Nitondra fiadanana izy

"Ary satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5: 1

Vondron'olona be zotom-po jiosy mipetraka ao anaty sketsa iray nataon'i Monty Python (Zelota) ao amin'ny efitrano maizina misaintsaina ny fanonganana an'i Roma. Hoy ny mpikatroka iray: “Nalain'izy ireo ny fanananay rehetra, tsy avy taminay ihany fa tamin'ny razanay sy razanay koa. Ary inona no nomeny antsika ho valiny? " Ny valintenin'ny sasany dia: «» Ny lakandrano, ny fidiovana, ny arabe, ny fanafody, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny divay, ny fandroana ampahibemaso, amin'ny alina dia afaka mandeha soa aman-tsara eny an-dalambe ianao, fantatr'izy ireo ny fitandroana ny filaminana. "

Somary sosotra noho ny valiny ilay mpikatroka, hoy izy: "Tsy maninona ... ankoatry ny fanadiovana tsara kokoa sy ny fitsaboana tsara kokoa ary ny fanabeazana sy ny fanondrahana ary ny fahasalamam-bahoaka ... inona no nataon'ny Romana ho antsika?" Ny hany valiny dia: "nitondra fiadanana ianao!"

Ity fitantarana ity dia nahatonga ahy hisaintsaina ny fanontaniana apetraky ny olona sasany hoe: "Inona no nataon'i Jesosy Kristy ho antsika?" Ahoana no hamalianao an'io fanontaniana io? Tahaka ny tokony hahafahantsika mitanisa ireo zavatra marobe nataon'ny Romana, dia tsy isalasalana fa nitanisa ireo zavatra maro nataon'i Jesosy ho antsika isika. Ny valiny fototra, na izany aza, dia hitovy tamin'ny tamin'ny faran'ny sary - nitondra fandriampahalemana izany. Nanambara izany ny anjely tamin'ny nahaterahany: "Ho an'Andriamanitra avo indrindra anie ny voninahitra ary fiadanana etỳ ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana!" Lioka 2,14
 
Mora ny mamaky ity andininy ity ary mieritreritra hoe: “Tsy maintsy manao vazivazy ianao! Fiadanana? Tsy mbola nisy fiadanana teto an-tany hatramin'ny nahaterahan'i Jesosy. " Saingy tsy miresaka ny fiafaran'ny ady mitam-piadiana na ny fitsaharan'ny ady isika fa ny fihavanana amin'Andriamanitra, izay tian'i Jesosy hatolotra antsika amin'ny alàlan'ny sorona nataony. Ao amin'ny Baiboly, Kolosiana 1,21: 22, «Ary ianareo izay nanalavitra fahiny sy fahavalon'ny fanahy tamin'ny asa ratsy, dia efa nampihavanina tamin'ny nofo tamin'ny nofony tamin'ny fahafatesana Izy, mba hahatonga anao ho masina sy tsy misy tsiny ary tsy manan-tsiny. "

Ny vaovao tsara dia tamin'ny alàlan'ny nahaterahany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny niakarany tany an-danitra dia efa nanao izay rehetra ilaintsika i Jesosy mba hihavanana amin'Andriamanitra. Ny hany tokony ataontsika dia ny manolotra azy ary manaiky ny tolotra omeny amin'ny finoana. "Noho izany dia afaka mifaly amin'ny fifandraisantsika vaovao mahafinaritra amin'Andriamanitra isika satria nahazo fihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5:11

vavaka

Ray ô, misaotra anao fa tsy fahavalonao intsony izahay, fa nampifanao anay taminao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy Tompo ary sakaizanay izao. Ampio izahay hankasitraka ny sorona izay nitondra fiadanana ho anay. amena

nataon'i Barry Robinson


PDFNitondra fiadanana izy