Fanaterana an'i Jesosy Virjiny

422 teraka ny virijiny Jesosy, ilay Zanak'Andriamanitra mandrakizay, tonga olombelona. Raha tsy misy izany dia tsy hisy ny kristianisma marina. Toy izao no nametrahan'ny apostoly Jaona an'izany: Tokony ho fantatry ny fanahy izao ny fanahin'Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa Jesosy Kristy dia tonga tamin'ny nofo; ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy, ary efa tonga amin'izao tontolo izao izy (1 Jaona 4,2: 3).

Ny niteraky ny virijin'i Jesôsy dia nanazava fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona tanteraka nefa mijanona ho misy azy - ilay Zanak'Andriamanitra mandrakizay. Ny hoe ny renin'i Jesosy, Maria dia virjiny dia famantarana fa tsy ho bevohoka amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra na fandraisan'anjara olombelona izy. Ny fahatsapana an-jaza tao an-kibon'i Maria dia avy amin'ny asan'ny Fanahy Masina, izay nampifandray ny toetran'i Maria tamin'ny toetra maha-zanak'Andriamanitra. Ary ny Zanak'Andriamanitra dia nandray ny fisiany olombelona rehetra: hatramin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana ka hatramin'ny fitsanganana sy fiakarana ary miaina mandrakizay amin'ny maha-olombelona be voninahitra azy.

Misy ny olona manao fihomehezana ny finoana fa fahaterahan'Andriamanitra ny fahaterahan'i Jesosy. Ireo skeptika ireo dia manambany ny firaketana an-tsoratra sy ny finoantsika azy io. Hitako fa tsy mitovy hevitra ny fanoherana azy ireo, satria na dia heveriny ho tsy fihoaram-pefy aza ny fahaterahan'ny virijiny, dia mametraka ny dikan-janany manokana momba ny fahaterahana izy ireo mifandraika amin'ny fanamafisana roa:

1. Milaza ianao fa noforoniny tsy misy na inona na inona izao rehetra izao. Ny tiako holazaina dia manan-jo ny hiantso azy ho fahagagana izy io, na dia voalaza aza fa tonga tsy misy tanjona ary tsy misy tanjona. Raha mandinika akaiky ny hevitr'izy ireo izahay dia tsy hita fa nofinofy izany. Ny tsy misy azy dia nohavaozina ho toy ny fihenan'ny habetsaky ny habakabaka tsy misy na inona na inona, ny onja kosmika na ny fanangonana an'izao rehetra izao. Amin'ny teny hafa, ny fampiasany ilay teny hoe tsy misy dikany tsy misy diso satria ny zavatra tsy feno dia zavatra - ny zavatra nivoahan'izao rehetra izao!

2. Izy ireo dia milaza fa ny fiainana dia noforonina tsy misy fiaina. Amiko, dia mitaky "lavitra be" tokoa io fangatahana io noho ny finoana fa nateraka virjiny i Jesosy. Na dia eo aza ny voaporofo ara-tsiansa fa ny fiainana dia avy amin'ny fiainana ihany, ny sasany dia mahomby amin'ny finoana fa ny fiainana dia avy amin'ny lasopy primordial tsy misy aina. Na dia nanondro ny tsy fahatongavan'ny fisehoan-javatra toy izany aza ny mpahay siansa sy ny matematika, ny sasany dia mora kokoa ny mino ny fahagagana tsy misy dikany raha tsy amin'ny tena fahagagana ny niterahan'ny virijin'i Jesosy.

Na dia misolo tena ny modely fiterahana virjiny aza ny olona misalasala, dia heverin'izy ireo ho lalao mendrika ny hanesoana ny Kristiana satria mino ny fahaterahan'i Jesosy virjiny, izay mitaky fahagagana iray avy amin'andriamanitra manokana izay manjaka amin'ny zavaboary rehetra. Tsy tokony heverina ve fa ireo izay mahita ny fahatongavana ho tsy tonga nofo ary tsy azo tanterahina dia mampihatra fenitra roa samihafa?

Ny soratra masina dia mampianatra fa ny fahaterahan'ny virijina dia famantarana mahagaga avy amin'Andriamanitra (Isaia 7,14), izay natao mba hanatanterahany ny heviny. Ny fampiasana miverimberina ny lohateny "Zanak'Andriamanitra" dia manamafy fa avy amin'ny vehivavy Kristy (ary tsy nisy fidiran'ny lehilahy iray) dia nanan'anaka ary nateraky ny herin'Andriamanitra. Nanamafy ny apôstôly Piera fa tena nitranga izany: satria tsy nanaraka ny tantaran-teny lehibe izahay raha nampahafantatra anay ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika; fa izahay kosa nahita ny voninahiny ho anay (2. Pet. 1,16).

Ny fijoroan'ny vavolombelon'ny apostoly Petera dia manome fandinihana mazava sy voamarina tsara momba ny fitenenana rehetra fa ny fitantarana ny nahaterahany, anisan'izany ny virijiny naterak'i Jesosy, dia angano na angano fotsiny. Ny zava-misy momba ny fahaterahan'ny virjiny dia manaporofo ny fahagagana amin'ny fiheverana mahatalanjona amin'ny alàlan'ny zavatra noforonin'Andriamanitra manokana sy nahary manokana. Ny nahaterahan'i Kristy dia voajanahary sy mahazatra amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny vanim-potoana nahabevohoka olombelona tao an-kibon'i Maria. Mba hahafahan'i Jesosy manavotra ny lafiny rehetra amin'ny fisian'ny olombelona dia tsy maintsy miaritra amin'ny zava-drehetra izy, handresy ny fahalementsika rehetra ary hamerina indray ny maha-olombelona antsika hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany. Mba hanasitran'Andriamanitra ny fahasimban'ny ratsy teo anelanelan'izy sy ny olona, ​​tsy maintsy nesorin'Andriamanitra tao am-pony ny zavatra nataon'olombelona.

Mba hihavana amin'Andriamanitra amintsika, tsy maintsy ho avy izy, hanambara ny tenany, hikarakara antsika, ary avy eo hitarika antsika ho azy, manomboka amin'ny fototry ny fisian'ny olombelona. Ary izay indrindra no nataon'Andriamanitra tao amin'ny Zanaka Mandrakizay. Raha nijanona ho an'Andriamanitra tanteraka, dia tonga iray amintsika tanteraka izy, mba hananantsika fifandraisana sy fifandraisana amin'ny Ray, ao amin'ny Zanaka, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia manondro an'io fahamarinana mahatalanjona io amin'ireto teny ireto:

Ankehitriny, ny nofo avy amin'ny nofo sy ra, dia nanaiky izany ihany koa izy, ka amin'ny fahafatesany dia hanala ny fahefana avy amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly ary hanavotra azy amin'ny tahotra ny fahafatesana amin'ny fiainany manontolo. Tokony ho mpanompo. Satria tsy mikarakara ilay anjely izy fa mikarakara ny zanak 'i Abrahama. Noho izany dia tsy maintsy nitovy tamin'ny rahalahiny tamin'ny zavatra rehetra izy, mba ho lasa be famindram-po sy ho mpisoronabe mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra mba hanonitra ny fahotan'ny olona (Heb. 2,14-17).

Rehefa tonga voalohany izy, ny Zanak'Andriamanitra dia ara-bakiteny tonga Immanuel ao amin'ny maha-olona an'i Jesosy avy any Nazareta (Andriamanitra miaraka amintsika, Matio 1,23). Ny nateraky ny virjiny naterak'i Jesosy dia ny fanambaran'Andriamanitra fa amboany ny zava-drehetra eo amin'ny fiainan'olombelona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amin'ny fiaviany faharoa, izay mbola ho avy, dia handresy sy handresy ny faharatsiana rehetra i Jesosy amin'ny alàlan'ny hanafoana ny fanaintainana rehetra sy ny fahafatesana. Toy izao no nanaovan'ny apostoly Jaona azy: Ary hoy ilay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana: Indro, manao ny zava-drehetra aho (Apok. 21,5).

Hitako ireo lehilahy efa nitomany izay nahita ny fahaterahan'ny zanany. Indraindray isika dia miresaka momba ny "fahagagana fiterahana". Manantena aho fa hitanao ny fahaterahan'i Jesosy ho fahagagana ny fahaterahan'ilay olona "tena manamboatra ny zava-drehetra".

Andao hankalazantsika ny fahagagana nahaterahan'i Jesosy.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFFanaterana an'i Jesosy Virjiny