lahatsoratra mahaliana

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

361 ny hanoanana lalina ao anatintsika "Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA).

Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy.

Miresaka momba ny faniriana aho, ny faniriana ao anaty antsika hikaroka lalina kokoa, ny fitalahoana ho fahatanterahana izay ezahintsika hofenoina zavatra hafa. Fantatro fa mila bebe kokoa avy amin'Andriamanitra aho. Saingy noho ny antony sasany ity zava-mihomehy ity dia mampatahotra ahy, toy ny hoe nangataka betsaka ahy noho ny azoko omena azy. Matahotra raha ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny hoavy

Faminaniana 150 Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina izany. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitarika hafahafa ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissera ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny tenany amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka tsy mahalala ny ho avy akory. Araka izany dia toa misy mpivarotra zokiolona izay tonga ary milaza fa fantany fa ny ho avy dia afaka manangona betsaka aorian'izany raha mahay ny mandefitra ny sonian'Andriamanitra izy amin'ny ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny fiangonana

086 ny fiangonana Sary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ny fanehoana an'ohatra amin'ny soratra masina isan-karazany, ao anatin'izany ny Tonon-kiran'ny Tononkira, dia manondro azy io. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16-2,12, izay ilazan'ny malala ny ampakarina fa efa lasa ny fotoan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana (jereo koa ny Heb 2,16), ary ao koa izay lazain'ny ampakarina: Ny sakaizako dia ahy ary azy ”(Md.). Ny Fiangonana dia samy manana ny maha-izy azy ary miaraka amin'i Kristy ary izy dia mpikamban'ny Fiangonana.

I Kristy no mpanambady izay "tia sy nanolotra ny tenany ho an'ny Fiangonana" ka dia "fiangonana be voninahitra izy ary tsy misy pentimpentina na kapoka na zavatra hafa toy izany" (Ef 5,27). Izany ...

Vakio bebe kokoa ➜