Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 13)

"Izaho dia mpiady. Mino ireo kojakoja-maso-maso. Nosobako ny takolako. Tsy manaja lehilahy tsy mihemotra aho. Raha mamono ny alikako ianao, dia tokony hitondra ny sakao ho azo antoka. ”Mety mampihomehy izany teny izany, nefa amin'ny fotoana mitovy amin'izany toetra izany, ilay tompon-daka tamin'ny ady totohondry teo aloha, Muhammad Ali, dia olona iray no zarain'ny olona. Mitranga amintsika ny tsy fahamarinana ary indraindray maharary loatra izany ka mangataka valifaty isika. Mahatsiaro ho voadona izahay na toa lasa afa-baraka ary te hamaly faty. Tiantsika hahatsapa ny fanaintaintsika ny mpifaninana. Mety tsy mikasa ny hamoaka fanaintainana ara-batana amin'ireo fahavalontsika isika, fa raha afaka mampiditra fanaintainana azy ireo ara-tsaina na ara-pihetseham-po amin'ny alalàn'ny fanesoana kely isika na amin'ny fandavany ny hiresaka dia ho mamy ny famaliantsika.

"Aza milaza hoe:" hamaly ratsy aho; henoy ny TOMPO, fa hamonjy anao izy. " (Ohabolana 20,22). Ny valifaty dia tsy valiny! Indraindray Andriamanitra dia milaza amintsika hanao zava-tsarotra, sa tsy izany? Aza mijanona amin'ny fahatezerana sy ny valifaty, satria manana harena sarobidy isika - fahamarinana manova ny fiainana. Miandrasa ny Tompo ". Aza mamaky haingana ireo teny ireo. Saintsaino ireo teny ireo. Tsy vitan'ny fanalahidy hiatrehana ireo zavatra miteraka fanaintainana sy mangidy sy hatezerana ao amintsika fotsiny izy ireo, fa izy io no ivon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.

Saingy tsy te hiandry mihitsy izahay. Amin'ny vanim-potoana fisotroana kafe-to-go, SMS ary Twitter, irintsika ny zava-drehetra sy avy hatrany. Halantsika ny fitohanan'ny lozam-pifamoivoizana, ny filaharana ary ny mpangalatra fotoana hafa. Dr. James Dobson dia manoritsoritra izany toy izao manaraka izao: “Nisy fotoana tsy nitandremanao na dia tsy hitan'ilay sarety aza. Volana iray taty aoriana dia noraisinao. Raha tsy maintsy miandry ny fisokafana amin'ny varavarana mihodina ianao dia mitombo ny hatezerana! "

Ny fiandrasana, araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly, dia tsy misy ifandraisany amin'ny fikorotanan-nify amin'ny kiririoka tsena. Ny teny hebreo miandry hoe "qavah" dia midika hoe fanantenana, manantena zavatra ary tafiditra ao ny foto-kevitra momba ny fiandrasana. Ny fiandrasana ny ankizy miandry ny ray aman-dreny mba hifoha amin'ny maraina Krismasy ary avelao izy ireo hanokatra ny fanomezana ho azy ireo dia maneho ity fanantenana ity Mampalahelo fa very ny dikany ny teny hoe fanantenana. Izahay dia miteny toy ny hoe "Manantena aho fa hahazo ny asa." Ary "Antenaina fa tsy ho orana rahampitso." Fa io karazana fanantenana io dia tsy misy fanantenana. Ny foto-kevitra momba ny fanantenana ara-Baiboly dia fanantenana azo antoka fa hisy zavatra hitranga. Misy zavatra antenaina hitranga amin'ny fahatokiana feno.

Hitsangana ve ny masoandro?

Taona maro lasa izay dia nandany andro vitsivitsy nitsangatsangana teny an-tendrombohitra Drakensburg (Afrika Atsimo). Ny hariva ny andro faharoa dia nidina avy tao anaty siny ary rehefa nahita lava-bato tao anaty rano aho dia nahatsindry tanteraka ary toy izany koa ny kitapoko. Tsy natory ny torimaso ary tsy te ho nandalo ny ora. Reraka aho, be ny hatsiaka ary tsy afaka nijanona ny alina. Nino ve aho fa hiposaka ny masoandro rahampitso? Tsia mazava ho azy! Niandry tamim-paharetana ireo famantarana voalohany ny fiposahan'ny masoandro aho. Amin'ny efatra maraina ny hazavan'ny jiro voalohany dia niseho teny amin'ny lanitra ary niposaka ny hazavan'ny andro. Nandeha mafy ireo vorona voalohany ary azoko antoka fa tsy ho ela tsy ho ela intsony ny fahoriako. Niandry aho tamin'ny fanantenana fa hiposaka ny masoandro ary hanomboka ny andro iray. Niandry ny maizina aho hanome ny hazavana sy ny hatsiaka mba hosoloana ny hafanan'ny masoandro (Salamo 130,6) Fiandrasana fiarovana azo antoka Io indrindra no anton'ny fiandrasana ny hevitry ny Baiboly. Fa ahoana no tena andrasanareo? Ahoana no andrasanao ny Tompo? Ampahafantaro ny tenanao hoe iza Andriamanitra. Fantatrao izany!

Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mirakitra ny teny sasany mampahery ao amin'ny Baiboly momba ny toetran'Andriamanitra: “Aoka ho afa-po amin'izay misy ianao. Satria hoy ny Tompo: "Tsy te-hiala aminao aho ary tsy te hiala aminao" ". (Hebreo 13,5). Raha ny voalazan'ireo manampahaizana grika ity dia nadika ho amin'ny teny hoe "Tsy handao anao mihitsy aho, na oviana na oviana io." Fampanantenana avy amin'ny razanay be fitiavana izany! Izy io ary tsara. Dia inona no ampianarin'ny andininy ao amin'ny Ohabolana 20,22 antsika? Aza mitady valifaty. Miandrasa an’Andriamanitra. Ary? Izy no hanavotra anao.

Voamarikao ve fa ny sazy ho an'ny fahavalo dia tsy voalaza? Ny famonjena anao no tena ifantohana. Izy no hamonjy azy. Mampanantena izany! Andriamanitra no hikarakara azy. Hataony miverina amin'ny làlana marina ny zavatra rehetra. Hanazava izany amin'ny fotoanany sy amin'ny fombany izy.

Tsy ny hananana fiainana pasifika na ny fiandrasana an'Andriamanitra hanao ny zavatra rehetra ho antsika. Tokony hiaina mahaleo tena isika. Raha mila mamela heloka isika, dia mila mamela heloka. Rehefa mila miatrika olona isika dia mifanatrika olona iray. Raha mila mikaroka sy manontany tena isika dia manao izany koa. Tokony hiandry ny Tompo i Josef, fa raha mbola niandry izy dia nanao izay azony natao. Ny fihetsiny tamin'ny toe-javatra sy ny asany no nahatonga ny fampiroboroboana. Tsy mavitrika Andriamanitra rehefa miandry isika, fa miasa any ambadiky ny sehatra iainana mba hanambatra ireo sombintsombiny rehetra izay tsy mbola ao. Amin'izay ihany izy vao hanatanteraka ny faniriantsika, ny faniriantsika ary ny fangatahana.

Zava-dehibe amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra ny fiandrasana. Rehefa miandry an’Andriamanitra isika, matoky Azy, manantena Azy ary miandry Azy. Tsy very maina ny fiandrasana antsika. Ho hita maso izany, mety ho hafa noho ny nantenaintsika. Ho lalina kokoa noho ny eritreretinao ny zavatra nataony. Apetraho eo an-tanan'Andriamanitra ny faharatranao, ny hatezeranao ary ny tsy fahafalianao. Aza mitady valifaty. Aza mandray an-tànana ny fahamarinana - asa an'Andriamanitra izany.    

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 13)