toriteny

Ny fanovana ny rano ho divay

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany: nandeha tamin'ny fampakaram-bady izy izay namadika ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy fahita amin'ny fomba maro: ny zava-nitranga dia toa fahagagana kely, toa ny fanaovan-tena toy ny majika fotsiny. Na dia nanakana toe-javatra somary mahamenatra aza izany dia tsy mifanohitra mivantana amin'ny ...

Antony ahazoana fanantenana

Ny Testamenta Taloha dia tantaran'ny fanantenana diso fanantenana. Manomboka amin'ny fanambarana fa noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Saingy tsy ela akory dia nanota ny olona ary noroahina tsy ho paradisa. Saingy tamin ’ny teny fitsarana dia nisy teny fampanantenana - hoy Andriamanitra tamin’ i Satana fa hisy iray amin ’i Eva hanorotoro ny lohany (Genesisy 1). Ho tonga ny mpanafaka. Mety nanantena i Eva ...

Inona no atao hoe fahalalahana?

Nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany vao haingana izahay. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra iray ilay fehezanteny hoe: "Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny fameperana, fa ny fahaizana manao azy nefa tsy noho ny fitiavana ny namana." (Factum 4/09/49). Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana! Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana miaraka amin'ny fandavana ...

Ny fandrotsahana ny fiainan'i Kristy

Androany dia tiako hampirisika anao hanaraka ny fananarana nomen’i Paoly ny fiangonana Filipiana. Nangataka azy hanao zavatra izy ary hasehoko anao ny mikasika izany, ary hangataka anao hanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ianao. Jesosy dia Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Andininy hafa izay miresaka ny fahaverezan'ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao amin'ny Filipiana. «Satria ao aminao ity saina ity, izay tao amin'i Kristy Jesosy, izay, fony izy tao an ...

Raiso ny fiaramanidina

Fanoharana malaza momba an'i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin'ny tempoly hivavaka. Ny iray dia Fariseo, ny iray hafa mpamory hetra (Lio. 18,9.14). Androany roa arivo taona taorian'ny nitenenan'i Jesosy an'io fanoharana io, dia mety halaim-panahy isika hiteny am-pahazotoana ary hilaza hoe: "Azo antoka fa ny Fariseo, ny tandindon'ny fahamarinana sy ny fihatsarambelatsihy!" andramo sary an-tsaina ny fomba nahatonga an'ity fanoharana momba an'i Jesosy ity ...

Fahatokisan'ny jamba

Tamin'ity maraina ity dia nijanona teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana: fitaratra, fitaratra amin'ny rindrina, iza no tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena rehetra? Ary hoy ny fitaratra tamiko: Azonao atao ve ny miala ao? Mametraka fanontaniana aminao aho: «Mino ve ny zavatra hitanao na matoky tanteraka ve ianao? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te-hanazava zavatra tokana aho: velona Andriamanitra, misy izy, mino izany na tsia! Tsy miankina amin'ny finoanao Andriamanitra ...

Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

Androany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy. “Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Misintaha ny sandrin'Andriamanitra mba hiatrehana ny fanafihan'ny devoly ”

I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?

Nihazona fihinanana kisoa aho nandritra ny taona maro. Nividy "saosisy" tao amin'ny toeram-pivarotana iray. Nisy olona nilaza tamiko hoe: "Misy ny kisoa ao amin'io saosin-kena io!" Zara raha nino aho. Amin'ny pirinty kely anefa dia mainty fotsy ny fotsy. "Der Kassensturz" (seho amin'ny fahitalavitra Swiss) nanandrana ny saosin'ny vazaha ary nanoratra hoe: Ny sausage misy olona dia malaza amin'ny barbecues. Fa tsy ny saosy rehetra fa toa saosisy vazaha ...

Tsy miadana amin'Andriamanitra

Ny fiarahamonina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fanatanjahantena dia iharan'ny tsindry: ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa hatrany ny faneren'ny zavatra iray. Mijaly ny olona amin'ny fotoana voafetra, fanerena hanatontosa (asa, sekoly, fiaraha-monina), fahasahiranana ara-bola, tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny, fampihorohoroana, ady, loza mahatsiravina amin'ny andro, manirery, tsy misy fanantenana, sns, sns .. Ny fihenjanana sy fahaketrahana dia lasa teny isan'andro, olana, aretina…