Ny fo vaovao

587 ny fo vaovao Louis Washkansky, 53 taona, dia olona voalohany teto an-tany no niara-niaina tamina fo hafahafa tao an-tratrany. Niasa nandritra ny ora maro i Christiaan Barnard sy ny ekipa mpandidy 30 mahery. Ny takarivan'ny 2 desambra 1967, dia nitondra ny klinika i Denise Ann Darvall, mpiandraikitra ny banky 25 taona. Naratra vokatran'ny atidoha izy taorian'ny lozam-pifamoivoizana lehibe. Nanaiky ny rainy ny fanomezana ny fo ary nentina tany amin'ny efitrano fandidiana i Louis Washkansky hoentina voalohany. Barnard sy ny ekipany dia namboly taova vaovao ho azy. Taorian'ny fahatafintohinana elektrika dia nanomboka nikapoka tao an-tratrany ny fon'ny tovovavy. Tamin'ny 6.13 maraina dia vita ny fandidiana ary tonga lafatra ny fahatsapana.

Ity tantara mahagaga ity dia nampahatsiahy ahy ny fiovan'ny foko. Na dia mbola tsy nandalo «fifindrana fo ara-batana» aza aho, samy nisedra ara-panahy tamin'ity fomba ity avokoa isika rehetra izay manaraka an'i Kristy. Ny zava-doza mahatsiravina amin'ny toetrantsika mpanota dia ny tsy hahafaty amin'ny fahafatesana ara-panahy ihany. Mazava ny voalazan'i Jeremia mpaminany hoe: «Ny fo dia zavatra manambaka sy maharikoriko; iza no mahatakatra azy? » (Jeremia 17,9).

Noho ny zava-misy ao amin'ny "toetry ny ara-panahy" dia mety ho sarotra ny hananana fanantenana. Amin'ny tenantsika manokana dia misy ny ain'ny fivelomana. Mahagaga fa i Jesosy dia manolotra antsika tokana mety hahazoana fiainana ara-panahy.

«Manome anao manome fo vaovao sy fanahy vaovao ao anatinao aho ary te hanaisotra ny fo vato hiala amin'ny nofonao ary hanome anao fo feno hena» (Ezekiela 36,26).

Famindrana fo? Mipetraka foana ny fanontaniana hoe: iza no manolotra ny fony? Ny fo vaovao tian'Andriamanitra hamboly ao amintsika dia tsy avy amin'ny voina. Ny fon'ny zanak'i Jesosy Kristy lahy. Ny apôstôly Paoly dia mamaritra ny fanomezana an'i Kristy an-tsitrapo ho fanavaozana ny maha-olombelona antsika, ny fanovana ny fanahintsika ary ny fanafahana ny sitrapontsika. Ity fanavotana feno rehetra ity dia manome antsika fotoana mahafinaritra hahafahantsika mifanakalo ilay fo taloha efa maty ho azy vaovao. Feno feno fitiavana sy fiainana mandrakizay. Nanazava i Paoly hoe: «Fantatsika fa niara-nohomboana taminy ilay olona taloha mba hamongorana ny vatan'ny ota mba tsy hanompoantsika intsony ny ota. Fa izay maty dia afaka tamin'ny ota. Fa raha niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika » (Romana 6,6-8).

Andriamanitra dia nanana fifanakalozana mahafinaritra an'i Jesosy mba hahafahanao miaina fiainana vaovao ao aminy, hanana firaisana aminy ary handray anjara amin'ny fiarahana amin'ny Ray ao amin'ny Fanahy Masina.

Andriamanitra mametraka ny fonao vaovao ary mamelona anao amin'ny fanahy vaovao, zanany. Ianao irery no ahazoana fiainana amin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny famindram-pon'i Jesosy Kristy Mpamonjy sy Mpanavotra!

nataon'i Joseph Tkach