fandavana

514 fandavana Efa milalao dodgeball, volley-ball na baolina izahay taloha fony mbola zaza. Alohan'ny hilalao miaraka dia nanamboatra ekipa roa izahay. Voafidy roa ireo kapiteny roa, izay mpisolo toerana voafantina. Voalohany dia voafidy ho an'ny ekipa ny mpilalao tsara indrindra ary tamin'ny farany dia nisy ireo tsy nitana andraikitra lehibe. Tena nanala baraka ny nifidianana azy farany. Ny tsy fisian'ireo voalohany dia mariky ny fandavana ary fanehoana tsy mendrika.

Miaina ao anatin'ny tontolo feno fandavana isika. Efa niaina izany tamin'ny fomba iray hafa isika rehetra. Angamba ianao nolavina tamin'ny daty iray fa zazalahy saro-kenatra. Mety efa nangataka asa ianao nefa tsy nahazo izany. Sa ianao nahazo ilay asa, fa ny lehibanao kosa nihomehy ny hevitrao sy ny torohevitrao. Angamba nandao ny fianakavianao ny rainao. Na naniratsira zaza ianao na tokony hihaino fa tsy ampy ny zavatra nataonao. Angamba ianao no farany voafidy farany ho an'ny ekipa. Vao ratsy kokoa aza raha tsy navela hilalao amin'ny ekipa ianao. Inona ny vokatry ny fahatsapana ho tsy fahombiazana?

Ny fandavana lalina dia mety hiteraka fikorontanan-toetra toy ny tahotra tsy voamarina, fahatsapana ho ambany na hakiviana. Amin'ny fandavanao izany dia mahatsapa tsy mendrika ianao, tsy raharahanao ary tsy tiana. Izy ireo dia mifantoka amin'ny tsy mahomby fa tsy manohina sy mihetsika mahery setra amin'ny fanehoan-kevitra tsotra. Raha misy milaza hoe: "Tsy dia tsara tarehy ny volonao anio", mety hieritreritra ianao hoe: "Inona no tiany holazaina amin'izany? Midika ve izany fa toa milomano foana ny voloko? » Mety hahatonga anao hieritreritra fa nolavina ianao, na dia tsy misy olona manome tsinontsinona anao aza, fa tsapanao ilay fandavana io. Io fahatsapana io no lasa zava-misy anao. Raha mieritreritra ianao fa tsy fahombiazana, dia manaova toy ny very vola.

Tsy irery ianao rehefa mahatsapa izany fandavana izany. Jesosy dia nolavin'ireo tao amin'ny tanàna nahaterahany (Matio 13,54: 58), nataon'ny maro tamin'ny mpianany (Jaona 6,66) sy avy amin'ireo izay novonjeny (Isaia 53,3). Talohan'ny nandehanan'i Jesosy teo anivontsika, dia nolavina Andriamanitra. Rehefa avy nanao izay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'ny Isiraelita dia te ho mpanjaka notanterahina izy ireo, fa tsy taminy (1 Sam 10,19). Tsy zava-baovao amin'Andriamanitra ny fandavana.

Nataon'Andriamanitra nanaiky isika fa tsy holavina. Izay no antony tsy handavany antsika mihitsy. Mety handà an'Andriamanitra isika, fa tsy handà antsika izy. Tian'i Jesosy fatratra isika ka maty ho antsika talohan'ny nanapahantsika hevitra azy (Romana 5,8). «Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany» (Jaona 3,17). «Tsy te-hiala aminao aho ary tsy te hiala aminao» (Hebreo 13,5).

Ny vaovao mahafaly dia Andriamanitra no nifidy anao ho ao amin'ny ekipany ary na dia zaza ao amin'ny fianakaviany aza. «Satria zanaka ianareo ankehitriny, dia nirahin'Andriamanitra tao am-pontsika ny fanahin'ny zanany lahy, izay miantso hoe: Abba, ry dada malala» (Galatiana 4,5: 7). Tsy maninona izay fahaiza-manao anananao, satria raha avelanao hitoetra ao aminao i Jesosy, dia hikarakara ny zava-drehetra izy. Mpandresy ianao fa tsy resy! Ny hany azonao atao dia ny manaiky an'io fahamarinana io, hiseho ary ho vonona handray anjara amin'ny lalao eo amin'ny fiainana. Ianao dia mpikambana sarobidy amin'ny ekipa mpandresy.

avy amin'i Barbara Dahlgren