Ahoana ny fampiofanana ny feon'ny fieritreretanareo?

403 Ahoana no nampiofanina azy manokanaMisy zaza maniry "biscuit" iray fa miodina amin'ny tavoahangy mofomamy. Mahatsiaro ny zava-niseho farany teo ka tsy naka «Guetzli». Tonga any an-trano dimy taona talohan'ny fotoana voatondro ny tovovavy iray, satria tsy te hangatahina ny fahatongavan'ny fahatongavany. Ny mpiantoka ny hetra dia miantoka fa mitatitra ny vola azony izy ireo satria tsy te handoa onitra izy ireo rehefa dinihina ny fiverenan'ny hetra. Ny tahotra ny sazy dia manakana ny olona maro tsy hanao ratsy.

Ny sasany dia tsy miahiahy, fa diniho ny fihetsika heveriny ho tsy dia ilaina loatra na mieritreritra fa tsy ho tratra izy ireo. Renay daholo ny olona nilaza fa tsy manimba ny ataony ny ataony; fa maninona no tezitra?

Ny hafa dia manao ny tsara, fotsiny satria izay no tsara. Inona no antony mahatonga ny sasany hanana feon'ny fieritreretana efa misy tsara nefa ny hafa toa tsy dia miraika loatra amin'ny vokatry ny zavatra ataony na manakana azy tsy hanao? Avy aiza ny tsy fivadihana?

Amin’ny Romana 2,14-17 Miresaka momba ny Jiosy sy ny Jentilisa sy ny fifandraisany amin’ny lalàna i Paoly. Notarihin’ny lalàn’i Mosesy ny Jiosy, fa ny jentilisa sasany izay tsy nanana ny lalàna dia nanao araka ny tokony ho izy ny zavatra takin’ny lalàna. "Tamin'izay nataony dia lalàna ho an'ny tenany izy ireo".

Nanao zavatra araka ny feon’ny fieritreretany izy ireo. I Frank E. Gaebelein ao amin’ny The Expositor’s Bible Commentary dia miantso ny feon’ny fieritreretana ho “fanaraha-maso nomen’Andriamanitra.” Tena zava-dehibe izany satria tsy misy feon’ny fieritreretana na mpanara-maso, dia ho toy ny biby isika. fahalalana ny tsara na ny ratsy.

Rehefa nanao fitondran-tena tsy mendrika tamin'ny mbola kely aho, dia nataon'ny ray aman-dreniko ho takatro ny zavatra nataoko ary nahatsapa ho meloka izany aho. Nanampy ahy hanamafy ny feon'ny fieritreretako ny fahatsapana. Hatramin'izao, rehefa manao zavatra tsy mety aho na mieritreritra ny tsy mety aza na manana ny eritreritra diso, dia mahatsiaro malahelo aho ary miezaka mihaino ary avy eo manitsy ilay olana.

Toa tsy mampiasa fanamelohana ho "mpampianatra" ny ray aman-dreny sasany ankehitriny. «Tsy ara-politika izany. Ny faharatsiana dia tsy mahasalama. Manimba ny fitiavan-tena ataon'ilay zaza ». Marina fa mety hanimba ny karazana fahadisoana diso. Saingy ny fanitsiana tsara, ny fampianarana ny tsara sy ny tsy mety ary ny fanenina dia mila zaza ho lasa olon-dehibe. Ny kolontsaina tsirairay eto amin'izao tontolo izao dia manana karazana mety sy diso ary mampiditra sazy amin'ny fanitsakitsahana ny lalàn'ny fireneny. Mampalahelo, mampalahelo mihitsy aza, ny mahita hoe firy no very ny fahafantarana ny tsy fivadiham-po sy ny feon'ny fieritreretana.

Ny Fanahy Masina tokana manampy antsika hahatratra ny fahamarinana dia ny Fanahy Masina. Ny tsy fivadihana dia avy amin'Andriamanitra. Ny fitarihana ny feon'ny fieritreretana mora dia mitombo rehefa mihaino sy mamela ny Fanahy Masina hitarika antsika isika. Tsy maintsy ampianarina ny tsy fitovian'ny tsara sy ny ratsy ny zanatsika ary aseho ny fomba hihainoana ny feon'ny fieritreretan'Andriamanitra. Mila mianatra mihaino isika rehetra. Nomen'Andriamanitra antsika ity fanaraha-maso namboarina ity mba hanampy antsika hiaina fiainana tsy misy fahamarinan-tena ary hifanaraka.

Ahoana no nampiofanina ny feon'ny fieritreretanao? - Voatsongo amin'ny dikany tsara na niboridana amin'ny tsy fampiasana azy? Aoka isika hivavaka mba hanenonan'ny Fanahy Masina ny fahafantarantsika ny tsara sy ny ratsy mba hahafahantsika miaina fiainana tsy mivadika.

by Tammy Tkach


PDFAhoana ny fampiofanana ny feon'ny fieritreretanareo?