia lavitra lavitra noho ny hitantsika amin'ny fetran'ny mety ho toetry ny vatantsika ankehitriny. Ity fiainana olombelona eto an-tany ity dia fanehoana voafetra izay hitranga amin'ny farany. Jesosy dia tonga taty amintsika olombelona tahaka ny iray amintsika ary noho izany dia nanaiky ny fetran'ny fipetraky ny olombelona hatramin'ny faratampony amin'ny fiainana an'izao tontolo izao - ny fahafatesana! Fotoana fohy talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nivavaka izy hoe: "Dada ô, omeo ahy ny voninahitra nataoko taminao talohan'ny namoronana izao tontolo izao!" Ary aza adino fa nanohy ny vavaka nataony izy: "Ray ô, manana izany ianao; olona] nomena ahy ary tiako hiaraka amiko amin'ny misy ahy izy ireo. Tokony hahita ny voninahitro nomenao ahy izy ireo satria efa tia ahy talohan'ny namoronana izao tontolo izao ” (Jaona 17,5: 24 sy, Vaovao Tsara Vaovao).

Ny fahavalo farany

Ny fampanantenan'ny lanitra sy tany vaovao dia ny "ny fahafatesana dia resy mandrakizay". Ao amin'ny tontolo mandroso dia nahavita nahafantatra ny fomba hiainantsika folo taona na roa ela kokoa. (Mampalahelo fa tsy afaka namantatra ny fomba fampiasana ity fotoana fanampiny ity izahay). Fa na dia afaka miala amin'ny fasana vetivety aza ny fahafatesana, dia ny fahafatesana ihany no fahavalontsika tsy azo ihodivirana.

Tao anatin'ny fandalinana mahavariana momba ny lanitra, nanazava i Alcorn hoe: “Tsy tokony hanome voninahitra ny fahafatesana isika - na i Jesosy. Nitomany ny fahafatesany izy (Jaona 11,35). Tahaka ny misy tantara mahafinaritra momba ny olona izay nandeha tamim-pilaminana tao amin'ny mandrakizay, misy koa ireo tantara izay mitantara ny fahalovana ara-tsaina sy ara-batana, fisavoritahana, ireo olona very, izay ny fahafatesany kosa dia mandao, reraka, feno alahelo. Mankarary ny fahafatesana ary fahavalon'ny fahavalo izany. Fa ho an'ireo izay miaina amin'ny fahalalana an'i Jesosy, dia ny fanaintainana farany sy ny fahavalo farany ” (P. 451).

Andraso! Mitohy hatrany izany. , ,

Azontsika jerena ny lafiny maro kokoa. Mihevitra ny fihazonana ny fifandanjana ary tsy miala amin'ny lohahevitra isika, ny fitadiavana izay miandry antsika aorian'ny fahafatesana dia faritra fikarohana mahaliana.Tonga anefa ny fitenin'ny tenin-dohako dia mampahatsiahy ahy fa mbola voafetra ihany ity lahatsoratra ity ary ny habaka dia mifototra. Andao hamaranan-teny farany avy amin'i Randy Alcorn ity famaranana farany ity: «Amin'ny alàlan'ny Tompo tiantsika sy ny namana ankasitrahantsika dia hiaraka isika ho lasa farany amin'ny tontolo vaovao mahavariana hijerena sy handresy mitadiava trangan-javatra mahafinaritra. Jesosy dia ho eo afovoan'izany rehetra izany, ary ny rivotra hiainantsika dia ho feno fifaliana. Ary raha mieritreritra isika fa mety tsy hisy fitomboana intsony, dia hahatsikaritra izany! ” (P. 457).

nataon'i John Halford


PDFNiakatra ny lanitra - sa tsy izany?