Ny fiangonana

086 ny fiangonanaSary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ny fanehoana an'ohatra amin'ny soratra masina isan-karazany, ao anatin'izany ny Tonon-kiran'ny Tononkira, dia manondro azy io. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16-2,12, izay ilazan'ny malala ny ampakarina fa efa lasa ny fotoan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana (jereo koa ny Heb 2,16:XNUMX), ary ao koa izay lazain'ny ampakarina: Ny sakaizako dia ahy ary azy ”(Md. XNUMX:XNUMX). Ny Fiangonana dia samy manana ny maha-izy azy ary miaraka amin'i Kristy ary izy dia mpikamban'ny Fiangonana.

I Kristy no mpanambady izay "tia ny Fiangonana sy nanolotra ny tenany ho azy" ka izany no "fiangonana be voninahitra ary tsy misy pentimpentina na kapoka na zavatra hafa toy izany" (Ef 5,27:5,32). Io fifandraisana io, hoy i Paul, "dia mistery lehibe izany, fa ny hanondroako an'i Kristy sy ny fiangonana" (Ef XNUMX:XNUMX).

Jaona dia mandray an'io lohahevitra io ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ilay Kristy nandresy, ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra dia nanambady ny ampakarina, ny Fiangonana (Apok. 19,6-9; 21,9-10), ary miaraka izy ireo dia manambara ny tenin'ny fiainana (Apo 21,17).

Misy metafora sy sary fanampiny ampiasaina momba ny fiangonana. Ny Fiangonana no andiany izay mila mpiandry be fiahiana izay mikarakara azy araka ny ohatr'i Kristy (1 Pet 5,1: 4-1); dia saha izay ilain'ny mpiasa hamboly sy hohanina (3,6 Korintiana 9: 15,5-11,17); ny fiangonana sy ireo mpikambana ao dia toy ny voaloboka eo am-boaloboka (Jao 24: XNUMX); ny fiangonana dia toy ny hazo oliva (Rom XNUMX-XNUMX).

Ho taratry ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy ho avy, ny fiangonana dia toy ny voan-tsinapy izay maniry ho hazo iray izay fialofan'ny voro-manidina (Lioka 13,18: 19-13,21); ary toy ny masirasira izay mahatonga ny maloto an'izao tontolo izao (Lk XNUMX:XNUMX), sns.

Ny Fiangonana dia vatan'i Kristy ary an'izay rehetra eken'Andriamanitra ho mpikambana ao amin'ny "Fiangonan'ny Olomasina" (1 Korintiana 14,33:XNUMX). Zava-dehibe izany ho an'ny mpino satria ny fandraisana anjaran'ny vondron'olona dia fomba ahafahan'ny Ray miaro antsika sy manohana antsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy.

by James Henderson