toriteny

Raiso ny fiaramanidina

Fanoharana malaza momba an'i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin'ny tempoly hivavaka. Ny iray dia Fariseo, ny iray hafa mpamory hetra (Lio. 18,9.14). Androany roa arivo taona taorian'ny nitenenan'i Jesosy an'io fanoharana io, dia mety halaim-panahy isika hiteny am-pahazotoana ary hilaza hoe: "Azo antoka fa ny Fariseo, ny tandindon'ny fahamarinana sy ny fihatsarambelatsihy!" andramo sary an-tsaina ny fomba nahatonga an'ity fanoharana momba an'i Jesosy ity ...

Ny fanovana ny rano ho divay

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany: nandeha tamin'ny fampakaram-bady izy izay namadika ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy fahita amin'ny fomba maro: ny zava-nitranga dia toa fahagagana kely, toa ny fanaovan-tena toy ny majika fotsiny. Na dia nanakana toe-javatra somary mahamenatra aza izany dia tsy mifanohitra mivantana amin'ny ...

Ny masoko efa nahita ny famonjenao

Ny hetsiky ny ankehitriny Parade Street any Zurich dia: "dihy ho an'ny fahalalahana". Ao amin'ny tranokalan'ny hetsika ataontsika: "Ny Street Parade dia fihetsiketsehana dihy amin'ny fitiavana, fandriampahalemana, fahafahana ary fandeferana. Miaraka amin'ny teny filamatra an-dalambe "DANCE FOR FREEDOM" dia mifantoka amin'ny fahalalahana ny mpikarakara. Ny fanahin'ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana ary ny fahalalahana dia niahiahy ny olombelona foana. Mampalahelo anefa fa miaina ao anatin'ny tontolo tena izy isika…

Tsy miadana amin'Andriamanitra

Ny fiarahamonina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fanatanjahantena dia iharan'ny tsindry: ny ankamaroan'ny olona dia mahatsapa hatrany ny faneren'ny zavatra iray. Mijaly ny olona amin'ny fotoana voafetra, fanerena hanatontosa (asa, sekoly, fiaraha-monina), fahasahiranana ara-bola, tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny, fampihorohoroana, ady, loza mahatsiravina amin'ny andro, manirery, tsy misy fanantenana, sns, sns .. Ny fihenjanana sy fahaketrahana dia lasa teny isan'andro, olana, aretina…

Ny fanompoantsika ara-dalàna

«Mamporisika anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, ny nanomezanareo ny tenanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no fanompoam-pivavahanao manan-tsaina ”(Romana 12,1). Io ny lohahevitra tamin'ity toriteny ity. Tsikaritrareo fa tsy misy teny iray. Ankoatra ny fiankohofana amin'ny antonony dia mitombina ihany ny fivavahantsika. Io teny io dia avy amin'ny teny grika "lojika". Ny fanompoana amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ...

Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

Androany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy. “Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Misintaha ny sandrin'Andriamanitra mba hiatrehana ny fanafihan'ny devoly ”

Inona no atao hoe fahalalahana?

Nitsidika ny zanakay vavy sy ny fianakaviany vao haingana izahay. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra iray ilay fehezanteny hoe: "Ny fahafahana dia tsy ny tsy fisian'ny fameperana, fa ny fahaizana manao azy nefa tsy noho ny fitiavana ny namana." (Factum 4/09/49). Ny fahafahana dia mihoatra noho ny tsy fisian'ny sakana! Efa naheno toriteny momba ny fahafahana isika, na efa nianatra ity lohahevitra ity ihany. Ny zavatra manokana ho ahy amin'ity fanambarana ity, na izany aza dia ny fahalalahana miaraka amin'ny fandavana ...

Fahatokisan'ny jamba

Tamin'ity maraina ity dia nijanona teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana: fitaratra, fitaratra amin'ny rindrina, iza no tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena rehetra? Ary hoy ny fitaratra tamiko: Azonao atao ve ny miala ao? Mametraka fanontaniana aminao aho: «Mino ve ny zavatra hitanao na matoky tanteraka ve ianao? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te-hanazava zavatra tokana aho: velona Andriamanitra, misy izy, mino izany na tsia! Tsy miankina amin'ny finoanao Andriamanitra ...

Famonjena ho an'ny olona rehetra

Taona maro lasa izay dia nahare hafatra voalohany aho, izay nampionona ahy matetika. Mbola eritreretiko ho hafatra tena lehibe avy amin'ny Baiboly io. Ny hafatra dia izao: Andriamanitra hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Nanomana fomba hahazoan'ny olon-drehetra ho voavonjy Andriamanitra. Manatanteraka ny drafiny izy izao. Andao aloha hijerentsika ny lalan'ny famonjena amin'ny Tenin'Andriamanitra. ...