Xmas - Krismasy

309 krismasy «Noho izany, ireo rahalahy sy anabavy masina, izay miara-miantso ny antso any an-danitra, dia jereo ilay apôstôly sy mpisoronabe izay ekentsika, dia i Jesoa Kristy» (Heb. 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetibe varotra sy varotra - ny ankamaroan'ny fotoana hadino tanteraka i Jesosy. Ny fanomezan-danja dia ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa inona no ankalazaina? Amin'ny maha-Kristiana antsika dia tokony hanahy ny amin'ny antony nanirahan'Andriamanitra ny Zanany tety an-tany isika.

Ny Krismasy dia ahitana ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, ​​araky ny vakiantsika ao amin'ny Jaona 3:16. "Satria tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nomeny ny Zanany lahitokana, ka izay rehetra mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay". Tian'Andriamanitra hankafizantsika ny fanapahan-kevitra noraisiny ny handefasany ny Zanany amin'ity tontolo mpanota ity. Nanomboka tamin'ny ankizy iray tao amin'ny famahanana tao anaty lemaka fanetren-tena izany.

Ny fanilikilihana mahaliana amin'ny Krismasy dia ny fanafohezana izay lasa mahazatra antsika ankehitriny - «Xmas». Nesorina tao amin'ny teny hoe "Krismasy" i Kristy! Ny sasany dia manamarina izany amin'ny filazana fa X dia mijoro amin'ny hazo fijaliana. Raha marina izany, dia mbola misokatra ihany raha toa ireo izay mampiasa ny teny dia mahazo ny fanazavana.

Tokony ho azontsika antoka fa rehefa mankalaza ny fahaterahan'ny Mpamonjy antsika miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana isika mba hijery azy: «Te-hijery an'i Jesosy, mpisava lalana sy fahatanterahana ny finoana isika - satria fantatr'i Jesosy ny fifaliana miandry azy , nentiny ny hazo fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana sy ny henatra izay niaraka taminy, ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra izy izao (Hebreo 12:2).

Rehefa manokatra ny fanomezanao ianao amin'ny Krismasy dia tadidio izay nosoratan'ny apôstôly James ao amin'ny toko 1:17: «Avy any ambony dia fanomezana tsara sy fanomezana tonga lafatra ihany: avy amin'ny Mpahary ny kintana, izay tsy miova ary miaraka amin'iza tsy misy fiovana avy amin'ny mazava mankany amin'ny maizina ». Jesosy no be Noely lehibe indrindra fa tsy ny Krismasy (Noely).

vavaka

Misaotra anao ry ray mahafinaritra, tamin'ny fandefasanao ny zanakao sarobidy ho zazakely - iray izay hiaina ny fiainana rehetra. Ampio izahay Tompo hijerijery an'i Kristy ho ivon'ity fotoam-pifaliana ity. Amen.

Nataon'i Irene Wilson


PDFXmas - Krismasy