lahatsoratra mahaliana

Famindram-po ho an'ny rehetra

209 famindram-po ho an'ny rehetra Rehefa nivory tany amin'ny fiangonana manerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny andro fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nahare teny fampiononana, fampaherezana, ary fanantenana izy ireo. Saingy, maro amin'ireo mpitondra fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - manohitra ny fikasan'izy ireo hanome fanantenana ho an'ilay firenena malahelo - dia nampiely hafatra tsy an-kitsimpo izay niteraka fahavoazana, fahakiviana ary tahotra. Izany no ilazana ireo olona namoy havan-tiana tamin'ilay fanafihana, havana na namana izay mbola tsy nanaiky an'i Kristy. Betsaka ny kristiana fototra sy evanjelistika no resy lahatra fa misy maty tsy misy milaza an'i Jesosy Kristy, raha tsy satria tsy mbola nahare momba an'i Kristy izy, ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ilay mpitsara any an-danitra

206 ny mpitsara any an-danitra Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy, ao amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 12,32; Kol. 1,19-20; Jaona 3,16- 17), isika rehetra dia afaka manala ny tahotra sy ny tebiteby momba ny "izay ijoroantsika miaraka amin'Andriamanitra" ary manomboka tena miala sasatra amin'ny fahazoana antoka ny fitiavany sy ny fitarihany hery eo amin'ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara ary marina tokoa fa vaovao tsy ho an'ny olom-bitsy ihany fa ho an'ny rehetra, araka ny vakintsika ao amin'ny 1 Jaona 2,2.

Mampalahelo nefa marina fa maro ny mino mino no matahotra ny fitsarana farany. Mety ho ianao koa. Rehefa dinihina tokoa, raha tsy manao ny marina amin'ny tenantsika isika dia fantatsika fa tonga lafatra Andriamanitra ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tantaran'i Jeremy

Tantara 148 nataon'i jeremy Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana nanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary avy eo dia nalefan'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina.

Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nitsangitsangana teo amin'ny seziny izy, ary nitabataba be. Indraindray dia niteny mazava izy indray, toy ny hoe nisy tara-pahazavana namirapiratra teo amin'ny haizin'ny ati-dohany. Ny ankamaroan'ny fotoana anefa dia nahatezitra ny mpampianatra azy i Jeremy. Indray andro, niantso ny ray aman-dreniny izy ary nanontany ...

Vakio bebe kokoa ➜