2016-03 mpandimby ny Magazine

 

03 ny taona 2016-03          

Gazety mifandimby Jolay - Septambra 2016

Fahombiazana amin'ny fampiharana

 

Miaraka amin'i Jesosy amin'ny fifaliana sy ny fijaliana - nataon'i Joseph Tkach

(K) fiverenana amin'ny ara-dalàna - nataon'i Tammy Tkach

Misafidiana ny ankehitriny - avy amin'i Barbara Dalhgren

Fitsanganana amin'ny maty sy fahatongavan'i Jesôsy Kristy - nataon'i Michael Morrison

Ny maha-izy antsika vaovao an'i Kristy - nataon'i Joseph Tkach

Lasan'i Solomona Mpanjaka - Fizarana 18 - nataon'i Gordon Green