Voafidy avy amin'Andriamanitra

Izay rehetra efa voafidy tamina ekipa nandray anjara tamin'ny lalao na zavatra misy fiantraikany amin'ny mpilatsaka hafa dia mahafantatra ny fahatsapana voafidy. Manome anao hahatsapa fa tiana sy ankasitrahana. Etsy ankilany, fantatry ny ankamaroantsika koa ny mifanohitra amin'ny tsy fidiana voafidy, tsapanao fa tsy miraharaha sy nolavina.

Andriamanitra, izay nahary antsika sy mahatakatra ireo fahatsapana ireo, dia manantitrantitra fa ny safidin'ny Isiraely ho olony dia nodinihina tamim-pitandremana ary tsy kisendrasendra. Hoy izy taminy: "Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka voafidin'i Jehovah ho firenena fananana amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany." (Deoteronomia 5: 14,2). Ny andininy hafa ao amin'ny Testamenta Taloha dia maneho koa fa nofidin'Andriamanitra: tanàna, pretra, mpitsara ary mpanjaka.

Kolosiana 3,12:1 sy 1,4 Tes. manambara fa voafidy tahaka ny Isiraely isika: «Fantatsika, ry rahalahy tian'Andriamanitra, amin'ny fifidianana (ho an'ny olony) "Midika izany fa tsy nisy ny loza tamintsika. Teto daholo isika rehetra noho ny fikasan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataony dia atao amin'ny tanjona, fitiavana ary fahendrena.

Ao amin'ny lahatsoratra farany momba ny maha-izy antsika an'i Kristy dia nametraka ny teny hoe "misafidy" eo am-pototry ny hazo fijaliana. Zavatra inoako fa fototry ny hoe iza isika ao amin'i Kristy ary zava-dehibe amin'ny fahadiovana ihany koa. Raha mandehandeha isika ary mino fa eto an-tany isika na avy am-pitiavana dia lasa ny finoantsika Aoka ho malemy ianao ary hampandroso ny maha-kristiana matotra antsika.

Isika tsirairay avy dia tokony hahalala sy mino fa Andriamanitra dia nifidy antsika ary niantso antsika tamin'ny anarany. Izy dia namihina azy sy izaho teo an-tsorony ary niteny hoe: "Hifidy anao aho, araho aho!" Afaka matoky isika fa mahalala fa Andriamanitra no nifidy antsika sy tia antsika ary manana drafitra ho antsika tsirairay avy.

Inona no tokony ataontsika amin'ireo vaovao ireo fa tsy hahatsapa hafanana sy mangatsiaka? Io no fototry ny fiainantsika kristianina. Tian'Andriamanitra hahafantatra isika fa Azy isika, tiantsika, tiantsika ary hikarakara antsika ny raintsika. Tsy hoe tsy maintsy nataontsika. Araka ny nolazainy tamin'ny Israelita tao amin'ny boky fahadimy ao amin'ny Mosesy 7,7: "Tsy noho ny firenena rehetra no tadiavin'i Jehovah ho anao sy nifidy anao; fa ianao no kely indrindra amin'ny olona rehetra. » Satria tianay Andriamanitra, afaka hiteny amin'i David isika: «Inona no alahelonao, ry fanahiko, ka tsy ao amiko intsony ianao? Miandrasa an’Andriamanitra; satria mbola hisaorako azy fa izy no famonjena ahy sy Andriamanitro » (Salamo 42,5)!

Satria voafidy isika dia afaka manantena ho azy, midera azy ary matoky azy. Avy eo isika dia afaka mitodika any amin'ny hafa ary manome taratra ny fifaliana ananantsika ao amin'Andriamanitra.

by Tammy Tkach


PDFVoafidy avy amin'Andriamanitra