Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Jesosy 406 no nilaza fa izaho no fahamarinana Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Na dia mazava foana aza izy, na dia tonga tamin'ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" voavaly. Tiako manokana ny toerana iray izay lazainy ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona: «Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona manatona ny ray noho ny amiko » (Jaona 14,6).

Ity fanambarana ity dia mampiavaka an'i Jesosy amin'ny mpitarika rehetra ny finoana hafa. Ny mpitarika hafa dia nilaza hoe: "tadiaviko ny fahamarinana" na "Mampianatra ny fahamarinana aho" na "mampiseho ny marina aho" na "Mpaminany ny fahamarinana" aho. Tonga Jesosy ary nilaza hoe: «Izaho no fahamarinana. Ny fahamarinana dia tsy fitsipika na hevitra manjavozavo. Ny marina dia olona ary izaho izany olona izany. »

Eto isika dia tonga amin'ny teboka lehibe. Ny famonoana toa an'io dia manery antsika handray fanapahan-kevitra: raha mino an'i Jesosy isika dia tsy maintsy mino izay rehetra lazainy. Raha tsy mino azy isika dia tsy misy dikany ny zava-drehetra, dia tsy mino zavatra hafa nolazainy isika. Tsy misy ambanimbany. Na Jesosy dia ny fahamarinana ao anaty ary milaza ny marina izy, na izy roa ireo dia diso.

Izany no zavatra mahafinaritra: mahafantatra ny tenany fa izy no fahamarinana. Ny fahafantarana ny marina dia midika hoe afaka matoky tanteraka ny teniny aho amin'ny manaraka hoe: "Ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anao" (Jaona 8,32). Nampahatsiahivin'i Paoly antsika izany ao amin'ny Taratasy ho an'ny Galatianina: "Navahan'i Kristy ho afaka isika!" (Gal. 5,1).

Ny fahalalana an'i Kristy dia midika hoe mahafantatra fa ny marina ao aminy ary afaka isika. Malalaka alohan'ny fitsarantsika ny fahotantsika ary afaka mitia ny hafa amin'ny fitiavana radikaly izay nasehony tamin'ny mpiara-belona taminy isan'andro isan'andro tamin'ny fiainany tety an-tany. Malalaka amin'ny fahatokisan'ny fanjakany isika mandritra ny fotoana rehetra ary amin'ny zavaboary rehetra. Satria fantatsika ny marina, dia afaka matoky azy isika ary miaina araka ny ohatr'i Kristy.

nataon'i Joseph Tkach


PDFHoy Jesosy: Izaho no fahamarinana