ANDRO ALOHA

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

359 maninona raha mivavaka rehefa mahalala anny zavatra rehetra ny andriamanitra "Rehefa mivavaka ianao dia aza manambatra ny teny foana toa ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mihevitra izy ireo fa hohenoina izy raha miteny teny maro. Aza atao toa azy ireo, satria fantatry ny rainao izay ilainao, ary manao izy alohan'ny anontanianao azy amin'izany "(Mt 6,7: 8 NCC).

Nisy nanontany hoe: "Fa maninona aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra nefa fantany ny zava-drehetra?" I Jesosy dia nanao io teny etsy ambony io ho fampidirana ny Raintsika. Andriamanitra mahalala ny zava-drehetra. Na aiza na aiza no misy ny fanahiny. Raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra foana isika dia tsy midika izany fa tokony hihaino tsara kokoa izy. Ny vavaka dia tsy hoe manintona ny fiheveran'Andriamanitra. Manana ny ...

Vakio bebe kokoa ➜

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

Niverina 360 ary mijanona "Marina fa mandeha aho ary manomana fitoerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka mitondra anao aty amiko, mba ho eto ihany koa aho" (Jaona 14,3).

Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'izany vanimpotoana izany dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe amin'ny alemà: "Tomponay! Andao!"

Ny kristiana dia manantena ny fiverenan'i Jesosy, izay nampanantenainy eo amin'ny andalan-teny etsy ambony. Mampanantena izy fa hiverina izy ary hijanona ...

Vakio bebe kokoa ➜

Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Ny zavatra nambaran'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra Tena fahasoavana madio dia voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny zava-bitany eo alohany (Efes. 2,8–9 GN).

Mahafinaritra tokoa raha kristiana mianatra mahatakatra fahasoavana isika!
Ny fahatakarana izany dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika antsika manokana. Mahatonga antsika kristiana milamina sy fifaliana izay any ivelany fa tsy ao anaty. Ny dikan'ny fahasoavan'Andriamanitra: miankina amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika ny zava-drehetra fa tsy izay nataontsika ...

Vakio bebe kokoa ➜