Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 14)

Tsy azoko natao ny tsy nieritreritra an'i Basil teo am-pamakiana ny Ohabolana 19,3. Manimba ny fiainany ny olona noho ny hadalany ihany. Fa maninona ary Andriamanitra no omena tsiny sy ampijaliana foana noho izany? Basil? Iza no basil Basil Fawlty no mpilalao lehibe indrindra amin'ny fampisehoana hatsikana anglisy Fawlty Towers tena nahomby ary nolalaovin'i John Cleese. Basil dia lehilahy manesoeso, tsy mahalala fomba, paranoida izay mitondra trano fandraisam-bahiny any amoron-dranomasina any Todquay, Angletera. Mamoaka ny hatezerany amin'ny hafa izy amin'ny fanomezana tsiny azy ireo noho ny hadalany. Matetika ilay mpiambina Espaniola Manuel. Miaraka amin'ilay andian-teny Miala tsiny izahay. Avy any Barcelona izy. Miampanga azy amin'ny zavatra rehetra sy ny olon-drehetra i Basil. Tao amin'ny sehatra iray, very tanteraka ny hozatra i Basil. Misy ny afo ary manandrana mitady ny lakile i Basil mba hanetsehana ny fanairana amin'ny alàlan'ny tanana, fa diso ny fanalahidiny. Raha tokony olona na zavatra toy ny mahazatra Miala tsiny (tahaka ny fiarany) ilay toe-javatra, dia nametaka ny totohondriny tamin'ny lanitra izy ary niantsoantso tamim-pitandremana Misaotra an'Andriamanitra! Misaotra betsaka anao! Tahaka an'i Basil ve ianao? Manameloka anao amin'ny hafa ve ianao ary na Andriamanitra aza raha misy zavatra ratsy mitranga aminao?

  • Raha tsy mahomby fanadinana ianao dia lazao fa efa nandalo aho, nefa ny mpampianatra ahy tsy tia ahy.
  • Raha tsy manam-paharetana ianao, dia ve ianao tezitra?
  • Raha very ny ekipanao, moa ve noho ny referee nihena?
  • Raha manana olana ara-tsaina ianao, ny ray aman-dreninao sy ny zokinao ary ny raibe sy renibe foana no manome tsiny azy?

Azonao atao ny manohy ity lisitra ity araka izay tianao. Fa zavatra iray iraisan'izy ireo daholo ihany: ny hevitra hoe ianao irery no olon-dratsy tsy manan-tsiny. Ny fanamelohana ny hafa amin'ny zava-dratsy dia tsy ny olan'ny Basil ihany - fa tafiditra ao anatin'ny toetrantsika koa ary tafiditra ao anatin'ny fianakavianay. Rehefa manome tsiny ny hafa isika dia manao izay nataon'ny razantsika ihany. Rehefa tsy nankatò an'Andriamanitra izy ireo, dia nanome tsiny an'i Eva sy Andriamanitra i Adama, ary mbola nanameloka foana i Eva (Eksodosy 1, 3-12).
 
Fa maninona no nanao toa azy ireo? Manampy antsika hahalala izay nahatonga antsika ho ankehitriny ankehitriny ny valiny. Mbola mitohy izao scenario izao. Alao sary an-tsaina ity tranga ity: Satana dia tonga tamin'i Adama sy Eva ary naka fanahy azy ireo hihinana amin'ilay hazo. Ny tanjony dia ny hampihena ny drafitr'Andriamanitra ho azy ireo sy ho an'ireo olona izay narahiny. Fomba Satana? Lainga no nolazainy azy ireo. Afaka manahaka an'Andriamanitra ianao. Inona no hataonao raha toa ianao ka Adama sy Eva ary naheno ireo teny ireo? Mijery manodidina ianao ary mahita fa tonga lafatra ny zava-drehetra. Lavorary Andriamanitra, namorona tontolo tonga lafatra izy ary mifehy tanteraka an'ity tontolo tonga lafatra sy izay rehetra ao aminy. Ity tontolo lavorary ity dia mety ho andriamanitra tonga lafatra fotsiny.

Tsy sarotra ny maka sary an-tsaina ny hevitr’i Adama sy Eva:
Raha afaka ny ho tonga toa an'Andriamanitra aho, dia lavorary aho. Izaho no ho tsara indrindra ary hanana fifehezana tanteraka ny fiainako sy ny zavatra rehetra manodidina ahy! Adama sy Eva latsaka an-davitr’i Satana. Tsy miraharaha ny didin 'Andriamanitra izy ireo ary mihinana ny voankazo voarara ao anaty zaridaina. Nambaran'izy ireo tamin'ny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra (Rom 1,25). Mahatalanjona azy ireo ny fahatsapan'izy ireo fa zava-drehetra izany. Ratsy kokoa - latsaky ny minitra vitsy monja izy ireo. Na dia voahodidin'ny fitiavan'Andriamanitra aza tsy manam-petra izy ireo, very ny fahatsapana ho tiana. Menatra izy ireo, menatra ary tratry ny fanamelohana. Tsy vitan'ny hoe tsy nankatò an'Andriamanitra izy ireo, nefa takany fa tsy tonga lafatra ary tsy mahafehy na inona na inona - feno tanteraka izy ireo. Ireo mpivady, izay tsy mahazo aina intsony eo amin'ny hodiny ary feno ny haizina ao anaty haizina, dia mampiasa ravina aviavy toy ny firakotra vonjy maika, mampiasa ravina aviavy toy ny akanjo vonjy maika ary manandrana manafina ny henatra amin'izy ireo. Tsy hampahafantariko anao fa tena tsy tonga lafatra aho - tsy hahita ny tena toetrako aho satria menatra an'io aho. Ny fiainany ankehitriny dia mifototra amin'ny fiheverana fa afaka ny tiana ihany izy ireo raha tonga lafatra.

Tena mahagaga tokoa raha mbola miady hevitra tahaka ny hoe "tsy misy vidiny ary tsy maninona aho"? Ka izany no nahazoanay azy. Ny fahazoan'i Adama sy Eva hoe iza Andriamanitra ary iza no nampifangaro azy. Na dia nahalala an’Andriamanitra aza ny olona dia tsy te hivavaka na tsy hisaotra azy akory Andriamanitra. Nanomboka nanao hevitra tsy misy dikany momba an'Andriamanitra kosa izy ireo, ary nanjary maizina ny sainy ary lasa nisavoritaka (Romana 1,21 Baiboly Fiainana Vaovao). Toy ny fako misy poizina natsipy tao anaty renirano iray io, io lainga io sy izay nentiny dia niparitaka sy nandoto ny olombelona. Mbola amboarina hatramin'izao ny ravina aviavy mandraka androany.

Ny fanomezana tsiny ny hafa amin'ny zavatra iray ary mitady fialan-tsiny dia saron-tava lehibe apetratsika satria tsy azontsika ekena amin'ny tenantsika sy ny hafa fa tsy misy afa-tsy lavorary isika. Noho izany dia mandainga isika dia manitatra sy mitady ny meloka amin'ny hafa. Raha misy zavatra tsy mandeha any am-piasana na any an-trano fa tsy hadisoako ny raharaha. Izahay dia manao saron-tava ireo hanafina ny fahatsapanay ho menatra sy tsy misy vidiny. Jereo fotsiny eto! Tonga lafatra aho. Miasa amin'ny fiainako ny zava-drehetra. Nefa ao ambadik'io saron-tava io dia izao manaraka izao: Raha fantatrao ahy ny tena toetrako, dia tsy ho tia ahy intsony ianao. Fa raha afaka manaporofo aminao aho fa manana ny fifehezana ny zava-drehetra aho, dia hanaiky sy ho toa ahy ianao.

Inona no azontsika atao? Noraisiko tato ho ato ny fanalahidin'ny fiara. Nijery teo am-paosiko aho, tao amin'ny efi-trano rehetra tao an-tranonay, tamin'ny drawers, tamin'ny tany, isaky ny zoro. Mampalahelo fa tsy menatra aho ny miaiky fa nanameloka ny vadiko sy ny zanako aho noho ny tsy fisian'ireo fanalahidy. Na izany aza, mandeha tsara daholo ny zava-drehetra, manana ny fifehezako ny zava-drehetra aho ary tsy misy na inona na inona! Farany, hitako ny fanalahidiko - tao anatin'ny hidin-tsetran'ny fiara nataoko. Na manao ahoana na manao ahoana no hitadiavako azy ireo, dia tsy ho nahita ny lakilen-kozatra tao an-tranoko na ny fananan'ny fianakavianay akory aho, satria tsy teo izy ireo. Raha mitady ny antony mahatonga ny olantsika amin'ny hafa isika dia zara raha mahita azy ireo. Satria tsy ho hita ao. Matetika izy ireo ary mihetsika ao anaty ao anatiny.Ny hadalan'ny olona no mandiso azy, fa ny fony kosa misafoaka amin'i Jehovah (Ohabolana 19, 3). Ekeo izany raha manao hadisoana ianao ka mandray andraikitra! Ny zava-dehibe indrindra dia andramo ny hitsahatra tsy ho olona tonga lafatra izay heverinao fa ianao. Ajanony ny finoana fa ho ekena sy tiana fotsiny ianao raha olona tonga lafatra. Raha sendra fahotana dia very ny tena toetrantsika isika, fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia maty ny lainga feno fitiavana tsy manam-paharoa. Aza mino io lainga io, fa minoa fa mifaly aminao Andriamanitra sy manaiky anao ary tia anao tsy misy fepetra - tsy tsapanao akory ny fihetseham-ponao, ny fahalemenao ary ny hadisoanao koa. Miantehitra amin'ity fahamarinana fototra ity. Tsy mila manaporofo na inona na inona amin'ny tenanao na amin'ny hafa ianao. Aza manome tsiny ny hafa. Aza atsofoka.

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 14)