Lalàna sy fahasoavana

184 lalàna sy fahasoavana

Rehefa nihaino ny hiran'i "State of Mind New York" an'i Billy Joel aho herinandro vitsy lasa izay raha nijery ny vaovaom-baovao an-tserasera aho dia nilatsaka teo amin'ny lahatsoratra manaraka ny masoko. Manazava izany fa ny fanjakan'i New York dia vao namoaka lalàna izay mandrara ny fanaovana tatoazy sy ny fanindrona ny biby fiompy. Mampientanentana ahy ny mahafantatra fa ilaina ny lalàna toa an'io. Toa zary lasa fironana ity fomba fanao ity. Mino aho fa maro ny New York no nanamarika ny fahitana ity lalàna ity satria iray dia maro amin'ireo olona vao haingana no nanangana izany fanjakana izany. Ny fanjakàn'ny natiora dia manana eritreritra ara-dalàna amin'ny ambaratonga rehetra. Tsy isalasalana fa manaiky ny fandrarana sy ny didy vaovao maro izy ireo. Fa ny ankamaroany dia manandrana manao an'ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa. Ilaina ny lalàna indraindray indraindray satria tsy mitovy saina ny olona. Na izany aza, ny tatitry ny fampahalalam-baovao CNN dia nitatitra fa 201440.000 ny lalàna vaovao nanjaka tany Etazonia tamin'ny taona.

Nahoana no maro ny lalàna?

Amin'ny ankapobeny, satria isika olombelona manana fironana hanota dia manandrana mahita lavaka amin'ireo fitsipika efa misy. Vokatr'izany dia mila lalàna maro hatrany. Vitsy no takiana raha toa ka mahavita manatsara ny olona ny lalàna. Saingy tsy izany no zava-misy. Ny tanjon'ny lalàna dia ny fitazonana ny olona tsy lavorary tsy hanan-danja ary hampiroborobo ny filaminan'ny filaminana sy ny firindrana. Ao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Roma, i Paoly dia nanoratra izao manaraka izao ao amin'ny Romana 8,3 momba ny fetran'ny lalàna izay nomen'Andriamanitra ny Isiraely an'i Mosesy (Romana 8,3 GN). «Tsy afaka mitondra aina ho antsika olombelona ny lalàna satria tsy manohitra ny toetrantsika feno fitiavan-tena. Izany no antony nanirahan'Andriamanitra ny zanany lahy tamin'ny endriny ara-batana ho antsika tia tena, mpanota, ary avelao ho faty izy noho ny ota. Ka nanao ny fizotran'ny ota teo amin'ny toerana misy azy io izy io: amin'ny maha-olombelona. »

Tsy nahafantatra ny fetran'ny lalàna ny mpitondra ara-pivavahan'ny Isiraely nanolotra fandaharana fanampiny sy fanampin'ilay Lalàn'i Mosesy. Tonga amin'ny toerana izay saika tsy azo atao ny mitandrina ireo lalàna ireo, avelao izy ireo hanaraka izany. Na firy na firy ny lalàna nolavina, tsy nahomby tanteraka ny fitandremana ireo lalàna (ary tsy ho tratra ... Ary izany no tena nifanaovan'i Paoly. Tsy nomen'Andriamanitra tamin'ny fomba tonga lafatra ny lalàna (marina sy masina). Andriamanitra irery ihany no mahatonga ny olona ho lavorary sy marina ary masina - amin'ny fahasoavana. Amin'ny fampitoviana ny lalàna sy ny fahasoavana dia misy miampanga ahy hoe mankahala ny lalàn'Andriamanitra ary mampiroborobo ny fanoherana ny safidy. (Antinomisme dia ny finoana fa amin'ny fahasoavana dia avoaka amin'ny adidy hitandrina ny lalàna momba ny fitondran-tena). Tsy misy zavatra hafa lavitra avy amin'ny fahamarinana ihany. Tahaka ny rehetra, naniry aho fa hitandrina tsara ny lalàna ny olona. Iza no maniry ny tsy fandikan-dalàna? Saingy toa ny nampahatsiahivin'i Paoly antsika dia tena ilaina ny mahatakatra izay tsy azon'ny lalàna atao, ary amin'ny famindram-pony dia nomen'Andriamanitra ny Isiraely ny lalàna, izay ahitana ny Didy Folo, hitarika azy ireo amin'ny lalana tsara kokoa. Izany no antony nilazan'i Paoly ao amin'ny Romana 7,12 (FIAINAKO FIAINANA VAOVAO): "Fa ny lalàna dia masina, ary ny didy dia masina sy marina ary tsara." Saingy amin'ny toetrany manokana, voafetra ny lalàna. Tsy afaka mitondra famonjena na manafaka olona amin'ny fanamelohana sy fanamelohana izany. Tsy afaka manamarina na mampihavana antsika ny lalàna, avelao hanamasina sy hanome voninahitra antsika.

Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no mahavita izany amin'ny alàlan'ny asa fampihavanana nataon'i Jesosy sy ny Fanahy Masina ao amintsika. Araka ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Galatiana 2,21, [GN]: «Tsy mandà ny fahasoavan'Andriamanitra aho. Raha afaka mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny fanatanterahana ny lalàna, dia maty foana i Kristy ”.

Amin'izany lafiny izany, nitory ireo gadra tao amin'ny fonjan'i Soisa ihany koa i Karl Barth:
"Ka andao hihaino izay lazain'ny Baiboly sy izay ambara antsika kristianina ho henoina: Nodimbinin'ny fahasoavana ianareo. Tsy misy afaka milaza izany aminy ho azy. Tsy afaka miteny amin'ny olon-kafa koa izy. Andriamanitra irery ihany no afaka milaza amintsika tsirairay avy. Ilaina i Jesosy Kristy mba hahatanteraka izay voalaza. Mitaky ny hampitaovana azy ireo ny apostoly. Ary mila mivory eto isika raha ny Kristianina no manaparitaka azy ireo eto amintsika. Izay no mahatonga ny vaovao tsy marina ary hafatra tena miavaka, ny vaovao mahafaly indrindra avy amin'ny rehetra, ary koa ny tena mahasoa - tokoa tokoa ilay hany manampy. »

Rehefa mandre ny vaovao mahafaly, ny filazantsara dia misy olona matahotra fa tsy hiasa akory ny fahasoavan'Andriamanitra. Miompana manokana ny mpanao lalàna fa ny olona dia hanome ny fahasoavana ho lentaent. Tsy azonao ny fahamarinana nambaran'i Jesosy fa ny fiainantsika dia misy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny fanompoana miaraka aminy, ny toerany amin'ny maha-mpamorona sy mpanavotra azy dia tsy tokony hanontaniana akory izany.

Ny anjara asantsika dia ny miaina sy mizara ny vaovao mahafaly, ny mitory ny fitiavan'Andriamanitra, ary ho ohatra amin'ny fankasitrahana noho ny fanambaran'ny tena manokana sy ny fidiran'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Karl Barth dia nanoratra ao amin'ny "Church Dogmatics" fa io fankatoavana an'Andriamanitra io dia manomboka amin'ny endrika fankasitrahana: "Ny fahasoavana dia miteraka fankasitrahana, toy ny feo iray mamoaka feo." Manaraka fahasoavana toy ny varatra ny tselatra ny fankasitrahana.

Naneho hevitra fanampiny i Barth:
«Rehefa tia an Andriamanitra dia mampiseho ny ao anaty ao anaty izy fa hoe tiany ary noho izany dia mikatsaka sy mamorona fiarahana. Ny zavatra sy ny fanaovan-javatra dia masina ary hafa noho ny karazana fitiavana hafa rehetra ka hatrany amin'ny hoe ny fitiavana dia fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavana dia toetra tsy manam-paharoa avy amin'Andriamanitra raha mikatsaka sy mamorona vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fitiavana sy fankasitrahany maimaimpoana izy, tsy misy fiandohana na fitadiavana olona malalany, tsy nosakanan'ny tsy mendrika na ny fanoherana, fa ny mifanohitra amin'izany, noho ny tsy mendrika rehetra. ary handresy ny fanoherana rehetra. Ity endri-javatra manavaka ity dia ahafahantsika mahatsapa ny maha-Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra. »

Azoko sary an-tsaina fa tsy mitovy amin'ny zavatra niainako ny zavatra niainanao raha vao mikasika ny lalàna sy ny fahasoavana. Toa anao, aleoko manana fifandraisana mipoitra avy amin'ny fitiavana noho ny olona mankatò ny lalàna. Noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany amintsika dia maniry ny hitia sy hahafaly Azy koa isika. Mazava ho azy fa afaka miezaka mankatò azy aho amin'ny fahatsapana adidy, fa aleoko manompo azy ho toy ny fanehoam-pitiavana tena fitiavana.

Rehefa mieritreritra ny fiainana amin'ny fahasoavana aho dia mampahatsiahy hira iray hafa nataon'i Billy Joel aho: "Mitandrina ny finoana" (Dt: «mitazona ny finoana»). Raha tsy marina ara-teolojika, dia mitondra hafatra lehibe ny hira: «Raha mijanona ny fahatsiarovana dia hitandrina ny finoana aho. Eny, eny, eny, eny, eny, eny. Tano ny finoana. Eny, mitandrina ny finoana aho. Eny."   

nataon'i Joseph Tkach