Ny safidy tsara kokoa

559 ny voafidy tsara kokoa Misy ny ohabolan'ny hetsi-panoherana mihazakazaka miaraka amin'ny lohany lazaina. Midika izany teny izany rehefa misy olona sahirana ka mandalo eo amin'ny fiainana tsy voafehy sy tsy misy lohany ary variana tanteraka. Azontsika ampifandraisina amin'ny fiainantsika be atao io. Ny valiny mahazatra amin'ny "Manao ahoana ianao?" dia: "Tsara izany fa tsy maintsy mandeha aloha!" Na "Tsara fa tsy manam-potoana aho!" Ny ankamaroantsika dia toa mihazakazaka amin'ny asa iray mankany amin'ny manaraka, hatrany amin'ny toerana izay tsy manam-potoana fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra.

Ny adin-tsaina tsy an-kiato, ny filantsika manokana ary ny fahatsapana tsy an-kijanona ivelan'ny orinasa antsika dia misy fiantraikany tsara amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Ny vaovao tsara dia ny fahaterahana matetika dia safidy azonao ekena ho an'ny tenanao. Ny filazantsaran'i Lioka dia misy tantara mahafinaritra izay mampiseho izany: «Rehefa nandeha niaraka tamin'ny mpianany i Jesosy dia tonga teo amin'ny vohitra iray izay nisy vehivavy iray antsoina hoe Marta nanasa azy ho any an-tranony. Nanana rahavavy iray atao hoe Maria izy. Nipetraka teo an-tongotr'i Jesoa i Maria ary nihaino azy. I Marta kosa tetsy an-daniny, dia niasa mafy mba hiantohana ny fahasalaman'ireo vahiny nasaina. Ary farany dia nijanona teo anoloan'i Jesosy izy ary niteny hoe: Tompoko, mety ve ny avelan'ny rahavaviko manao ny asa rehetra irery? Lazao izy hanampy ahy! - Marta, Marta, dia namaly ny Tompo, matahotra ianao ary tsy sasatra firy amin'ny zavatra maro, fa zavatra iray ihany no ilaina. Nisafidy ny tsara kokoa i Maria ary tsy tokony halaina aminy izany » (Lioka 10,38-42 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Tiako ny fomba namindran'i Jesosy tamim-pitandremana an'i Marta. Tsy fantatsika raha nanomana sakafo matsiro i Marta na miaraka amin'ny fanomanana ny sakafo sy zavatra maro hafa mahaliana azy. Ny fantatsika dia satria ny sain'izy ireo dia nanakana azy ireo tsy hiaraka amin'i Jesosy.

Rehefa nitaraina tamin'i Jesosy izy dia nanolo-kevitra ny hanome endrika azy ary hisaintsaina azy satria misy zavatra lehibe holazaina aminy. «Hatrizay tsy hiantso anareo ho mpanompo aho; fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa nantsoiko hoe sakaiza ianareo; satria izay rehetra reko tamin'ny raiko dia nambarako taminao » (Jaona 15,15).

Indraindray dia tokony hifantoka indray isika rehetra. Tahaka an'i Marta, dia mety ho sahirana sy hanelingelina antsika hanao zavatra tsara ho an'i Jesosy isika ka tsy miraharaha ny fanatrehany ary mihaino azy. Ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy no tokony ho laharam-pahamehana. Io izany ilay tadiavin'i Jesosy rehefa niteny taminy hoe: "Maria no nifidy ny tsara kokoa". Amin'ny teny hafa, nametrahan'i Maria ny fifandraisany tamin'i Jesosy mihoatra ny andraikiny ary io fifandraisana io dia tsy azo esorina. Hisy ny asa tokony hatao foana. Fa impiry moa isika no manantitrantitra ireo zavatra heverintsika fa mila ataontsika fa tsy mijery ny lanjan'ny olona ataontsika? Andriamanitra no namorona anao ho fifandraisanao akaiky aminy sy amin'ny mpiara-belona aminy rehetra. Toa takatr'i Maria izany. Manantena aho fa manao izany koa ianao.

by Greg Williams