Fifandraisana mafana

553 fifandraisana mafanaMahafinaritra ny hanana fotoana falifaly, mirary saina ary mifaly amin'ny fifandraisana mafana. Mipetraka eo akaikin'ny tsirairay, mankafy sakafo matsiro ary miaraka amin'ny fanarahana fifandraisana am-pirahalahiana mandritra ny resaka. Ny olona tsy marim-pototra teo amin'ny sary eo anoloana dia nanaitra ahy mafy. Ny ankizy sy ny zafikeliny dia mifaly amin'ny zokiolona amin'ny fihomehezana ary mandany fotoana mahafinaritra sy mahafinaritra.

Efa naniry ny hanananao trangan-javatra manome aingam-panahy toy izany ve ianao? Angamba te hahafantatra bebe kokoa momba ny lasa ianao na ny mpitsidika izay tadiavinao ary te hanatsara ny fifandraisanao aminy.

Mizara aminao ny tantaran'ny Zacchaeus malaza aho. Nanankarena izy, ilay manampahefana ambony ao Jeriko ary fohy kely. Dia nitaingina hazo rofia izy nahita an'i Jesosy nandalo. Tsy tiany ny hanakana ny heviny momba an'i Jesosy ny olona.
Rehefa nandalo ilay hazo Jesosy dia niandrandra ka niantso hoe: "Zakaiosy, midina faingana! Tokony ho vahiny ao an-tranonao aho anio. » Nidina haingana avy tao amin'ilay hazo i Zakaiosy ary nitondra an'i Jesosy tamim-pifaliana tany an-tranony. Betsaka ny olona tezitra raha nahita izany. "Ahoana no hanasana azy amin'ny mpanota toy izany!"

Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: «Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.» Da sagte Jesus: «Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams» (Aus Lukas 19, 1-9).

Anjarantsika ny manokatra ny fontsika mba hiroborobo ao anaty fifandraisana mafana, ho an'i Jesosy, ilay namantsika, na ny tenantsika aza. Na izany na tsy izany dia takiana amiko ny hihazona fifandraisana mafana. Ary ny toetrako dia mampiseho tsara raha tarihin'ny fitiavana aho. Ny fitiavana fotsiny dia tsy fihetseham-po very fotsiny, fa ny toetra mampiavaka an'Andriamanitra sy ireo zanany. Ao anatin'ny toetranao amin'ny maha-rahalahinao na anabavin'i Jesosy Kristy anao, rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fifandraisanao, miakatra midina ilay hazo ary manadio ny fifandraisanao mivadika. Mampiavaka anao izany ho vahiny tsy manam-petra amin'ny fanekena fitiavana, satria tsy manavaka ny mpampiantrano azy amin'ny fanomezana fitiavana sy fiheverana ny vahiny.

Ho an'ny fihaonana manaraka amin'ny namana na havana, mirary anao mahafinaritra sy mahafinaritra be aho!

Toni Püntener