fanamarinana

Fanamarinana 516 «Tsy maintsy nividy ny kiraro ny kiraro ary nahita azy ireo tamin'ny tolotra manokana. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny akanjo novidiko tamin'ny herinandro lasa teo ». "Tsy maintsy nanafaingana ny fiara aho teny amin'ny lalambe satria ny fiara ao aoriako dia nanainga ahy ary nanery ahy handeha haingana." «Nihinana ity mofomamy ity aho satria ny farany dia tsy maintsy nanisy efitra ao anaty vata fampangatsiahana aho». «Tsy maintsy nampiasa lainga fotsy kely aho; satria tsy te handratra ny fihetseham-pon'ny sakaizako aho ».

Efa nataontsika daholo izany. Izahay dia nanomboka tamin'izy mbola zaza ary hanohy hanao izany amin'ny maha-olon-dehibe. Manao izany foana isika rehefa manao zavatra izay fantatsika fa tsy tokony - zavatra tokony hahatsapa ho meloka isika. Saingy tsy mahatsiaro meloka isika satria mieritreritra fa manana antony tsara amin'ny fanaovana izay ataontsika. Nahita ny antony nahatonga anay hanao araka izay ilainay farafaharatsiny indrindra izahay tamin'io fotoana io, ary toa tsy maninona ny olona. Antso io Ny fanamarinana, ary ny ankamaroantsika dia manao izany kanefa tsy mahatsapa izany. Mety ho lasa fahazarana, fomba fisainana izay mitazona antsika tsy handray andraikitra amin'ny ataontsika. Matetika aho no manamarina ny tenako rehefa manokatra ny vavako be aho ary milaza zavatra tsy tiana na fitsikerana.

Eny, lazaiko zavatra ratsy ary izao. Sarotra ny mifehy azy. Raha manamarina ny tenako aho dia manafoana izany (saika) ny fahatsapana ho meloka ary mamela ahy hahatsapa fahafaham-po fa nanampy ny mpahazo ny fanehoan-kevitra aho hianatra zavatra ary hitombo ara-panahy.
Manamarina zavatra maro ho antsika ny fanamarinana antsika. Izy io dia afaka manampy antsika hahatsapa ho ambony kokoa amin'ny hafa. Afaka manaisotra ny helokantsika izy io. Manampy antsika hieritreritra izany hoe mety sy tsara ny zavatra nataontsika. Afaka manome antsika fahatsapana fiarovana fa tsy hiaina vokatra ratsy isika. Right? Wrong! Ny fanamarinanantsika manokana dia tsy manome tsiny antsika. Tsy manampy izany, manome antsika ny hevitra tsy mety hoe afaka miala amin'ny ratsy nataontsika. Misy fanamarinana manome tsiny antsika ve? Ny fanamarinan-tena eo imason'Andriamanitra dia mamaritra ny asa izay nataon'i Jesosy ho mpanota tsy marina.

Raha mahazo fanamarinana avy amin'Andriamanitra isika amin'ny finoana ary amin'ny alàlan'ny finoana fotsiny, dia manafaka antsika amin'ny fanamelohana Izy ary mahatonga antsika hankasitraka azy. Ny fanamarinan-dry zareo dia tsy mitovy amin'ny antsika manokana, izay anaovantsika manameloka ny tenantsika amin'ny fitondran-tena ratsy amin'ny antsoina hoe antony tsara. Avy amin'i Kristy ihany no fanamarinana marina. Ny fahamarinany dia ampanantenain'Andriamanitra ho toetra amam-panahy isika fa tsy anjarantsika.

Raha tena nohamarinina tamin'ny finoana velona an'i Kristy isika dia tsy mahatsapa intsony fa mila manamarina ny tenantsika. Miankina amin'ny finoana marina ny fanamarinan'Andriamanitra, izay tsy azo ihodivirana ary mitarika ho amin'ny fankatoavana. Ny fankatoavana an'i Jesosy Tompontsika dia ahafahantsika mahafantatra ny andraikitsika amin'ny toe-javatra toy izany, araka ny voalaza tetsy am-piandohan'ity lahatsoratra ity, mba hahafahantsika mahazo azy ireo. Ho fantatsika ny antony manosika antsika, handray andraikitra ary hanenina isika.

Ny fanamarinana marina dia tsy manome fihetseham-po diso, fa ny tena filaminanana. Tsy ho marina eo imasontsika izahay, fa eo imason’Andriamanitra. Ary izany no tsara kokoa.

by Tammy Tkach


PDFfanamarinana