TORITENY


Ny fanompoantsika ara-dalàna

«Mamporisika anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, ny nanomezanareo ny tenanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no fanompoam-pivavahanao manan-tsaina ”(Romana 12,1). Io ny lohahevitra tamin'ity toriteny ity. Tsikaritrareo fa tsy misy teny iray. Ankoatra ny fiankohofana amin'ny antonony dia mitombina ihany ny fivavahantsika. Io teny io dia avy amin'ny teny grika "lojika". Ny fanompoana amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ...

Raiso ny fiaramanidina

Fanoharana malaza momba an'i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin'ny tempoly hivavaka. Ny iray dia Fariseo, ny iray hafa mpamory hetra (Lio. 18,9.14). Androany roa arivo taona taorian'ny nitenenan'i Jesosy an'io fanoharana io, dia mety halaim-panahy isika hiteny am-pahazotoana ary hilaza hoe: "Azo antoka fa ny Fariseo, ny tandindon'ny fahamarinana sy ny fihatsarambelatsihy!" andramo sary an-tsaina ny fomba nahatonga an'ity fanoharana momba an'i Jesosy ity ...

Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

Androany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy. “Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Misintaha ny sandrin'Andriamanitra mba hiatrehana ny fanafihan'ny devoly ”

Ny masoko efa nahita ny famonjenao

Ny hetsiky ny ankehitriny Parade Street any Zurich dia: "dihy ho an'ny fahalalahana". Ao amin'ny tranokalan'ny hetsika ataontsika: "Ny Street Parade dia fihetsiketsehana dihy amin'ny fitiavana, fandriampahalemana, fahafahana ary fandeferana. Miaraka amin'ny teny filamatra an-dalambe "DANCE FOR FREEDOM" dia mifantoka amin'ny fahalalahana ny mpikarakara. Ny fanahin'ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana ary ny fahalalahana dia niahiahy ny olombelona foana. Mampalahelo anefa fa miaina ao anatin'ny tontolo tena izy isika…

Fahatokisan'ny jamba

Tamin'ity maraina ity dia nijanona teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana: fitaratra, fitaratra amin'ny rindrina, iza no tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena rehetra? Ary hoy ny fitaratra tamiko: Azonao atao ve ny miala ao? Mametraka fanontaniana aminao aho: «Mino ve ny zavatra hitanao na matoky tanteraka ve ianao? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te-hanazava zavatra tokana aho: velona Andriamanitra, misy izy, mino izany na tsia! Tsy miankina amin'ny finoanao Andriamanitra ...

Tsy miadana amin'Andriamanitra

Ny fiarahamonina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fanatanjahantena dia iharan'ny tsindry: ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa hatrany ny faneren'ny zavatra iray. Mijaly ny olona amin'ny fotoana voafetra, fanerena hanatontosa (asa, sekoly, fiaraha-monina), fahasahiranana ara-bola, tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny, fampihorohoroana, ady, loza mahatsiravina amin'ny andro, manirery, tsy misy fanantenana, sns, sns .. Ny fihenjanana sy fahaketrahana dia lasa teny isan'andro, olana, aretina…

Ny fandrotsahana ny fiainan'i Kristy

Androany dia tiako hampirisika anao hanaraka ny fananarana nomen’i Paoly ny fiangonana Filipiana. Nangataka azy hanao zavatra izy ary hasehoko anao ny mikasika izany, ary hangataka anao hanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ianao. Jesosy dia Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Andininy hafa izay miresaka ny fahaverezan'ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao amin'ny Filipiana. «Satria ao aminao ity saina ity, izay tao amin'i Kristy Jesosy, izay, fony izy tao an ...

Antony ahazoana fanantenana

Ny Testamenta Taloha dia tantaran'ny fanantenana diso fanantenana. Manomboka amin'ny fanambarana fa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Saingy tsy ela akory dia nanota ny olona ary noroahina tsy ho paradisa. Saingy tamin ’ny teny fitsarana dia nisy teny fampanantenana - hoy Andriamanitra tamin’ i Satana fa hisy iray amin ’i Eva hanorotoro ny lohany (Genesisy 1). Ho tonga ny mpanafaka. Mety nanantena i Eva ...

Inona no atao hoe fahalalahana?

Nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany vao haingana izahay. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra iray ilay fehezanteny hoe: "Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny fameperana, fa ny fahaizana manao azy nefa tsy noho ny fitiavana ny namana." (Factum 4/09/49). Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana! Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana miaraka amin'ny fandavana ...

Miaina ho an'Andriamanitra na amin'i Jesosy

Mametraka fanontaniana amin'ny tenako momba ny toriteny anio aho: "Mivavaka ho an'Andriamanitra ve aho sa amin'i Jesosy?" Ny valin'ireo teny ireo dia nanova ny fiainako ary afaka manova ny fiainanao koa izany. Asa raha manandrana miaina ara-dalàna tanteraka amin'Andriamanitra aho na manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy fepetra ho fanomezana tsy mendrika avy amin'i Jesosy. Raha hambara mazava tsara, - Miaina miaraka amin'i Jesosy sy amin'ny alalako aho. Tsy azo atao ny manazava ny lafiny fahasoavana rehetra amin'ity toriteny iray ity ...

I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?

Nihazona fihinanana kisoa aho nandritra ny taona maro. Nividy "saosisy" tao amin'ny toeram-pivarotana iray. Nisy olona nilaza tamiko hoe: "Misy ny kisoa ao amin'io saosin-kena io!" Zara raha nino aho. Amin'ny pirinty kely anefa dia mainty fotsy ny fotsy. "Der Kassensturz" (seho amin'ny fahitalavitra Swiss) nanandrana ny saosin'ny vazaha ary nanoratra hoe: Ny sausage misy olona dia malaza amin'ny barbecues. Fa tsy ny saosy rehetra fa toa saosisy vazaha ...

Famonjena ho an'ny olona rehetra

Taona maro lasa izay dia nahare hafatra voalohany aho, izay nampionona ahy matetika. Mbola eritreretiko ho hafatra tena lehibe avy amin'ny Baiboly io. Ny hafatra dia izao: Andriamanitra hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Nanomana fomba hahazoan'ny olon-drehetra ho voavonjy Andriamanitra. Manatanteraka ny drafiny izy izao. Andao aloha hijerentsika ny lalan'ny famonjena amin'ny Tenin'Andriamanitra. ...