trompetra

557 andro Tamin'ny volana septambra, mankalaza ny Taom-baovao "Rosh Hashana" ny Jiosy, izay midika hoe "lohan'ny taona" amin'ny teny hebreo. Tafiditra amin'ny fomban-drazan'ny jiosy mihinana sombin-trondro iray izy ireo, tandindon'ny lohan'ny taona ary miaraka amin'ny "Leschana towa", izay midika hoe "Mandritra ny taona tsara!" dia midika hoe miarahaba. Araka ny lovantsofina, misy ifandraisany ny fetin'ny Rosh Hashana sy ny andro fahenina amin'ny herinandro namoronana, izay namoronan'Andriamanitra ny olona.
Ao amin'ny lahatsoratra hebreo ao amin'ny Levitikosy 3:23,24, ny andro dia omena hoe "Sikron Terua", izay midika hoe "Andro fahatsiarovana miaraka amin'ireo balaomaana". Izany no antony nahatonga ny andro fankalazana ity antsoina hoe "Andron'ny trompetra" amin'ny teny alemana.

Raby maro no mampianatra fa ny shofar dia tokony hitsofoka ao Rosh Hashana in-100 farafaharatsiny, ao anatin'izany in-30 izany, hambara ny fanantenana ny fiavian'ny Mesia. Araka ny loharanom-baovao jiosy dia misy karazan'alika telo izay notsofina tamin'io andro io:

  • Teki'a - Feo mitohy maharitra toy ny mariky ny fanantenana amin'ny herin'andriamanitra ary ho fiderana azy ho Andriamanitra (Israely) dia.
  • Shevarim - Feo fohy fehezina telo kely izay maneho ny fidradradradrana sy ny fitarainan'ny fahotana sy ny zanak'olombelona latsaka.
  • Teru'a - Tono haingana toy ny staccato (mitovy amin'ny feon'ny famantaranandro fanairana) mba hanolorany ireo fo torotoro izay tonga teo anatrehan'Andriamanitra.

Tany am-boalohany dia nampiasa trompetra ondrilahy ny Israely fahiny. Saingy rehefa afaka kelikely, rehefa mianatra avy ao amin'ny Nomery 4 dia tafatsangana ny trompetra (Ireo trompetra) vita amin'ny volafotsy nosoloina. Ny fampiasana trombon dia voatonona in-72 ao amin'ny Testamenta Taloha.

Ny trompetra dia notsofina mba hanairana rehefa ao anaty loza, hiantso ny vahoaka ho amin'ny fiaraha-mifaly, hanao fanambarana, ary ho antso hivavaka. Tamin'ny fotoan'ny ady dia nampiasaina ny trompetra mba hanomanana ny miaramila amin'ny fanaparitahana azy ireo ary avy eo hanome ny mariky ny fiadiana amin'ny ady. Nolazaina tamin'ny trompetra koa ny fahatongavan'ny mpanjaka.

Ankehitriny, ny kristiana sasany dia mankalaza ny andro trompetra ho andro firavoravoana miaraka amin'ny serivisy ary mampifangaro izany amin'ny firesahana ireo fisehoan-javatra ho avy, amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany na fampakarana ny fiangonana.

I Jesosy no lenta izay ahafahantsika mandika ny Baiboly manontolo. Ny Testamenta Taloha (izay ao anatin'izany ny fanekena taloha) izay takatsika amin'ny alàlan'ny fahitan'ny Testamenta Vaovao (miaraka amin'ny fanekem-pihavanana vaovao, izay notanterahin'i Jesosy Kristy). Raha mitohy amin'ny fomba mifamadika isika dia tonga amin'ny famaranana, mifototra amin'ny fehin-kevitra tsy mety, fa ny fanekena vaovao dia hanomboka amin'ny fiverenan'i Jesosy ihany. Fahadisoana lehibe izany fiheverana izany. Ny sasany dia mino fa ao anatin'ny vanim-potoana tetezamita misy eo amin'ireo fanekena taloha sy vaovao isika ary noho izany dia voatery mitandrina ireo fety hebreo.
Ny fifanekena taloha dia tsy nisy afa-tsy vetivety ary anisan'izany ny andro trombona. «Amin'ny fitenenana: ny fanekena vaovao iray no nanao ny taloha. Fa ny lasa antitra sy antitra dia efa akaiky ny farany » (Hebreo 8,17). Izany no nampiasaina hanambarana ny Mesia ho avy amin'ny olona. Ny trompetra nitsoka an'i Rosh Hashana dia tsy vitan'ny fanamarihana ny fiandohan'ny kalandrie isan-taona any Israely, fa koa manambara ny hafatr'ity fetibe ity: "Ho avy ny Mpanjakanay!"

Ny fetin'ny Isiraely dia mifamatotra indrindra amin'ny fijinjana. Natao avy hatrany ny “Paska” sy ny «Sakafo Mofo tsy misy lalivay» alohan'ny fetin'ny voamadinika voalohany "Fety amin'ny voaloham-bokatra". Dimampolo andro taorian'izany, ny Isiraelita dia nankalaza ny Fetin'ny fijinjana ny varimbazaha, ny «Fetin'ny herinandro» (Pentekosta) ary amin'ny fararano ny fetin'ny fijinjana lehibe, ny «Fetin'ny Tabernakely». Ankoatr'izay, ny fetibe dia manana heviny lalina ara-panahy sy ara-paminaniana.

Ny ahy dia ny ampahany lehibe indrindra amin'ny andron'ny trompetra dia ny fomba nanondroany an'i Jesosy sy ny fomba nanaovan'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny fotoana voalohany. Jesosy dia nanatanteraka ny andro trompetra tamin'ny alàlan'ny fananganana azy, ny asan'ny fampihavanana, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Tamin'ny alàlan'ireo "fisehoan-javatra teo amin'ny fiainan'i Kristy" ireo dia tsy vitan'ny nahatanteraka ny fanekeny tamin'ny Isiraely Andriamanitra (ny fanekena taloha), nefa niova mandritra ny fotoana rehetra mandrakizay. Jesosy no lohan'ny taona - lohany, tompon'ny fotoana rehetra, indrindra satria izy namorona fotoana. "izy (Jesosy) dia ny endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahimatoa talohan'ny fahariana rehetra. Fa izay rehetra any an-danitra sy et earth an-tany dia noforonina ao aminy, ny hita sy ny tsy hita, dia izy ireo dia seza fiandrianana na mpanapaka na fahefana na fahefana; Noforonin'i sy ho azy izy rehetra. Ary ambonin'izy rehetra, ary ao aminy ny zava-drehetra. Ary izy no lohan'ny vatana, izany hoe ny fiangonana. Izy no fiandohana, lahimatoa amin'ny maty, ka izy no voalohany amin'ny zavatra rehetra. Satria sitrak'Andriamanitra ny namelana ny fananana betsaka ao aminy sy ny hampihavana ny zavatra rehetra aminy, na et on an-tany na any an-danitra izany, amin'ny alàlan'ny fandriampahalemana amin'ny alàny eny amin'ny hazo fijaliana » (Kolosiana 1,15: 20).

Nandresy i Jesosy izay tsy nahomby ny Adama voalohany ary izy no Adama farany. Jesosy no Zanak'ondrinay Paska, mofo tsy misy lalivay ary fampihavanana. Etsy izy (ary iray ihany) izay nanala ny fahotantsika. Jesosy dia Sabatanay, izay ahitantsika fitsaharana amin'ny ota.

Amin'ny maha-Tompon'ny fotoana rehetra anao, dia ao aminao ankehitriny ary ianao ao aminy. Amin'ny fotoana rehetra iainanao dia masina satria miaina ny fiainam-piainan'i Jeso-Kristy izay manana fifandraisana aminy ianao. Jesosy no Mpanavotra anao, Mpamonjy, Mpamonjy, Mpanjaka sy Tomponao. Avelany hitsoka ny trompetra indray mandeha ihany!

nataon'i Joseph Tkach