fahaleovan-tena

049 fahaleovan-tenaFiry ny "ataon-tena" fantatrao? Ny marina, mazava ho azy, dia tsy misy na iray aza tena manao ny tenantsika. Manomboka ny fiainanay ho toy ny teboka kely izahay any an-kibon-dreninay. Teraka be tokoa isika, ka tavela ao anatin'ny ora maromaro isika, raha toa ka avelantsika amin'ny fitaovantsika manokana.

Fa rehefa tonga eo amin'ny maha-olon-dehibe azy isika dia mihevitra fa mahaleo tena ary mahavita azy irery. Maniry ny fahalalahana isika ary matetika mieritreritra fa ny fahafahana dia midika fa miaina amin'ny fomba rehetra sy manao izay tiantsika.

Es scheint, dass es für uns Menschen schwer ist, die einfache Wahrheit zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen. Eine meiner Lieblingsschriftstellen lautet: «Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide» (Salamo 100,3). Wie wahr ist das und doch wie schwer ist es für uns zuzugeben, dass wir ihm gehören – dass wir «die Schafe seiner Weide» sind.

Indraindray ihany ny krizy mangatsiaka amin'ny fiainana, rehefa saika tara loatra dia toa manosika antsika hanaiky fa mila fanampiana - ny fanampian'Andriamanitra. Toa mieritreritra isika fa manan-jo hanao izay tiantsika sy ny fomba tiantsika, saingy tsy mampifaly azy isika. Ny fandehananao sy ny fanaovana ny asantsika dia tsy mitondra fahatanterahany sy fahafaham-po izay katsahintsika rehetra. Toy ny ondry mania isika, nefa ny vaovao tsara dia na dia eo aza ny hadisoana lehibe ataontsika eo amin'ny fiainana dia tsy mitsahatra tsy tia antsika mihitsy Andriamanitra.

Hoy ny apostoly Paoly ao amin'ny Romana 5,8: 10: «Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind!Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind.»

Tsy manary antsika mihitsy Andriamanitra. Mijoro eo am-baravaran'ny fontsika izy ary mandondona. Mila manokatra varavarana fotsiny isika ary avelao hiditra. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy ary tsy mahatanteraka ny fiainantsika. Fa Andriamanitra nahary antsika mba hizarana ny fiainany amintsika - ilay fifaliana sy fiainana feno niarahan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, zanaka malalaky ny Ray, dia tonga mpikambana feno amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika. Amin'ny alalàn'i Jesosy dia efa nataon'Andriamanitra ho fananany isika ary nofatorany ho azy amin'ny alalany amin'ny fitiavany mba tsy hamelany antsika na oviana na oviana. Ka maninona moa raha tsy mino ny vaovao tsara ianao, mitodiha any amin'Andriamanitra amin'ny finoana, mandray ny hazo fijaliana ary manaraka an'i Jesosy Kristy? Io no lalan-tokana mankany amin'ny tena fahafahana.

nataon'i Joseph Tkach