Fanekena ny famelan-keloka

584 fanekena famelan-keloka Ahoana no ahafahanao mamela heloka ny olona amin'ny fiainana andavan'andro? Tsy mora izany. Ny kolontsaina sasany dia manana fombafomba famelan-keloka marina. Ohatra, ny Maasai any Tanzania dia mitondra ny antsoina hoe Osotua, izay midika hoe "Bund". Tao amin'ny boky nampientam-po an'i Christian Rediscovered (Ny Fivavahana Kristianina mitantara vaovao) dia nilaza tamin'i Vincent Donovan ny fomba fiasan'i Osotua. Ny fanitsakitsahana natao tamina fianakaviana teo anivon'ireo vondron'olona iray dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny firaisan'ny foko mpifindra. Tandindomin-doza ny fiarahana miaina.

Ilaina àry ny hiarahan'ireo andaniny roa amin'ny fifanolorana ho voavela heloka. Manomana sakafo ny vondrom-piarahamonina, izay andraisan'ny fianakaviana anjara. Samy tokony hanaiky sy hihinana ilay sakafo efa nomanina ny olona voakasik'izany io sy ilay mpanota. Ny sakafo dia antsoina hoe "sakafo masina". Ny hevitra fototra dia ny hoe ny famelan-keloka dia mifandray amin'ny fihinanana ny sakafo ary manomboka Osotua vaovao. Mahatalanjona tsotra sy tsotra!

Nizara sakafo masina tamin'ny olona tianao na tianao ve ianao? Ahoana ny fanaovana ny fanasan'ny Tompo? Azo atao ve ny fatoran'ny famelan-keloka vaovao eo aminao sy olona iray izay nanotanao na nanota taminao rehefa niara-nankalaza ny fanasan'ny Tompo? «Koa raha mamono ny fanomezanao eo amboninny alitara ianao dia tonga ao an-tsainao fa ny rahalahinao manana zavatra hanoherana anao, avelao eo eo anoloan ny alitara ny fanomezanao, ary mandehana aloha, mihavana amin'ny rahalahinao, dia avy eo ary hamono ny fanomezanao » (Matio 5,23: 24)

Ahoana ny fivoriana iray hizarana "sakafo masina" miaraka? Sa ianao mitondra fihetseham-po mitovy amin'ny sakafo iray amin'ny manaraka? Maneho hevitra momba ny fanao Maasai i Donovan: "Ny fifanakalozana ny sakafo masina dia manaporofo ny famelan-keloka indray". Inona no fitahiana raha afaka manohana ilay antso ao amin'ny teny voalaza etsy ambony isika, Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

by James Henderson