Artikel


Niorina tamin'ny famindram-po

157 niorina tamin'ny famindram-po Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino miaraka amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mila asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny bouddhisme izay mampanantena nirvana ihany koa dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny làlana valo valo arahin'ny marimarina.

Mampanantena paradisa ny finoana silamo - fiainana mandrakizay feno fahafaham-po sy fahafinaretana ara-nofo. Mba hahatongavana any dia ny mpino dia tsy maintsy manaraka ny fanekem-pinoana sy andry dimy amin'ny finoana silamo. Ny fiainana miaina tsara sy ny fanarahana ny fomban-drazana dia mitarika ny Jiosy mankany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Mesia. Tsy misy mahay manavotra ny tranobe. Misy be foana foana raha - raha afaka manaraka ny fitsipika ianao dia hahazo ny valisoanao. Iray ihany ny "fivavahana" iray izay afaka miantoka vokatra tsara aorian'ny fahafatesana raha tsy miaraka amin'ny fotoana mitovy ary tafiditra ao ny valisoa amin'ny asa tsara na fomba fiaina mety. Ny Kristianisma dia ny fivavahana tokana tokana izay mampanantena sy mamonjy famonjena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. I Jesosy irery no hany tsy misy fepetra hahazoana famonjena afa-tsy ny mino azy amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy izay maty noho ny fahotan'izao tontolo izao.

Ary noho izany dia tonga eo afovoan'ny hazo fijalian'ny hazofijaliana "Identity in Christ" isika. Ny asan'i Kristy, izay asan'ny fanavotana sy manolo ny asan'ny olona, ​​dia fahasoavana, mifototra amin'ny finoantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia omena antsika ho fanomezana, fanomezana manokana, fa tsy valisoa amin'ny zavatra nataontsika. Ohatra isika ...

Vakio bebe kokoa ➜

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

271 nahoana ny kristiana no mijaly? Amin'ny maha-mpanompon'i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika no angatahana hanome fampiononana ny olona rehefa mandalo karazana fijaliana isan-karazany. Amin'ny fotoanan'ny fijaliana, dia asaina isika hanome sakafo, fialofana na akanjo. Saingy amin'ny fotoan'ny fijaliana, indraindray isika dia asaina manazava hoe nahoana no avelan'Andriamanitra mijaly ny Kristianina, ankoatra ny fangatahana fanamaivanana ara-batana. Ity no fanontaniana sarotra hovaliana, indrindra rehefa anontaniana amin'ny fotoana fahakiviana ara-batana, ara-pihetseham-po, na ara-bola. Indraindray ny fanontaniana dia apetraka amin'ny fomba iray manontanio ny toetran'Andriamanitra.

Ny fiheverana ny mijaly Kristiana ao amin'ny kolontsaina tandrefana indostrialy dia matetika tsy mitovy amin'ny an'ny fijaliana Kristiana any amin'ny faritra mahantra kokoa ara-toekarena. Amin'ny maha kristiana antsika, inona no antenaintsika manoloana ny fijaliana? Ampianarina ny kristiana sasany fa rehefa tonga kristiana izy ireo dia tsy tokony hijaly intsony eo amin’ny fiainany. Ampianarina izy ireo fa ny fijaliana kristiana dia noho ny tsy fisian'ny finoana.

Ny Hebreo 11 dia antsoina matetika hoe toko ny finoana. Ao anatin’izany, dia misy olona deraina noho ny finoany mahatoky. Anisan’ireo olona voatanisa ao amin’ny Hebreo 11 ireo sahirana, enjehina, ampijalina, ampijalina, nokapohina ary novonoina ( Hebreo 11:35-38 ). Mazava fa tsy noho ny tsy fahampian’ny finoana no nahatonga ny fijaliany araka ny voatanisa ao amin’ny toko Finoana.

Ny fijaliana dia vokatry ny fahotana. Tsy ny fijaliana rehetra anefa no vokatry ny fahotana eo amin’ny fiainan’ny Kristianina. Nandritra ny fanompoany teto an-tany, dia nifanena tamin’ny lehilahy iray jamba i Jesosy. Nangataka an’i Jesosy ny mpianatra mba hanazava ny niandohan’ny ota...

Vakio bebe kokoa ➜