Artikel


Tsara loatra ny ho marina

Tsy mahazo na inona na inona maimaimpoana ianao Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny traikefa manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. Mihoatra noho ny tsara tarehy fotsiny ny filazantsara. Manolotra fanomezana izy io.

Izao no nilazan'i Thomas Torrence, teolojianina trinite: "Maty ho anao indrindra Jesosy Kristy satria mpanota ianao ary tsy mendrika azy tanteraka ary noho izany dia nataonao ho anao, eny fa na dia teo aloha sy tsy miankina amin'ny finoanao azy aza. Izy no namatotra anao ny fitiavany izay tsy hamelany anao mihitsy. na dia lavinao aza izy ary alefanao any amin'ny helo dia tsy hitsahatra ny fitiavany ". (The Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

Tena marina tokoa izany! Izany angamba no mahatonga ny ankamaroan'ny kristiana tsy tena mino an'io. Izany angamba no mahatonga ny ankamaroan'ny Kristiana mihevitra fa ny famonjena dia tsy avy amin'ny olona mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana ara-pitondran-tena ihany.

Na izany aza, ny Baiboly milaza fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra - fahasoavana, fahamarinana ary famonjena - amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Tsy afaka manao na inona na inona momba izany isika. Izany fanoloran-tena tanteraka ho antsika izany, io fitiavana tsy hay fehezina io, io fahasoavana tsy misy fepetra io, tsy afaka manantena ny hahazoantsika izany rehetra izany isika amin'ny fiainany arivo.

Die meisten von uns denken immer…

Vakio bebe kokoa ➜

Fantaro an'i Jesosy

161 nahafantatra an'i Jesosy Jesosy Matetika ny resaka hahafantarana an'i Jesosy. Ny fomba hanaovana izany anefa toa somary malalaka sy sarotra ihany. Natao indrindra izany satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka mifanatrika. Tena misy izy io. Nefa tsy hita na tsy azo zahana io. Tsy afaka mandre ny feony koa isika, afa-tsy angamba amin'ny tranga tsy fahita firy. Ahoana ary ny fomba hahalalantsika azy?

Tato ho ato dia mihoatra ny loharano iray no nifantohan'ny saiko hitady sy hahafantatra an'i Jesosy ao amin'ny Filazantsara. Matetika, toa anao, dia namaky azy ireo aho ary nanatrika kilasy fianarana any amin'ny oniversite antsoina hoe Harmony ao amin'ny Filazantsara. Saingy nandritra ny fotoana kelikely dia nifantoka tamin'ny boky hafa aho - indrindra ny taratasin'i Paul. Natao tsara izy ireo mba hitarihana olona hiala amin'ny fanavakavahana sy ho amin'ny fahasoavana.

Ho fomba hanombohana ny taom-baovao dia nanolo-kevitra ny pasitera ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona. Rehefa nanomboka namaky azy aho dia nanaitra ahy indray ny zava-nitranga tamin'ny fiainan'i Jesosy araka ny noraketin'i Jaona. Avy eo nanao lisitra ny tenin'i Jesosy aho momba ny hoe iza izy ary iza izy avy amin'ireo toko 18 voalohany. Nitombo lavitra noho ny nataoko an-tsaina ny lisitra.

Avy eo, nanome baiko boky iray izay te-hamaky aho nandritra ny fotoana elaela - Manomeza ahy fotsiny Jesosy nataon'i Anne Graham Lotz. Nohaingoin'ny Filazantsaran'i Jaona izany. Na dia novakiako ampahany ihany aza izy io, efa nahazo vina vitsivitsy aho.

Tao anatin'ny iray amin'ireo fandaharam-pivavahana isan'andro, ny mpanoratra dia nanonona imbetsaka fa ny fandalinana ny Evanjely dia fomba iray lehibe "fitiavam-pitiavana amin'ny fiainan'i Kristy" (John Fischer, The ...

Vakio bebe kokoa ➜