Ampiasao ny fanomezana fanomezana fotoana

ampiasao ny fanomezana ho an'ny fotoanantsika Ny 20 septambra dia nankalaza ny Taom-baovao ny Jiosy, fetibe misy dikany maro. Araka izany dia mankalaza ny fiandohan'ny tsingerin-taona isan-taona ny olona iray, ho fahatsiarovana ny namoronana an'i Adama sy Eva ary koa dia mankalaza ny famoronana izao rehetra izao, izay ao anatin'izany ny fiandohan'ny fotoana. Rehefa namaky momba ny fotoana aho, dia tsaroako fa misy dikany maro koa ny fotoana. Ny iray dia ny fotoana dia fananan'ny fananana miliara sy mpangataka amin'ny fotoana mitovy. Manana 86.400 isan-tsegondra isan'andro isika rehetra. Saingy tsy vitantsika ny manavotra azy ireo (Ny fotoana tsy azo averina na hihemotra), dia mipoitra ny fanontaniana: «Ahoana ny fampiasana ny fotoana izay azontsika atao?»

Ny lanjan'ny fotoana

Fantatr'i Paoly ny lanjan'ny fotoana ary nanentana ireo kristiana izy mba "hividy ny fotoana" (Efes. 5,16). Alohan'ny handinihantsika akaiky ny dikan'io andininy io dia tiako ny mizara tononkalo aminao izay mamaritra ny hasarobidin'ny fotoana:

Miankina ny lanjan'ny fotoana

Mba hahitana ny sandan'ny herintaona dia anontanio ny mpianatra iray izay tsy nahavita fanadinana farany.
Mba hahalalana ny lanjan'ny iray volana, dia anontanio ny reny iray izay niteraka tany am-boalohany loatra.
Raha te hahalala ny lanjan'ny herinandro dia anontanio ny tonian-dahatsoratra amin'ny gazety iray isan-kerinandro.
Mba hahitana ny lanjan'ny adiny iray dia anontanio ireo tiana izay hiandry tsirairay.
Mba hahitana ny lanjan'ny minitra iray, dia anontanio ny olona iray izay tsy nahita ny fiaran-dalambany, na fiara fitateram-bahoaka na sidina.
Mba hahafantaranao ny lanjan'ny faharoa, dia anontanio ny olona iray tsy maty tamin'ny loza.
Mba hahitana ny hasarobidin'ny millisecond, dia anontanio ny olona iray izay nahazo medaly volafotsy tamin'ny Lalao Olaimpika. Tsy miandry olona ny fotoana.
Angony ny fotoana rehetra anananao, satria sarobidy.
Mizarà azy amin'ny olona manokana ary lasa sarobidy kokoa izy io.

(Tsy fantatra ny mpanoratra)

Amin'ny fomba ahoana no amidy?

Raha jerena ny fotoana, io tononkalo io dia manondro azy izay manondro an'i Paoly ao amin'ny Efesiana 5. Misy teny roa ao amin'ny Testamenta Vaovao izay adika avy amin'ny grika hovidiny. Ny iray dia agorazo, izay mifampiraharaha amin'ny fividianana zavatra amina tsena mahazatra (agora) mifandraika. Ny iray hafa dia exagorazo, izay ilazana ny mividy zavatra ivelan'ny azy. Nampiasa ny teny hoe exagorazo tao amin'ny Efes i Paoly. 5,15-16 ary mananatra antsika: «Tandremo tsara ny fomba fiainanao; aza manao zavatra tsy hendry, fa andramo ho hendry. Araraoty ny fotoana rehetra hanaovana soa amin'ny fotoana ratsy »[New Life, SMC, 2011]. Ao amin'ny fandikan-tenin'i Lotera nanomboka tamin'ny 1912 dia "mividiana ny fotoana." Toa tian'i Paoly ny hampirisika antsika hividy ny fotoana ivelan'ny hetsika ara-dalàna.

Tsy dia zatra loatra ilay teny hoe "vidio". Eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha dia takatra hoe "nivarotra tsy misy dikany" na amin'ny fahatsapana fa "manaiky azy". Raha misy olona tsy afaka mandoa ny trosany dia afaka manao fifanarahana izy ireo ka manakarama ny tenany ho mpanompon'ilay olona trosa mandra-trosa trosa. Ny tolotr'izy ireo dia mety ho foanana mialoha ihany koa raha misy mandoa ny trosa eo amin'ny toerany. Raha ny mpividy iray dia novidina tamin'ny tolotra tamin'ity fomba ity, ity fomba fiasa ity dia nantsoina hoe "manosika na hanavotra".

Ny harena dia afaka manjavozavo ihany koa - araka ny fantatsika avy amin'ny tranoben-paosy ankehitriny. Amin'ny lafiny iray, i Paul dia manasa antsika hampiasa na mividy fotoana. Etsy andaniny, mifototra amin'ny teny manodidina ny torolalan'i Paoly, dia hitantsika fa tokony mpanara-dia an'i Jesosy isika. I Paoly dia milaza amintsika fa tokony hifantoka tsara amin'ilay nividy fotoana ho antsika isika. Ny toerany dia ny tsy handaniam-potoana amin'ny zavatra hafa izay manakana antsika tsy hifantoka amin'i Jesôsy sy ny asa izay nasainy hataontsika.

Ireto manaraka ity ny fanehoan-kevitra momba ny Efesiana 5,16:1 avy amin'ny Boky amin'ny »Wuest's Word Studies ao amin'ny Testamenta Grika:

Ny hoe "mividy" dia avy amin'ny teny grika hoe exagorazo (ἐξαγοραζω), ary midika hoe «hividy». Ny eo afovoany, izay ampiasaina eto dia midika hoe "mividy ho an'ny tenanao na ho tombontsoanao manokana." Raha miteny amin'ny teny metaforisika, dia midika hoe "misambotra ny fotoana rehetra ho an'ny fampiasana hendry sy masina hanao soa," ka ny zotom-po sy asa tsara no fomba ahafahana mandoa vola. (Thayer). "Ny ora" dia tsy ara-tantara (χρονος), midika hoe "fotoana toa izany", fa kairos (καιρος), «ny fotoana tokony hoheverina ho vanim-potoana stratejika, vanim-potoana, vanim-potoana ary mahasoa». Ny iray tsy tokony hiezaka hampiasa ny fotoana araka izay azo atao, fa hanararaotra ireo fotoana ananantsika.

Koa satria tsy azo raisina ho vidin'ny entana azo vidiana ara-bakiteny ny fotoana, dia takatsika ny tenin'i Paoly amin'ny fomba mazava, izay midika fa tokony hampiasa tsara ny toe-javatra misy antsika isika. Raha manao an'izany isika dia hanana dikany sy dikany bebe kokoa ny fotoanantsika ary "handoa vola" koa isika.

Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fotoana

Amin'ny maha-famoronan'Andriamanitra antsika, ny fotoana dia fanomezana ho antsika. Ny sasany dia manana betsaka momba izany ary ny sasany kosa ambany. Noho ny fandrosoana ara-pitsaboana, ny firafitry ny fototarazo tsara ary ny fitahian'Andriamanitra, maro amintsika no ho mihoatra ny 90 ary ny sasany dia ho mihoatra ny 100 taona. Tsy maninona na firy taona no omen'Andriamanitra antsika, satria Jesosy no Tompon'ny fotoana. Tamin'ny alàlan'ny Fahatongavana ho nofo, ny Zanak'Andriamanitra mandrakizay dia tonga hatramin'ny mandrakizay. Noho izany, ny zavatra niainan'i Jesosy dia nahary ny fotoana hafa noho ny antsika. Ny fotoana noforonintsika dia voafetra ao anatin'ny faharetana, fa ny fotoan'Andriamanitra dia tsy voafetra ivelan'ny famoronana. Tsy mizara fizarana ireo fotoan'Andriamanitra, toy ny antsika, taloha, ankehitriny ary ho avy. Ny fotoan'Andriamanitra koa dia manana kalitao hafa tanteraka - karazana fotoana tsy takatry ny saintsika tanteraka. Inona no azontsika atao dia (sy tokony ho) miaina hiaina amin'ny fotoanantsika, miaraka amin'ny fahatokiana fa hihaona amin'ny Mpamorona sy Mpanavotra antsika amin'ny androny mandrakizay.

Aza mampiasa na mandany fotoana tsy mety

Rehefa miteny am-pitenenana momba ny fotoana isika ary miteny toy ny hoe "aza mandany andro", dia midika izany fa afaka hamoy ny fampiasana tsara ny fotoanantsika sarobidy isika. Mitranga izany rehefa mamela olona na misy maka ny fotoanantsika amin'ny zavatra tsy misy dikany isika. Asehoana am-panoharana io, ny hevitry ny tian'i Paoly holazaina amintsika: "Vidio ny fotoana". Mamporisika antsika Izy ankehitriny mba tsy hanararaotra na handany ny fotoanantsika amin'ny fomba izay mahatonga antsika tsy ho afaka hanome anjara amin'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra sy ho antsika Kristiana.

Amin'izany toe-javatra izany, satria sahabo amin'ny "fivarotana fotoana" izany, tokony ho tsaroantsika fa ny fotoana novidina voalohany sy novidin'ny famelan-keloka tamin'ny alàlan'ny zanany lahy. Avy eo isika dia manohy mividy fotoana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fotoantsika araka ny tokony ho izy mba handraisana anjara amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay. Io fividianana tsy lany amin'ny fotoana io dia fanomezana nomen'Andriamanitra antsika. Rehefa nampirisika antsika i Paoly ao amin'ny Efesiana 5,15 mba "hijery tsara ny fomba fiainantsika fa tsy ny zavatra hendry fa tahaka ny hendry", dia manome toromarika antsika izy mba haka fotoana izay manome antsika ny fotoana ho an'Andriamanitra hanome voninahitra.

Ny iraka ataontsika »eo anelanelan'ny fotoana»

Andriamanitra dia nanome antsika fotoana handeha amin'ny fahazavany, handray anjara amin'ny fanompoana amin'ny Fanahy Masina miaraka amin'i Jesosy amin'ny fampandrosoana ny iraka. Mba hanaovana izany dia nomena antsika ny "fotoana anelanelan'ny fotoana" tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany sy faharoa. Ny iraka ataontsika amin'izao fotoana izao dia ny manampy ny olon-kafa amin'ny fikatsahany sy fahalalana an'Andriamanitra ary hanampy azy ireo hanana fiainana feno finoana sy fitiavana, ary koa amin'ny fahatokiana azo antoka fa Andriamanitra dia amin'ny farany ny zavaboary rehetra nividy tanteraka, izay misy fotoana koa. Mivavaka aho mba hividianantsika ao amin'ny GCI ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainana marina sy amin'ny fitoriana ny filazantsaran'ny fampihavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy.

Ho fankasitrahana ny fanomezana nomen'Andriamanitra ny fotoana sy ny mandrakizay,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFAmpiasao ny fanomezana ho an'ny fotoanantsika