Hajao isan'andro isan'andro

Rehefa mandeha any amin'ny birao aho na mihaona amin'ny olona mpandraharaha dia manao zavatra manokana aho. Amin'ny andro ijanonako ao an-trano, dia miakanjo akanjo isan'andro aho. Azoko antoka fa manana azy ireo koa ianao - pataloha jeans sy pataloha misy zorony.

Rehefa mieritreritra ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao, mieritreritra akanjo manokana ve ianao sa mihoatra ny akanjo isan'andro? Raha manaja azy ny zavatra ataontsika mandritra ny fotoana rehetra dia mila mieritreritra zavatra andavanandro isika.

 Eritrereto ireo asa izay mikasa andro mahazatra: mitondra fiara, mandeha any an-tsekoly na mankany amin'ny fivarotana fivarotana, fanadiovana trano, fandotoana ny bozaka, fanesorana fako, fandinihana ny mailaka. Tsy misy amin'ireto zavatra iray ireto fa miavaka ary ny ankamaroany dia tsy mitaky akanjo kanto. Rehefa momba ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia tsy misy endriny sahala amin'ny hoe "tsy misy lobaka, tsy misy kiraro, tsy misy serivisy." Manaja ny fivavahantsika izy amin'ny "ho tonga toa anao".

Afaka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fomba vitsivitsy aho, ary hitako koa fa rehefa manandrana manome voninahitra azy aho, dia mahazo fahafaham-po aho. Ity misy ohatra avy amin'ny fiainako: makà fotoana hanamafisana ny fiandriananao ahy ary hivavaka ho an'ny hafa. Mba hahitana olona hafa avy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra sy hitondrana azy ireo mifanaraka amin'izany.

 Hanatanteraka ny andraikitro amin'ny fianakaviako sy ao an-trano. Mihinana ny tsara, mahazo fanatanjahan-tena ary ampy torimaso ampy (ny vatako dia tempolin'ny Fanahy Masina). Mikorontana ny olako sy ny fiovako amin'Andriamanitra ary miandry ny valiny avy aminy. Raha hampiasa ireo fanomezana nomeny ahy ho tanjony.

Manaja an'Andriamanitra isan'andro ve ianao? Sa misy zavatra itehiranao ho an'ny fotoana izay ahafahanao mitafy "? Mitranga ve izany rehefa mandeha miangona ianao?

Raha tsy avy amin'ny "fampiharana ny fanatrehan'Andriamanitra ianao," ("mampihatra ny fanatrehan'Andriamanitra,") na henoina na vakiana dia tena manoro hevitra anao aho. Ny Rahalahy Lawrence dia mpitoka velona tamin'ny taonjato faha-17 ary nianatra ny dikan'ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra mahazatra amin'ny fiainana andavan'andro. Niasa tany amin'ny lakozia monasitaly izy. Nahita hafaliana lehibe sy nahatontosa ohatra tsara ho ahy izy tao, rehefa diso fanantenana momba ny mahandro na manadio ny lovia aho!

Tiako ny vavaka nolazainy alohan'ny hanombohany ny asany: "Ry Andriamanitra ô, satria miaraka amiko ianao ary ankehitriny, dia tokony hankatò ny zavatra nandidianao aho - tariho ny sainao amin'ity asa ivelany ity. hanome ahy ny fahasoavana hanohizako izany eo imasonao. Amin'ity tanjona ity, enga anie ny asako hampandroso ny asanao. Apetrako ao aminao daholo ny zava-drehetra sy ny fitiavako rehetra. "

Hoy izy momba ny asany any an-dakozia: "Ho ahy dia tsy mitovy amin'ny fotoam-bavaka ny ora fiasana izao. Amin'ny tabataba sy fikorotanana ny lakoziko, raha toa ka misy olona manana faniriana samihafa, ankafiziko Andriamanitra toy ny milamina toy ny rehefa nandohalika teo amin'ny alitara aho, vonona ny sakramenta maka. "

Aoka isika hampihatra ny fanatrehan'Andriamanitra na manao ahoana na manao ahoana, ary hanome voninahitra azy amin'ny zavatra andavanandro. Na dia diovina sy manadio ny lovia aza izahay.

by Tammy Tkach


PDFHajao isan'andro isan'andro