Iza no fahavaloko?

Tsy hohadinoiko velively ny andro mahory any Durban, Africa Atsimo. 13 taona aho ary nilalao tao amin'ny tokotanin'ny andro tamin'ny andro feno masoandro izay feno hafaliana voasambotra ireo rahalahiko, rahavaviko ary namako rehefa niantso ny fianakaviana tao anaty ny reniko. Nibon-dranomaso ny ranomaso raha nitazona lahatsoratra gazety izay nitantara ny fahafatesan'ny raiko tany Afrika Atsinanana.

Nisy ny fanontaniana vitsivitsy nanamarika ny tranga nahafatesany. Na izany aza, ny zava-drehetra dia toa manondro fa niharan'ny ady Mao Mao izy tamin'ny taona 1952 ka hatramin'ny 1960 ary nitazona ny fanjanahan'i Kenya. Ny vondrona mavitrika indrindra amin'ny ady dia avy amin'ny Kikuyu, foko lehibe indrindra any Kenya. Na dia ny fikatonan'ny fifandonana tamin'ny herin'ny mpanjanaka sy ny mpanjanaka fotsy aza dia nifandona ihany koa ny Mao Mao sy ny Afrikana mahatoky. Ny raiko dia tompon'andraikitra lehibe tamin'ny fisakafoanana Kenyan tamin'izany fotoana izany ary nanana anjara toerana lehibe tamin'ny ady ary noho izany dia tao anatin'ny lisitry ny hitanao. Kivy tanteraka aho, nisafotofoto ary tena tezitra fony aho zatovo. Ny hany hitako dia ny fahaverezan'ny raiko malalako. Fotoana fohy taorian'izany dia tapitra ny ady. Nikasa ny hifindra any Afrika Atsimo izy afaka volana vitsivitsy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy azoko ny tena anton'ny ady ary fantatro fotsiny fa niady tamin'ny mpampihorohoro ny raiko. Izy no fahavalon'ny namoy ny aina maro!

Tsy vitan'ny hoe niatrika ny fahaverezan'ny trauma, isika koa dia niatrika ny tsy maintsy hiatrehana fiainana fahantrana be satria ny mpitondra fanjakana tsy nanaiky handoa ny lanjan'ny fananantsika any Atsinanana. Niatrika zava-tsarotra ny reniko nitady asa sy fitaizana zaza dimy taona ary manome azy karama kely. Na izany aza, tsy nivadika tamin'ny finoana kristiana aho tao anatin'ny taona vitsivitsy ary tsy nanaitra hatezerana na fankahalana ny olona izay tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko mahatsiravina.

Tsy misy fomba hafa

Ny teny nolazain'i Jesosy rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy, nijery ireo izay nanameloka, naneso, nokapohina, nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana ary nijery azy ho faty tao anaty alahelo, nampionona ahy tamin'ny fanaintainako: "Dada ô, avelao ny heloko satria tsy fantany izay ataony. »
Ny fanomboana an'i Jesosy dia nasongadin'ireo mpitarika ara-pinoana nanamarin-tena tamin'izany fotoana, ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, izay natao tamin'ny politika, ny fahefana ary ny fahatokiana teo amin'ny tontolon'izy ireo. Nihalehibe teto amin'ity tontolo ity izy ireo ary namaka lalina tamin'ny psyche manokana sy ny fomban-kolontsaina tamin'ny fotoanany. Ny hafatra notorin'i Jesosy dia niteraka fandrahonana mafy ho an'ny fitohizan'izao tontolo izao.Dia nandrafitra tetika izy ireo hitondrana azy eo amin'ny fitsarana ary hohomboana amin'ny hazo fijaliana. Tena diso tanteraka ny nanaovana azy, saingy tsy nahita fomba hafa izy ireo.


Ny miaramila roman dia anisan'izao tontolo izao, ampahany amin'ny fitondran'ny imperialisista. Nanaraka toromarika fotsiny avy tamin'ny lehibeny izy ireo, toy ny fanaon'izay miaramila mahatoky hafa. Tsy nahita fomba hafa izy ireo.

Tsy maintsy niatrika ny fahamarinana ihany koa aho: ireo mpikomy Mao Mao dia tratra tamin'ny ady mahatsiravina izay mikasika ny fahavelomana. Ny fahalalahanao manokana dia nivadika. Nitombo izy ireo nino ny anton'izy ireo ary nifidy ny lalan'ny herisetra hahazoana antoka ny fahalalahana. Tsy nahita fomba hafa izy ireo. Taona maro taty aoriana, tamin'ny 1997, dia nasaina ho vahinin'ny mpitsidika aho tamin'ny fivoriambe iray teo akaikin'i Kibirichia any amin'ny faritra Meru atsinanan'i Kenya. Fotoana nahafinaritra nanadihady ny fakako ary nampiseho ny vady aman-janako ny toetran'i Kenya tena nahafinaritra azy ireo.

Tao anatin'ny lahateny fanokafana no niresahako ny fahazazana nankafizako teto amin'ity firenena mahafinaritra ity, saingy tsy nilaza na inona na inona momba ny lafiny maizina amin'ny ady sy ny fahafatesan'ny raiko aho. Fotoana fohy taorian'ny niovako azy, dia tonga tamiko ny lehilahy zokiolona iray volo fotsy be teo am-pandehanana teo ambony crutch ary nitsiky tamin'ny tavany. Faly tamin'ny vondron'olona zotom-po valo eo ho eo izy, dia nasainy nipetraka aho satria te hilaza zavatra amiko izy.

Nisy fotoana mampihetsi-po tsy ampoizina tampoka. Niresaka an-kalalahana momba ny ady sy ny fomba nandalovany tamin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Kikuju azy izy. Reko avy amin'ny lafiny iray amin'ny fifandirana. Nilaza izy fa anisan'ny hetsika iray te-hiaina malalaka sy hiasa any amin'ireo tany izay nesorina taminy. Mampalahelo fa namoy havana sy olona an'arivony maro hafa izy, anisan'izany ny vehivavy sy ny ankizy. Io lehilahy kristiana mafana fo io dia nijery ahy tamim-pitiavana feno tamim-pitiavana sady niteny hoe: "Malahelo be aho noho ny fahafatesan'ny rainao". Sarotra tamiko ny nampiala ny ranomaso. Eto izahay dia nifampiresaka momba ny kristiana am-polony taona vitsivitsy taty aoriana, izay teo amin'ny iray amin'ireo ady mahery setra indrindra tany Kenya, na dia zaza tsy salama aza aho nandritra ny ady.

Nifandray avy hatrany izahay. Na dia mbola tsy dia lasa mangidy amin'ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko aho dia nahatsapa fampihavanana lalina amin'ny tantara. Tonga tato an-tsaiko ny Filipiana 4,7: "Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay ambonimbony noho ny antony rehetra, arovy ny fonareo sy ny sainao ao amin'i Kristy Jesosy." Ny fitiavana, ny fiadanan-tsaina ary ny fahasoavan'Andriamanitra no nampiray antsika firaisana ao aminy. Ny fakany ao amin'i Kristy dia nitondra fanasitranana ho antsika, nanapaka ny tsingerin'ny fanaintainana izay nandaniantsika ny fiainantsika. Ny fahatsapana ho maivamaivana sy fanafahana dia nameno anay. Ny fomba nampiarahantsika antsika dia taratry ny tsy fahatanterahan'ny ady, ny ady ary ny fahalemem-panahy. Ny ankamaroan'ny tranga dia samy tsy nisy nandresy. Manapaka ny fonao hahita hoe ahoana ny fomba iadiana amin'ny kristiana ny Kristiana amin'ny anaran'ny anton-diany. Amin'ny fotoan'ny ady dia mivavaka amin'Andriamanitra sy ny andaniny ary miangavy azy hijoro eo an-daniny ary amin'ny fotoanan'ny fandriam-pahalemana dia ny tena kristiana no tena namana.

Mianara mamela

Ity fihaonambe nanova fiainana ity dia nanampy ahy hahatakatra bebe kokoa ireo andinin-teny ao amin'ny Baiboly miresaka ny fitiavana ny fahavalo (Lioka 6,27-36). Ankoatra ny ady misy ady, mila manontany koa hoe iza ilay fahavalontsika sy ny fahavalontsika? Ahoana ny amin'ireo olona hihaona amintsika isan'andro? Manaitra fankahalana sy fanilihana ny hafa ve isika? Angamba amin'ireo manohitra ny olona tsy zakantsika? Angamba manohitra ilay namana mendri-pitokisana izay mandratra antsika lalina? Angamba mifamaly amin'ny mpifanila trano aminy isika?

Ny lahatsoratra avy amin'i Lioka dia tsy mandrara ny fitondran-tena ratsy. Fa kosa, ny fijerena ny sary lehibe amin'ny alàlan'ny famelana ny famelan-keloka, fahasoavana, ny tsara ary ny fampihavanana ary ho lasa ilay olona niantsoan'i Kristy antsika. Izy io dia momba ny fianarana hitiavana araka ny itiavan'Andriamanitra azy amin'ny fahamatorana sy ny fitomboana amin'ny maha kristiana antsika. Ny alahelo sy ny fandavana dia mora misambotra antsika ary mahafehy antsika. Ny fianarana mamela ny fandehan-javatra izay tsy ahafahantsika mifehy sy mitarika eny an-tanan'Andriamanitra no mahatonga ny tena fahasamihafana. Ao amin’ny Jaona 8,31: 32, dia mamporisika antsika hihaino ny teniny i Jesosy ary hanao araka izany: “Raha mifikitra amin’ ny teniko ianao, dia ho tena mpianatro ary hahafantatra ny marina, ary ny marina hahafaka anao. " Izany no fanalahidin'ny fahalalahana amin'ny fitiavany.

by Robert Klynsmith


PDFIza no fahavaloko?