toriteny

Antony ahazoana fanantenana

Ny Testamenta Taloha dia tantaran'ny fanantenana diso fanantenana. Manomboka amin'ny fanambarana fa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Saingy tsy ela akory dia nanota ny olona ary noroahina tsy ho paradisa. Saingy tamin ’ny teny fitsarana dia nisy teny fampanantenana - hoy Andriamanitra tamin’ i Satana fa hisy iray amin ’i Eva hanorotoro ny lohany (Genesisy 1). Ho tonga ny mpanafaka. Mety nanantena i Eva ...

Ny fanompoantsika ara-dalàna

«Mamporisika anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, ny nanomezanareo ny tenanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no fanompoam-pivavahanao manan-tsaina ”(Romana 12,1: XNUMX). Io ny lohahevitra tamin'ity toriteny ity. Tsikaritrareo fa tsy misy teny iray. Ankoatra ny fiankohofana amin'ny antonony dia mitombina ihany ny fivavahantsika. Io teny io dia avy amin'ny teny grika "lojika". Ny fanompoana amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ...

Inona no atao hoe fahalalahana?

Nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany vao haingana izahay. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra iray ilay fehezanteny hoe: "Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny fameperana, fa ny fahaizana manao azy nefa tsy noho ny fitiavana ny namana." (Factum 4/09/49). Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana! Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana miaraka amin'ny fandavana ...

I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?

Nihazona fihinanana kisoa aho nandritra ny taona maro. Nividy "saosisy" tao amin'ny toeram-pivarotana iray. Nisy olona nilaza tamiko hoe: "Misy ny kisoa ao amin'io saosin-kena io!" Zara raha nino aho. Amin'ny pirinty kely anefa dia mainty fotsy ny fotsy. "Der Kassensturz" (seho amin'ny fahitalavitra Swiss) nanandrana ny saosin'ny vazaha ary nanoratra hoe: Ny sausage misy olona dia malaza amin'ny barbecues. Fa tsy ny saosy rehetra fa toa saosisy vazaha ...

Famonjena ho an'ny olona rehetra

Taona maro lasa izay dia nahare hafatra voalohany aho, izay nampionona ahy matetika. Mbola eritreretiko ho hafatra tena lehibe avy amin'ny Baiboly io. Ny hafatra dia izao: Andriamanitra hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Nanomana fomba hahazoan'ny olon-drehetra ho voavonjy Andriamanitra. Manatanteraka ny drafiny izy izao. Andao aloha hijerentsika ny lalan'ny famonjena amin'ny Tenin'Andriamanitra. ...

Tsy miadana amin'Andriamanitra

Die heutige Gesellschaft, besonders in der industrialisierten Welt, ist unter zunehmendem Druck: die Mehrzahl der Menschen fühlt sich ständig von irgendetwas bedrängt. Menschen leiden unter Zeitnot, Leistungsdruck (Arbeit, Schule, Gesellschaft), finanziellen Schwierigkeiten, allgemeiner Unsicherheit, Terrorismus, Krieg, Unwetterkatastrophen, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, usw., usw. Stress und Depression sind zu Alltagswörtern, Problematiken, Krankheiten geworden.…

Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

Androany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy. “Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Misintaha ny sandrin'Andriamanitra mba hiatrehana ny fanafihan'ny devoly ”

Raiso ny fiaramanidina

Fanoharana malaza momba an'i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin'ny tempoly hivavaka. Ny iray dia Fariseo, ny iray hafa mpamory hetra (Lio. 18,9.14). Androany roa arivo taona taorian'ny nitenenan'i Jesosy an'io fanoharana io, dia mety halaim-panahy isika hiteny am-pahazotoana ary hilaza hoe: "Azo antoka fa ny Fariseo, ny tandindon'ny fahamarinana sy ny fihatsarambelatsihy!" andramo sary an-tsaina ny fomba nahatonga an'ity fanoharana momba an'i Jesosy ity ...

Ny fanovana ny rano ho divay

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany: nandeha tamin'ny fampakaram-bady izy izay namadika ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy fahita amin'ny fomba maro: ny zava-nitranga dia toa fahagagana kely, toa ny fanaovan-tena toy ny majika fotsiny. Na dia nanakana toe-javatra somary mahamenatra aza izany dia tsy mifanohitra mivantana amin'ny ...